Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 09/2016/NQ-HĐND về quy định tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Số hiệu: 09/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Phạm Văn Hiểu
Ngày ban hành: 09/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2016/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 09 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TIÊU THỨC PHÂN CÔNG CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 155/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp do Cục Thuế quản lý

a) Tiêu thức phân công theo loại hình doanh nghiệp và quy mô vốn điều lệ:

- Doanh nghiệp có vốn nhà nước.

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Doanh nghiệp dự án BOT, BTO, BT.

- Các doanh nghiệp khác quy mô vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên.

b) Tiêu thức phân công theo ngành nghề kinh doanh:

Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh các ngành nghề đặc thù theo phụ lục đính kèm sẽ phân công về Cục Thuế quản lý.

Việc xác định ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp để phân công căn cứ vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên hệ thống đăng ký thuế.

2. Doanh nghiệp do Chi cục thuế quản lý

Các doanh nghiệp không thỏa mãn các tiêu thức quy định tại khoản 1, Điều 1 nêu trên sẽ phân công cho các Chi cục Thuế quản lý theo địa bàn.

3. Phân công quản lý một số trường hợp khác

a) Trường hợp doanh nghiệp do Cục Thuế quản lý nếu thành lập thêm Chi nhánh, Văn phòng đại diện hạch toán phụ thuộc tại các quận, huyện khác trong thành phố Cần Thơ thì Cục Thuế sẽ trực tiếp quản lý Chi nhánh, Văn phòng đại diện.

b) Trường hợp doanh nghiệp do Chi cục Thuế đang quản lý nếu thành lập thêm Chi nhánh, Văn phòng đại diện tại các quận, huyện khác trong thành phố Cần Thơ thì:

- Chi nhánh, Văn phòng đại diện hạch toán độc lập: Giao Chi cục Thuế nơi thành lập thêm Chi nhánh, Văn phòng đại diện trực tiếp quản lý.

- Chi nhánh, Văn phòng đại diện hạch toán phụ thuộc: Giao Chi cục Thuế nơi quản lý doanh nghiệp (địa bàn mà doanh nghiệp đặt trụ sở chính) trực tiếp quản lý.

c) Trường hợp doanh nghiệp ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện tại thành phố Cần Thơ (gồm: Doanh nghiệp có vốn nhà nước; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp dự án BOT, BTO, BT; Doanh nghiệp hạch toán toàn ngành) thì Cục Thuế quản lý. Các trường hợp còn lại thì chi nhánh, Văn phòng đại diện thành lập trên địa bàn nào sẽ do Chi cục Thuế địa bàn đó quản lý.

d) Trường hợp doanh nghiệp chuyển địa chỉ trụ sở từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác về thành phố Cần Thơ thì căn cứ vào Bộ tiêu thức này để phân công quản lý.

đ) Doanh nghiệp, tổ chức do Chi cục Thuế quản lý, sau đó có hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khẩu thường xuyên thuộc đối tượng và các trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng (phát sinh hoàn thuế giá trị gia tăng) theo quy định thì thực hiện phân công Cục Thuế quản lý thuế đối với những nhiệm vụ liên quan đến hoàn thuế theo các quy định của Luật Quản lý thuế về thẩm quyền ra quyết định hoàn thuế.

Điều 2. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Hiểu

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố)

STT

Mã ngành

Tên ngành

1

B0610

Khai thác dầu thô

2

B0620

Khai thác khí đốt tự nhiên

3

D3510

Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

4

D3520

Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống

5

H5011

Vận tải hành khách ven biển và viễn dương

6

H5012

Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương

7

K6411

Hoạt động ngân hàng trung ương

8

K6419

Hoạt động trung gian tiền tệ khác

9

K6420

Hoạt động công ty nắm giữ tài sản

10

K6430

Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác

11

K6491

Hoạt động cho thuê tài chính

12

K6492

Hoạt động cấp tín dụng khác

13

K6499

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

14

K6511

Bảo hiểm nhân thọ

15

K6512

Bảo hiểm phi nhân thọ

16

K6520

Tái bảo hiểm

17

K6530

Bảo hiểm xã hội

18

K6611

Quản lý thị trường tài chính

19

K6612

Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán

20

K6619

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

21

K6621

Đánh giá rủi ro và thiệt hại

22

K6622

Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm

23

K6629

Hoạt động hỗ trợ khác cho bảo hiểm và bảo hiểm xã hội

24

K6630

Hoạt động quản lý quỹ

25

L6810

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

26

M6920

Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế

27

R9200

Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc

28

U9900

Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 09/2016/NQ-HĐND về quy định tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


750
DMCA.com Protection Status

IP: 54.196.190.32