Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 01/2001/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thiện Luân
Ngày ban hành: 02/01/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/2001/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP CÔNG TY DỊCH VỤ VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG 4

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định 50-CP ngày 28/ 8/ 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước và Nghị định 38-CP ngày 28/ 4/ 1997 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 50-CP;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng 4 (tờ trình số 938/TCT/TCCB-TT ngày 8/ 12/ 2000) và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Thành lập Công ty Dịch vụ và xuất khẩu lao động trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng 4 để thực hiện ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty về hoạt động đưa lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Điều 2.- Công ty Dịch vụ và xuất khẩu lao động là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Xây dựng 4, có:

- Trụ sở chính tại 79/5 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thành, thành phố Hồ Chí Minh (trong khuôn viên Tổng Công ty Xây dựng 4).

- Tên giao dịch quốc tế: LABOUR SERVICE AND EXPORT COMPANY. Viết tắt là: LASEC.

- Vốn và tài sản do Tổng Công ty Xây dựng 4 giao.

- Tài khoản tại Ngân hàng thương mại phù hợp với phương thức hạch toán phụ thuộc của Công ty.

- Con dấu theo khuôn mẫu quy định đối với đơn vị kinh tế phụ thuộc doanh nghiệp.

- Điều lệ tổ chức và hoạt động do Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng 4 ban hành.

Điều 3.- Tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng 4 quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Công ty Dịch vụ và Xuất khẩu lao động, và chịu trách nhiệm về toàn bộ các hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 4 .- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng 4 và Thủ trưởng các cơ quan thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu VP, TCCB

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Thiện Luân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01/2001/QĐ-BNN-TCCB ngày 02/01/2001 thành lập Công ty Dịch vụ và xuất khẩu lao động trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng 4 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.708

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!