Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 56/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2008 do Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VII nhiệm kỳ 2004 - 2009, kỳ họp thứ 10 ban hành

Số hiệu: 56/2007/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Nguyễn Bá Thanh
Ngày ban hành: 07/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 56/2007/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2004 - 2009, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND thành phố, báo cáo của các cơ quan hữu quan, báo cáo của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố về tham gia xây dựng chính quyền, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND và ý kiến của các vị đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành các báo cáo, tờ trình của UBND thành phố, báo cáo của các cơ quan hữu quan về đánh giá thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007 và kế hoạch năm 2008, Hội đồng nhân dân nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2007.

Tình hình kinh tế-xã hội ổn định và phát triển, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Một số lĩnh vực dịch vụ, xuất khẩu, du lịch, vận tải, bưu chính viễn thông, ngân hàng, huy động vốn đầu tư... tăng cao so với năm 2006. Công tác quản lý đầu tư; quản lý thu chi ngân sách được đảm bảo. Thành phố đã tổ chức thành công nhiều sự kiện cấp quốc gia và quốc tế. Lĩnh vực giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực; các chương trình thành phố “5 không”, “3 có” được thường xuyên quan tâm chỉ đạo. Công tác chính quyền, cải cách hành chính của các cấp, các sở, ngành triển khai có hiệu quả. Tình hình quốc phòng - an ninh được giữ vững.

- Tổng sản phẩm nội địa ước tăng 13,2% so với năm 2006;

- Giá trị sản xuất công nghiệp ước tăng 18,5%;

- Giá trị sản xuất thủy sản-nông-lâm ước tăng 5,8%;

- Giá trị sản xuất dịch vụ ước tăng 16,7%;

- Tổng kim ngạch xuất khẩu ước tăng 24,6%;

- Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 6.409,52 tỷ đồng, bằng 110,3% dự toán HĐND; Tổng chi ngân sách ước đạt 6.341,42 tỷ đồng, bằng 137,6% dự toán;

- Tổng vốn đầu tư phát triển ước tăng 18,5%, đạt 100,8% chỉ tiêu HĐND;

- Tỷ lệ giảm sinh ước đạt 0,2%o (Nghị quyết HĐND: 0,4%o);

- Giải quyết việc làm cho 3,3 vạn lao động, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND;

- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia còn 2,41%; chuẩn thành phố còn 4,39%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND;

- Gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND.

Tuy nhiên, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp và sản phẩm chưa cao, các sản phẩm chủ lực phát triển chưa rõ nét, còn nhiều khó khăn về nguồn nguyên liệu và thị trường. Sản phẩm xuất khẩu có giá trị gia tăng cao và uy tín thương hiệu chưa nhiều. Tình hình trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông còn tăng cao.

2. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2008.

a. Những chỉ tiêu chủ yếu:

- Tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng 13,5 - 14% so với thực hiện năm 2007;

- Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 18 - 19%

- Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 15 - 16%;

- Giá trị sản xuất thủy sản - nông - lâm tăng 4 - 5%;

- Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 19 - 20%;

- Tổng vốn đầu tư phát triển tăng 18 - 19%;

- Tổng thu ngân sách nhà nước dự kiến 6.722,74 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương dự kiến 5.502,806 tỷ đồng;

- Tỷ lệ giảm sinh đạt 0,35%o;

- Tạo việc làm cho 3,4 vạn lao động;

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới quốc gia còn 0%; theo chuẩn thành phố còn 1,96%;

- Tỷ lệ công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu.

b. Nhiệm vụ và một số giải pháp thực hiện:

- Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao; nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của kinh tế thành phố, của từng ngành và từng sản phẩm tạo tiền đề hoàn thành kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 và đáp ứng yêu cầu hội nhập.

- Tập trung phát triển sản xuất; tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực, đi đôi với nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm và hiệu quả sản xuất; hướng vào nhóm sản phẩm có lợi thế cạnh tranh cao, có thị trường, có khả năng xuất khẩu; hoàn thiện cơ chế, biện pháp thích hợp để kích thích các dự án lớn, mới và mở rộng sớm đi vào sản xuất.

- Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu nội bộ ngành thuỷ sản - nông - lâm, phát huy lợi thế kinh tế biển; rà soát quỹ đất nông nghiệp, tạo điều kiện cho nông dân sản xuất; có phương án phù hợp sản xuất rau sạch trên địa bàn; nâng cao năng lực đánh bắt xa bờ, duy trì tổ chức sản xuất theo các tổ, đội hợp tác và có giải pháp nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo; phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, bão lũ; nâng cao năng lực quản lý bảo vệ tài nguyên rừng.

- Tạo bước phát triển đột phá trong các ngành dịch vụ; tập trung đầu tư phát triển các ngành có thế mạnh, có lợi thế: thương mại, du lịch cao cấp; vận tải, bưu chính viễn thông, tài chính, ngân hàng, giáo dục đào tạo, chăm sóc y tế...

Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng thương mại, du lịch hiện đại, quy mô lớn; tiếp tục khảo sát, tạo dựng một số tuyến du lịch mới, đa dạng sản phẩm, có tính riêng, độc đáo để tăng tính cạnh tranh trong thu hút khách du lịch; chủ động liên kết với các tỉnh khu vực miền Trung, các địa phương có tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây đi qua để phát triển dịch vụ.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ để huy động tối đa và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn cho đầu tư phát triển; xây dựng các giải pháp hỗ trợ việc triển khai các dự án trong nước, FDI đã được cấp phép nhằm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng vốn mở rộng quy mô dự án. Khuyến khích đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng dưới các hình thức BOT, BT, BTO; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và kinh tế đối ngoại; tăng cường xúc tiến đầu tư cả trong và ngoài nước; phấn đấu thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên 350 triệu USD.

- Hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước địa phương; tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong các ngành, lĩnh vực.

- Thông qua Báo cáo số 135/BC-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2007 của UBND thành phố về tình hình thực hiện đầu tư XDCB năm 2007 và kế hoạch XDCB năm 2008; tăng cường công tác quản lý xây dựng cơ bản từ khâu chuẩn bị và thẩm định dự án; đánh giá, giám sát; quản lý và cân đối hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhằm phục vụ kịp thời các công trình; khởi công và xây dựng các công trình trọng điểm: cầu mới qua sông Hàn, đường Nguyễn Văn Linh nối dài, Trung tâm Hành chính thành phố, Trường Nguyễn Khuyến... Hoàn thành và đưa vào sử dụng Cầu Thuận Phước, đường ven sông Tuyên Sơn - Tuý Loan, đường nối cầu Thuận Phước - đường Trần Quang Khải... Tiến hành khởi công cầu Tà Lang; tiếp tục làm tốt công tác bố trí tái định cư, đi đôi với hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng, ổn định đời sống nhân dân; các hộ đã bàn giao mặt bằng thì chậm nhất hai năm sau phải bố trí đất tái định cư thực tế, xử lý trách nhiệm các đơn vị chậm bố trí đất tái định cư theo thời hạn trên; thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, đô thị, tài nguyên, môi trường; đảm bảo cung cấp nước sạch cho nhân dân; đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động cung ứng dịch vụ thu gom, xử lý chất thải đô thị, khu công nghiệp, chất thải y tế nhằm tạo diện mạo cho một thành phố hiện đại, văn minh, xanh, sạch, đẹp. Thông qua Tờ trình số 6162/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2007 của UBND thành phố về công nhận hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở đối với đất có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Báo cáo số 132/BC-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2007 của UBND thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2007 và kế hoạch sử dụng đất năm 2008.

- Thực hiện tốt công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, tăng cường các biện pháp quản lý thu, chống thất thu, nợ đọng thuế. Từ năm 2008 tiết kiệm 5% chi thường xuyên trong Dự toán chi ngân sách địa phương để xây dựng Bệnh viện Ung bướu của thành phố. Đổi mới công tác chi tiêu ngân sách nhà nước, gắn việc thu chi với việc thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu đơn vị về việc sử dụng ngân sách, tài sản công. Thông qua Tờ trình số 6115/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2007 của UBND thành phố về phương án giá đất ban hành ngày 01 tháng 01 năm 2008 trên địa bàn thành phố.

- Mở rộng và đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước; thực hiện xã hội hóa hoạt động khoa học công nghệ; tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh mạng và bảo vệ sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực phần mềm và nội dung thông tin số.

- Duy trì và đẩy mạnh thực hiện các chương trình thành phố “5 không”, “3 có” nhất là có nhà ở và bố trí tái định cư, chương trình “Đào tạo 100 Thạc sỹ, Tiến sỹ ở nước ngoài”; triển khai hiệu quả các đề án xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao; phát huy kết quả xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở đạt tỷ lệ 100% các xã, phường; tăng cường quản lý chặt chẽ học sinh trong giờ lên lớp, hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm nếu trong giờ học để học sinh trốn học đi chơi game.

Nâng cao chất lượng dạy nghề, đào tạo nghề chất lượng cao. Phát triển thị trường lao động, sàn giao dịch việc làm, “Chợ việc làm” nhằm đáp ứng yêu cầu các dự án đầu tư quy mô lớn trong và ngoài nước. Quan tâm đầy đủ đời sống các đối tượng chính sách. Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực dân số, gia đình, trẻ em và chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ, tinh thần. Tạo cơ hội để mọi người dân được cung cấp các dịch vụ y tế cơ bản, có điều kiện tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng. Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa - sức khỏe”. Tạo điều kiện để toàn xã hội tham gia phát triển sự nghiệp thể dục thể thao.

- Đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính; Sắp xếp lại tổ chức, bộ máy các sở, ngành phù hợp quy định của trung ương. Thông qua Tờ trình số 6087/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2007 của UBND thành phố về nội dung Quyết định thay thế Quyết định số 79/2006/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2006 của UBND thành phố về chính sách khuyến khích nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc đối với cán bộ, công chức, viên chức; điều chỉnh thời gian hưởng bảo hiểm xã hội của nữ thấp hơn nam năm năm. Triển khai Đề án thí điểm mô hình tổ chức “Chính quyền đô thị”, “Thành phố môi trường”. Đẩy mạnh đăng ký kinh doanh qua mạng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp.

- Tăng cường thanh, kiểm tra, xử lý kịp thời các vụ việc tiêu cực, tham nhũng. Tập trung thanh, kiểm tra 04 lĩnh vực trọng tâm: Đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, quản lý thu chi ngân sách và quản lý tài sản công.

- Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị xã hội. Đảm bảo kế hoạch phòng, chống gây rối, bạo loạn; an ninh kinh tế, an ninh nội bộ, an ninh văn hóa - tư tưởng nhằm tạo môi trường chính trị ổn định; tăng cường kiểm tra và xử phạt nghiêm các cơ sở kinh doanh trò chơi game hoạt động sau 23 giờ; tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp, triệt xóa các ổ, nhóm tội phạm. Tuyên truyền, giáo dục kiến thức, pháp luật an toàn giao thông cho nhân dân.

c. Về việc Trung Quốc thành lập thành phố Tam Sa trực thuộc tỉnh Hải Nam, trong đó có huyện Hoàng Sa của thành phố Đà Nẵng, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định huyện Hoàng Sa là một đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Đà Nẵng. Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng kiên quyết phản đối việc nhà nước Trung Quốc đưa Hoàng Sa vào đơn vị hành chính mới Tam Sa trực thuộc tỉnh Hải Nam.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

UBND thành phố, các ngành, các cấp nâng cao hiệu lực quản lý và điều hành, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2008 đã được HĐND thông qua và báo cáo HĐND tại kỳ họp cuối năm.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố, các vị đại biểu HĐND và HĐND các cấp tăng cường kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố và phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của người dân đến các cơ quan.

HĐND thành phố kêu gọi đồng bào, cán bộ và chiến sĩ trong toàn thành phố phát huy tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, chung sức chung lòng cùng phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2008.

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố khoá VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Bá Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 56/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2008 do Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VII nhiệm kỳ 2004 - 2009, kỳ họp thứ 10 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.110

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.38.244