Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 274-HĐBT Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 04/12/1985 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 274-HĐBT

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 1985 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÍ NGHIỆP LIÊN HỢP VẬN TẢI BIỂN PHA SÔNG

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4/7/1981;
Căn cứ Quyết định số 145-HĐBT ngày 9/11/1984 quy định cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 93-CP ngày 8/4/1977 ban hành Điều lệ xí nghiệp công nghiệp quốc doanh;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

NGHỊ ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Xí nghiệp liên hợp vận tải biển pha sông thuộc Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Xí nghiệp liên hợp vận tải biển pha sông có nhiệm vụ vận tải hàng hóa trên tuyến biển, sông từ đồng bằng sông Cửu Long đến đồng bằng sông Hồng và những nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định.

Điều 3. Xí nghiệp liên hợp vận tải biển pha sông do một Tổng giám đốc phụ trách, giúp việc Tổng giám đốc có từ hai đến ba Phó Tổng giám đốc.

Điều 4. Xí nghiệp liên hợp vận tải biển pha sông hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế, có con dấu riêng và trụ sở đóng tại thành phố Hà Nội.

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cụ thể của Xí nghiệp liên hợp vận tải biển pha sông do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định.

Điều 6. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Thủ trưởng các Bộ và các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

T.M. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
K.T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


 
 
Tố Hữu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 274-HĐBT ngày 04/12/1985 về việc thành lập Xí nghiệp liên hợp vận tải biển pha sông do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.477

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.59.31
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!