Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 03/2003/QĐ-BXD về việc tiếp nhận Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Thương mại và du lịch Hiệp Phúc là Công ty con trong mô hình thí điểm Công ty mẹ - Công ty con Constrexim do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 03/2003/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: ***
Ngày ban hành: 24/02/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/2003/QĐ-BXD

Hà nội, ngày 24 tháng 02 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TIẾP NHẬN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN (TNHH) THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HIỆP PHÚC LÀ CÔNG TY CON TRONG MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON CONSTREXIM

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 04-3-1994 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 30-7-2001 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm loại hình Công ty mẹ - Công ty con tại Công ty Xây lắp, Xuất nhập khẩu vật liệu và kỹ thuật xây dựng;
Căn cứ đề nghị của Công ty Đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam tại văn bản số 773/MC-TCHC ngày 16-12-2002, số 60/MC-TCHC ngày 14-2-2003;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức lao động.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tiếp nhận Công ty TNHH Thương mại và du lịch Hiệp Phúc - Doanh nghiệp được thành lập theo Giấy phép số 002776/GP-TLDN-02 của ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk là Công ty con trong mô hình Công ty mẹ – Công ty con Constrexim theo quy định tại Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 30-7-2001 của Thủ tướng Chính phủ với tên mới là Công ty TNHH Thương mại và du lịch Hiệp Phúc Constrexim; tên viết tắt là Constrexim Hiệp Phúc; trụ sở chính đặt tại xã Eatu – TP. Buôn Ma Thuột – Tỉnh Đăk Lăk :

1. Công ty TNHH Thương mại và du lịch Hiệp Phúc Constrexim là Công ty con thuộc loại hình Công ty TNHH nhiều thành viên, trong đó có một thành viên là Công ty mẹ – Công ty Đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam (Constrexim Holdings), chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp, được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ thí điểm tổ chức và hoạt động của Công ty Đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt, theo Quy chế tài chính thí điểm của Công ty Đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt và theo Điều lệ riêng của Công ty.

2. Công ty Đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam đầu tư vốn bằng 10%, trong đó giá trị thương hiệu bằng 3% vốn điều lệ của Công ty TNHH Thương mại và du lịch Hiệp Phúc Constrexim.

Điều 2.- Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam và Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại và du lịch Hiệp Phúc có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền theo qui định của pháp luật để sớm hoàn thành các thủ tục pháp lý, bảo đảm cho Công ty TNHH Thương mại và du lịch Hiệp Phúc Constrexim hoạt động ổn định và có hiệu quả trong vị thế mới.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức lao động, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam, Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại và du lịch Hiệp Phúc và Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại và du lịch Hiệp Phúc Constrexim chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận
- Như Điều 3;
- VPCP (Vụ ĐMDN);
- Ban Chỉ đạo ĐM & PTDN;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Lưu VP, ĐMDN, TCLĐ.

 
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 03/2003/QĐ-BXD về việc tiếp nhận Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Thương mại và du lịch Hiệp Phúc là Công ty con trong mô hình thí điểm Công ty mẹ - Công ty con Constrexim do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.549

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112