Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 02/2005/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Lương thực Bình Định thuộc Tổng công ty Lương thực miền Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 02/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 05/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2005/QĐ-TTg

Hà Nội , ngày 05 tháng 01 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH THUỘC TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Công ty Lương thực Bình Định - doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Lương thực miền Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương thực Bình Định.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương thực Bình Định có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Tên gọi đầy đủ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương thực Bình Định.

- Tên giao dịch quốc tế: BINH DINH FOOD Co., Ltd.

- Tên viết tắt: BIDIFOOD

- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (hai mươi tỷ đồng).

- Trụ sở chính: số 557 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty : kinh doanh lương thực, nông sản, thuỷ sản, thực phẩm công nghệ, thức ăn gia súc, vật tư, thiết bị phụ tùng máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp, xăng dầu, khí đốt hoá lỏng, vận tải hàng hoá, cho thuê kho bãi, địa ốc, lưới điện nông thôn và các ngành, nghề khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động:

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty theo mô hình Chủ tịch công ty và Giám đốc.

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Tổ chức được Nhà nước ủy quyền là đại diện chủ sở hữu:

Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam.

Địa chỉ: 42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam có trách nhiệm thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn theo quy định hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương thực Bình Định có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản do Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh; kế thừa mọi quyền và nghĩa vụ của Công ty Lương thực Bình Định.

Điều 6. Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Định có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trình Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam phê duyệt; bổ nhiệm Giám đốc, các Phó giám đốc và Kế toán trưởng Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Lương thực miền Nam, Giám đốc Công ty Lương thực Bình Định và Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn Lương thực Bình Định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 02/2005/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Lương thực Bình Định thuộc Tổng công ty Lương thực miền Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.361
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6