Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 0623/QĐ-BCT năm 2010 về cổ phần hoá Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 0623/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 01/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 0623/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CỔ PHẦN HOÁ TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ văn bản số 373/TB-VPCP ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về sắp xếp, cổ phần hoá một số tổng công ty, công ty nhà nước;
Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam tại văn bản số 080/XD-HĐQT ngày 15 tháng 01 năm 2010 và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cổ phần hoá Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam, Nhà nước nắm giữ tối thiểu 75% vốn điều lệ để hình thành Tập đoàn Xăng dầu đa sở hữu.

Thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam là 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

Điều 2. Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ Công Thương, Ban Chỉ đạo cổ phần hoá Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện cổ phần hoá Tổng công ty theo quy định tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và các quy định hiện hành của Nhà nước về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ, Trưởng Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 0623/QĐ-BCT năm 2010 về cổ phần hoá Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.026
DMCA.com Protection Status

IP: 54.91.121.255