Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 28-HĐBT năm 1986 về việc thành lập liên hiệp các xí nghiệp dầu thực vật việt nam do Hội đồng bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 28-HĐBT Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 22/03/1986 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 28-HĐBT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 1986

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 28-HĐBT NGÀY 22-3-1986 VỀ VIỆC THÀNH LẬP LIÊN HIỆP CÁC XÍ NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp thực phẩm công văn số 52-CNTP/TCCB ngày 30-1-1986
;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Chuyển Liên hiệp các xí nghiệp dầu thực vật phía Nam thành lập theo Nghị định số 110-HĐBT ngày 29-9-1983 thành Liên hiệp các xí nghiệp dầu thực vật Việt Nam (sau đây gọi tắt là Liên hiệp dầu thực vật).

Liên hiệp dầu thực vật là tổ chức kinh doanh và là cơ quan quản lý kinh tế - kỹ thuật ngành sản xuất dầu thực vật trong phạm vi cả nước, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Công nghiệp thực phẩm.

Liên hiệp dầu thực vật tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Liên hiệp các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh tại Nghị định số 302-CP ngày 1-12-1978 của Hội đồng Chính phủ.

Trụ sở của Liên hiệp dầu thực vật đóng tại thành phố Hồ Chí Minh và có bộ phận thường trực tai Thủ đô Hà Nội.

Điều 2.- Liên hiệp dầu thực vật có chức năng quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật dầu thực vật và kinh doanh dầu thực vật từ khâu trồng trọt, chế biến, đến khâu tiêu thụ và xuất nhập khẩu trong phạm vi cả nước; chịu trách nhiệm trước Bộ Công nghiệp thực phẩm và Nhà nước về hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trực thuộc, đồng thời tổ chức tốt việc liên kết, liên doanh với các cơ sở sản xuất dầu của địa phương.

Điều 3.- Cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh thuộc Liên hiệp dầu thực vật gồm có:

- Các xí nghiệp dầu thực vật trực thuộc Liên hiệp;

- Các nông trường chuyên canh cây có dầu (dừa, cọ dầu, thầu dầu...) trực thuộc Liên hiệp;

- Trung tâm nghiên cứu dầu và cây có dầu;

- Trạm nghiên cứu thực nghiệm dừa Đồng Gò (Bến Tre);

- Nhà máy cơ khí và bao bì Cầu Tre;

- Tổ chức dịch vụ xuất nhập khẩu.

Điều 4.- Liên hiệp dầu thực vật do một Tổng giám đốc phụ trách. Giúp việc Tổng giám đốc có từ 2 đến 3 Phó tổng giám đốc.

Điều 5.- Bộ trưởng Bộ Công nghiệp thực phẩm quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Liên hiệp dầu thực vật.

Điều 6.- Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp thực phẩm, Thủ trưởng các ngành có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 28-HĐBT năm 1986 về việc thành lập liên hiệp các xí nghiệp dầu thực vật việt nam do Hội đồng bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.698

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.250