Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 12-HĐBT năm 1982 về việc thành lập Liên hiệp chế biến và cung ứng lâm sản trực thuộc Bộ Lâm nghiệp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 12-HĐBT Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 01/02/1982 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12-HĐBT

Hà Nội, ngày 01 tháng 2 năm 1982

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 12-HĐBT NGÀY 1 THÁNG 2 NĂM 1982 VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC LIÊN HIỆP CHẾ BIẾN VÀ CUNG ỨNG LÂM SẢN TRỰC THUỘC BỘ LÂM NGHIỆP

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ nghị định số 35-CP ngày 9-2-1981 của Hội đồng Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của bộ trưởng và chức năng của Bộ trong một số lĩnh vực quản lý Nhà nước;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp.

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1.- Thành lập các Liên hiệp chế biến và cung ứng lâm sản trực thuộc Bộ Lâm nghiệp sau đây và giải thể Tổng công ty chế biến và cung ứng lâm sản thuộc Bộ Lâm nghiệp.

1. Liên hiệp chế biến và cung ứng lâm sản I, hoạt động trong phạm vi từ Bình Trị Thiên đến hết các tỉnh phía Bắc, trụ sở đóng tại thành phố Hà nội.

2. Liên hiệp chế biến và cung ứng lâm sản II, hoạt động trong phạm vi từ Quảng Nam - Đà Nẵng đến Phú Khánh và các tỉnh Tây Nguyên, trụ sở đóng tại thị xã Quy Nhơn, tỉnh Nghĩa Bình.

3. Liên hiệp chế biến và cung ứng lâm sản III, hoạt động trong phạm vi từ Thuận Hải, Lâm Đồng trở vào đến hết các tỉnh Nam Bộ, trụ sở đóng tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2.- Các liên hiệp chế biến và cung ứng lâm sản có tư cách pháp nhân hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế, có những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

-Thống nhất quản lý, thu mua gỗ đã khai thác và các loại lâm sản khác trong phạm vi hoạt động của liên hiệp theo chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước.

Tổ chức chế biến, dự trữ, vận tải, cung ứng gỗ và các loại vật tư lâm sản cho các nhu cầu của nền kinh tế quốc dân theo đúng chỉ tiêu kế hoạch, chế độ, thể lệ và pháp luật Nhà nước quy định.

Giúp Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp giám sát việc sử dụng gỗ và các vật tư lâm sản khác trong phạm vi hoạt động của liên hiệp.

Điều 3.- Mỗi liên hiệp chế biến và cung ứng lâm sản do một giám đốc phụ trách và có các phó giám đốc giúp việc.

Nhiệm vụ cụ thể, tổ chức và phương thức hoạt động của các Liên hiệp chế biến và cung ứng lâm sản do Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp quy định.

Điều 4.- Những quy định trước đây về tổ chức chế biến và cung ứng lâm sản thuộc Bộ Lâm nghiệp trái với nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 5.- Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp và thủ trưởng các cơ quan Nhà nước ở trung ương và chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 12-HĐBT năm 1982 về việc thành lập Liên hiệp chế biến và cung ứng lâm sản trực thuộc Bộ Lâm nghiệp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.195
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238