Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 100/2000/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thiện Luân
Ngày ban hành: 28/08/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 100/2000/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI MỘT SỐ KHOẢN CỦA ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH 31/2000/QĐ-TCCB NGÀY 24/3/2000 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

V/V CHUYỂN PHÂN XƯỞNG BAO BÌ HỘP SẮT THUỘC CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU RAU QUẢ I THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HÀ NỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01-11-1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định 44/1998/NĐ-CP ngày 29-6-1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Công ty Xuất nhập khẩu rau quả I, Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi một số khoản của Điều 1 tại Quyết định số 31/2000/BNN-TCCB ngày 24/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v chuyển Phân xưởng Bao bì hộp sắt thuộc Công ty Xuất nhập khẩu rau quả I thành Công ty cổ phần Bao bì và Xuất nhập khẩu Hà nội như sau:

1.Khoản 1.1 được sửa đổi lại là:

Giá trị thực tế của Phân xưởng Bao bì hộp sắt tại thời điểm 0 giờ ngày 1-5-2000 là: 591.401.990 đồng (Năm trăm chín mốt triệu, bốn trăm lẻ một nghìn, chín trăm chín mươi đồng). Trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Phân xưởng là: 591.401.990 đồng (Năm trăm chín mốt triệu, bốn trăm lẻ một nghìn, chín trăm chín mươi đồng).

2. Khoản 1.2 được sửa đổi lại như sau: Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần: 1.500.000.000 đồng (một tỷ, năm trăm triệu đồng). Tổng số vốn này chia thành 15.000 cổ phần (mười lăm nghìn cổ phần), cơ cấu như sau:

- Tỷ lệ cổ phần Nhà nước: 31,36 % vốn Điều lệ (bằng 4.704 cổ phần);

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Doanh nghiệp: 68,64% vốn Điều lệ (bằng 10.296 cổ phần).

Các nội dung còn lại tại Quyết định số 31/2000/BNN-TCCB ngày 24/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v chuyển Phân xưởng Bao bì hộp sắt thuộc Công ty Xuất nhập khẩu rau quả I thành Công ty cổ phần Bao bì và Xuất nhập khẩu Hà nội vẫn giữu nguyên giá trị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Rau quả Việt Nam, Giám đốc và Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Công ty Xuất nhập khẩu rau quả I Hà nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ,
- Ban ĐMQLDN TW,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- UBND TP Hà nội,
- Như điều 5,
- Lưu: VP + TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thiện Luân

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 100/2000/QĐ-BNN-TCCB ngày 28/08/2000 sửa đổi một số khoản Điều 1 Quyết định 31/2000/QĐ-TCCB về chuyển Phân xưởng Bao bì hộp sắt thuộc Công ty Xuất nhập khẩu rau quả I thành Công ty cổ phần Bao bì và Xuất nhập khẩu Hà nội do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.807

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!