Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 22/2002/NQ-HĐ Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Đảm
Ngày ban hành: 29/06/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 22/2002/NQ-HĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2002 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐỀ ÁN DI DỜI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH GÂY Ô NHIỄM VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VÀ VÙNG PHỤ CẬN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Kỳ họp lần thứ 8 Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VI được tổ chức từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 6 năm 2002;
Sau khi xem xét báo cáo của ủy ban nhân dân thành phố về đề án di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm vào khu công nghiệp và vùng phụ cận, báo cáo thẩm định của Ban Kinh tế-Ngân sách và các ý kiến của đại biểu, Hội đồng nhân dân thành phố
:

QUYẾT NGHỊ

1. Chấp thuận đề án di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm vào khu công nghiệp và vùng phụ cận theo quy hoạch.

2. Chấp thuận các chính sách hỗ trợ, trong đó quan tâm đến đời sống của công nhân lao động. Cho phép xây dựng quỹ bảo vệ môi trường do ủy ban nhân dân thành phố trình. ủy ban nhân dân thành phố sớm tăng cường bộ máy, cán bộ quản lý môi trường ở các cấp.

3. Giao ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện và thường xuyên báo cáo kết quả cho Hội đồng nhân dân thành phố. Yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ sở sản xuất kinh doanh và nhân dân thành phố thực hiện tốt Nghị quyết này nhằm bảo vệ môi trường sống và sự phát triển bền vững của thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- UB Thường vụ Quốc hội
- VP Chủ tịch nước, VPCP
- VP Quốc hội và các UB của QH (20b)
- Ban TCCB Chính phủ, Bộ Tư pháp
- ĐB Quốc hội TP, Đại biểu HĐND/TP
- TV/TU, TT HĐND TP, TT UBND/TP
- Các Ban Đảng, VP/TU, TT UB MTTQ/TP
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành TP
- Chủ tịch HĐND các quận
- Chủ tịch UBND huyện
- VP Đoàn đại biểu QH TP
- VPHĐND và UBND/TP
- Các báo, đài TP và TW đóng tại TP “đưa tin”
Lưu HC, Lưu TH-HĐ (14 bản)

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đảm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 22/2002/NQ-HĐ ngày 29/06/2002 về đề án di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm vào các khu công nghiệp và vùng phụ cận do Hội đồng nhân dân Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.786

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.169.230
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!