Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 204-HĐBT năm 1985 về sửa đổi tổ chức kinh doanh cung ứng vật tư của Bộ Vật tư do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 204-HĐBT Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Đỗ Mười
Ngày ban hành: 11/07/1985 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 204-HĐBT

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 1985

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 204-HĐBT NGÀY 11 THÁNG 7 NĂM 1985 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI TỔ CHỨC KINH DOANH CUNG ỨNG VẬT TƯ CỦA BỘ VẬT TƯ

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Nghị định số 35-CP ngày 9-2-1981 quy định nhiệm vụ quyền hạn, trách nhiệm của Bộ trưởng và chức năng của Bộ trong một số lĩnh vực quản lý Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 190-HĐBT ngày 27-6-1985 của Hội đồng Bộ trưởng về cải tiến công tác quản lý vật tư;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Vật tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Giải thể Liên hiệp xuất, nhập khẩu vật tư, các Liên hiệp cung ứng vật tư khu vực I, II, III, IV, V của Bộ Vật tư được thành lập theo Quyết định số 156-CP ngày 20 tháng 5 năm 1980 của Hội đồng Chính phủ.

Điều 2

Thành lập các Tổng công ty kinh doanh cung ứng vật tư thuộc Bộ Vật tư như sau:

Tổng công ty kim khí,

Tổng công ty hoá chất vật liệu điện và dụng cụ cơ khí,

Tổng công ty thiết bị và phụ tùng.

Tổng công ty là đơn vị kinh doanh hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế, có tư cách pháp nhân, đóng trụ sở tại Hà Nội.

Điều 3.- Nhiệm vụ của các Tổng công ty nói trên là nắm nhu cầu, đặt hàng sản xuất trong nước và nhập khẩu, tổ chức tiếp nhận, điều chuyển và cung ứng những mặt hàng được Bộ Vật tư giao cho các nhu cầu của cả nước.

Điều 4.- Tổng công ty có các Công ty trực thuộc đặt ở các khu vực kinh tế quan trọng và các thành phố lớn (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh...)

Mỗi Tổng công ty do một Tổng giám đốc phụ trách và một số Phó tổng giám đốc giúp việc.

Điều 5.- Bộ trưởng Bộ Vật tư quy định nhiệm vụ cụ thể tổ chức bộ máy, thời gian bắt đầu hoạt động của mỗi Tổng công ty; chỉ đạo việc chuyển giao nhiệm vụ, tổ chức, cán bộ, tài sản của Liên hiệp xuất nhập khẩu và các Liên hiệp cung ứng khu vực cho các Tổng công ty theo đúng chế độ của Nhà nước, bảo đảm việc tiếp nhận, cung ứng vật tư được tiến hành bình thường.

Điều 6.- Bộ trưởng Bộ Vật tư và các Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Đỗ Mười

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 204-HĐBT năm 1985 về sửa đổi tổ chức kinh doanh cung ứng vật tư của Bộ Vật tư do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.405
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127