Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 08/2002/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 11/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08/2002/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 1 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 08/2002/QĐ-TTG NGÀY 11 THÁNG 01 NĂM 2002 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ KHU THƯƠNG MẠI LAO BẢO TỈNH QUẢNG TRỊ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 219/1998/QĐ-TTG NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 1998

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt động đầu tư, kinh doanh trong Khu Thương mại Lao Bảo tỉnh Quảng Trị;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Khu Thương mại Lao Bảo ban hành kèm theo Quyết định 219/1998/QĐ-TTg , ngày 12 tháng 11 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Điều 19 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 19.

Tổ chức, cá nhân khi đầu tư vào Khu Thương mại Lao Bảo được hưởng ưu đãi tối đa dành cho các dự án đầu tư ở địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 09 tháng 6 năm 2000 và Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) ngày 20 tháng 5 năm 1998 và các ưu đãi theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia."

2. Điều 21 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 21.

1. Các dự án đầu tư vào Khu Thương mại Lao Bảo của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian 08 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% cho những năm tiếp theo.

2. Các dự án đầu tư vào Khu Thương mại Lao Bảo của tổ chức, cá nhân trong nước được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian 04 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế; được giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 09 năm kế tiếp; và được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 15% cho những năm tiếp theo."

3. Điều 22 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 22.

1. Doanh nghiệp có vốn đầu từ nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh dùng lợi nhuận thu được để tái đầu tư vào Khu Thương mại Lao Bảo trong thời gian từ 03 năm trở lên được hoàn lại 100% thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp của số lợi nhuận tái đầu tư.

2. Khu Thương mại Lao Bảo được vay vốn ưu đãi của Nhà nước theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 2 của Quyết định 53/2001/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với Khu kinh tế cửa khẩu biên giới."

4. Điều 23 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 23.

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh hoạt động trong Khu Thương mại Lao Bảo, sau khi đã quyết toán với cơ quan thuế mà bị lỗ thì được chuyển lỗ sang năm sau, số lỗ này được trừ vào thu nhập chịu thuế. Thời gian được chuyển lỗ không quá 05 năm."

5. Điều 24 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 24.

Quan hệ hàng hóa, dịch vụ giữa Khu Thương mại Lao Bảo và trong nước là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu."

6. Điều 25 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 25.

1. Hàng hóa, dịch vụ sản xuất, tiêu thụ trong Khu Thương mại Lao Bảo và hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từ nước ngoài vào Khu Thương mại Lao Bảo không phải chịu thuế giá trị gia tăng.

2. Hàng hóa, dịch vụ từ nội địa Việt Nam đưa vào Khu Thương mại Lao Bảo hưởng thuế suất thuế giá trị gia tăng là 0%; hàng hóa, dịch vụ từ Khu Thương mại Lao Bảo đưa vào nội địa Việt Nam phải chịu thuế giá trị gia tăng.

3. Hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được sản xuất, tiêu thụ trong Khu Thương mại Lao Bảo và hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nhập khẩu từ nước ngoài vào Khu Thương mại Lao Bảo không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

4. Hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt từ Khu Thương mại Lao Bảo đưa vào nội địa Việt Nam phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt."

7. Điều 26 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 26.

1. Hàng hóa có xuất xứ từ nội địa Việt Nam và hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào Khu Thương mại Lao Bảo được miễn thuế nhập khẩu.

2. Hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại Khu Thương mại Lao Bảo khi xuất khẩu ra nước ngoài được miễn thuế xuất khẩu."

8. Điều 27 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 27.

1. Hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại Khu Thương mại Lao Bảo có sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài khi nhập khẩu vào nội địa Việt Nam chỉ phải nộp thuế nhập khẩu đối với phần nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu cấu thành trong sản phẩm, hàng hóa đó. Trường hợp không sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài khi nhập khẩu vào nội địa Việt Nam thì không phải nộp thuế nhập khẩu.

2. Hàng hóa từ Khu Thương mại Lao Bảo nhập khẩu vào nội địa Việt Nam có xuất xứ sản xuất tại Lào được giảm thuế nhập khẩu theo quy định tại Quyết định số 181/1998/QĐ-TTg ngày 21 tháng 9 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ hoặc theo thỏa thuận giữa hai Chính phủ."

9. Điều 28 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 28.

Tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư vào Khu Thương mại Lao Bảo được miễn tiền thuê đất trong 11 năm đầu kể từ ngày ký hợp đồng thuê đất và được hưởng mức giá thuê đất bằng 30% giá thuê đất áp dụng cho các huyện miền núi tỉnh Quảng Trị kể từ năm thứ 12 trở đi."

10. Điều 30 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 30.

Căn cứ số thực thu ngân sách nhà nước hàng năm tại Khu Thương mại Lao Bảo, Nhà nước đầu tư trở lại để xây dựng cơ sở hạ tầng Khu Thương mại Lao Bảo theo các mức sau đây:

- Trường hợp có số thu ngân sách nhà nước dưới 50 tỷ đồng/năm thì được đầu tư trở lại 100%.

- Trường hợp có số thu ngân sách nhà nước từ 50 tỷ đồng/năm trở lên thì được đầu tư trở lại 50 tỷ đồng và 50% số thực thu còn lại."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 08/2002/QD-TTg

Hanoi, January 11, 2002

 

DECISION

AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF THE REGULATION ON LAO BAO TRADE ZONE, QUANG TRI PROVINCE, ISSUED TOGETHER WITH DECISION No. 219/1998/QD-TTg OF NOVEMBER 12, 1998

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
In order to further create favorable conditions for investment and business activities in Lao Bao Trade Zone, Quang Tri province;
At the proposals of the Minister of Trade and the President of the People
s Committee of Quang Tri province,

DECIDES:

Article 1.- To amend and supplement a number of articles of the Regulation on Lao Bao Trade Zone, issued together with the Prime Ministers Decision No. 219/1998/QD-TTg of November 12, 1998, as follows:

1. Article 19 is amended and supplemented as follows:

"Article 19.-

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Article 21 is amended and supplemented as follows:

"Article 21.-

1. Projects on investment in Lao Bao Trade Zone by foreign-invested enterprises and foreign parties to business cooperation contracts shall be exempt from enterprise income tax for a duration of 08 years after their taxable incomes are generated, and enjoy the enterprise income tax rate of 10% for the subsequent years.

2. Projects on investment in Lao Bao Trade Zone by domestic organizations and individuals shall be exempt from enterprise income tax for a duration of 04 years after their taxable incomes are generated; enjoy the 50% reduction of the payable enterprise income tax amounts for 09 subsequent years; and enjoy the enterprise income tax rate of 15% for the subsequent years."

3. Article 22 is amended and supplemented as follows:

"Article 22.-

1. Foreign-invested enterprises and foreign parties to business cooperation contracts, which use their earned profits for re-investment in Lao Bao Trade Zone for 3 years or more, shall be refunded 100% of the enterprise income tax amounts already paid on the profits used for re-investment.

2. Vietnamese enterprises of various economic sectors, which make investment in production and/or business in Lao Bao Trade Zone, shall be considered for State credit capital lent by the Development Assistance Fund under the Governments Decree No. 43/1999/ND-CP of June 29, 1999 on the States development investment credits."

4. Article 23 is amended and supplemented as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Organizations and individuals engaged in goods production and/or trading, or services provision, foreign-invested enterprises and foreign parties to business cooperation contracts operating in Lao Bao Trade Zone, that, after making final settlement with the tax agency, suffer from losses, shall be allowed to carry forward such losses to the subsequent years, and these loss amounts shall be deducted from their taxable incomes. The loss-carrying duration shall not exceed 05 years."

5. Article 24 is amended and supplemented as follows:

"Article 24.-

Goods and service relations between Lao Bao Trade Zone and the country shall be the import-export relations."

6. Article 25 is amended and supplemented as follows:

"Article 25.-

1. Goods and services produced and consumed in Lao Bao Trade Zone, and goods and services imported into Lao Bao Trade Zone from foreign countries shall not be subject to value added tax.

2. Goods and services brought into Lao Bao Trade Zone from Vietnams inland shall enjoy the value added tax rate of 0%; goods and services brought into Vietnams inland from Lao Bao Trade Zone must be subject to value added tax.

3. Goods and services subject to special consumption tax, which are produced and consumed in Lao Bao Trade Zone, and goods and services subject to special consumption tax, which are imported into Lao Bao Trade Zone from foreign countries, shall not be subject to special consumption tax.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.7. Article 26 is amended and supplemented as follows:

"Article 26.-

1. Goods originating from Vietnams inland and goods imported into Lao Bao Trade Zone from foreign countries shall be exempt from import tax.

2. Goods produced, processed, re-cycled and/or assembled in Lao Bao Trade Zone, when being exported to foreign countries, shall be exempt from export tax."

8. Article 27 is amended and supplemented as follows:

"Article 27.-

1. For goods produced, processed, re-cycled and/or assembled in Lao Bao Trade Zone using raw materials or components imported from foreign countries, when being imported into Vietnams inland, the import tax shall be paid only for part of imported raw materials or components making up such products or goods. In cases where raw materials or components imported from foreign countries are not used for goods imported into Vietnam’s inland, the import tax shall not be paid.

2. Goods of Lao origin, which are imported into Vietnams inland from Lao Bao Trade Zone, shall enjoy the import tax reduction according to the provisions of the Prime Ministers Decision No. 181/1998/QD-TTg of September 21, 1998 or the agreement reached between the two governments."

9. Article 28 is amended and supplemented as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Organizations and individuals that have projects on investment in Lao Bao Trade Zone shall be exempt from land rents for the first 11 years as from the dates the land-lease contracts are signed, and enjoy the land-rent rate equal to 30% of the rate applicable to mountainous districts of Quang Tri province as from the 12th year on."

10. Article 30 is amended and supplemented as follows:

"Article 30.-

Basing itself on the annual State budget revenue actually collected in Lao Bao Trade Zone, the State shall re-invest in building infrastructure of Lao Bao Trade Zone at the following levels:

- In cases where the collected State budget revenue is below VND 50 billion/year, 100% of which shall be re-invested.

- In cases where the collected State budget revenue reaches VND 50 billion/year or more, VND 50 billion and 50% of the remainder shall be re-invested."

Article 2.- This Decision takes effect 15 days after its signing.

Article 3.- The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the president of the Peoples Committee of Quang Tri province shall have to implement this Decision.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 08/2002/QĐ-TTg ngày 11/01/2002 sửa đổi Quy chế khu thương mại Lao Bảo tỉnh Quảng Trị kèm theo Quyết định 219/1998/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.024

DMCA.com Protection Status
IP: 34.225.194.102