Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 10-HĐBT năm 1989 về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức của Công ty xuất khẩu, nhập khẩu thuỷ sản (Seaprodex) trực thuộc Bộ Thuỷ sản do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 10-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 30/01/1989 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10-HĐBT

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 1989

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THUỶ SẢN (SEAPRODEX) TRỰC THUỘC BỘ THUỶ SẢN

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4/7/1981;
Căn cứ Nghị định số 2-CP ngày 8/1/1977 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thuỷ sản;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản (công văn số 2377-TS/TCCB ngày 28/12/1988),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản (tên giao dịch quốc tế Seaprodex) trực thuộc Bộ Thuỷ sản là đơn vị sản xuất kinh doanh, dịch vụ, thực hiện hạch toán kinh tế, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và có tài khoản tại Ngân hàng, kể cả tài khoản ngoại tệ.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn chủ yếu của Công ty là:

1. Nắm chắc tình hình phát triển thuỷ sản trong cả nước và tình hình phát triển xuất nhập khẩu thuỷ sản trên thế giới, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển sản xuất hàng thuỷ sản xuất khẩu và kinh doanh xuất nhập khẩu thuỷ sản.

2. Trực tiếp nhập khẩu các loại vật tư, thiết bị, phụ tùng, nhiên liệu và hàng tiêu dùng cần thiết để phát triển sản xuất, thu mua hàng thuỷ sản xuất khẩu và phục vụ đời sống của ngư dân.

3. Nhận uỷ thác xuất khẩu các mặt hàng thuỷ sản và nhập khẩu các loại vật tư thiết bị, hàng hoá cho phát triển thuỷ sản.

4. Tiến hành các hoạt động dịch vụ phát triển thuỷ sản (bao gồm các dịch vụ tài chính, tín dụng, ngân hàng; dịch vụ kỹ thuật; dịch vụ thương mại trong và ngoài nước; dịch vụ sản xuất, dịch vụ đời sống ngư dân).

5. Liên kết liên doanh và hợp tác với các tổ chức, các thành phần kinh tế trong và ngoài nước, nhằm phát triển sản xuất, phục vụ ngành thuỷ sản.

6. Được cử đại diện ở một số nước có quan hệ sản xuất kinh doanh lớn với Công ty khi cần thiết, do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quyết định.

Điều 3. Nhiệm vụ và tổ chức cụ thể của Công ty do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản quyết định.

Công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản có Giám đốc và một số Phó giám đốc giúp việc.

Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 155-CP ngày 26/6/1978 về việc thành lập Công ty xuất khẩu thuỷ sản.

Điều 5. Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản, thủ trưởng các Bộ, ngành Trung ương và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 10-HĐBT năm 1989 về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức của Công ty xuất khẩu, nhập khẩu thuỷ sản (Seaprodex) trực thuộc Bộ Thuỷ sản do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.625
DMCA.com Protection Status

IP: 54.197.24.206