Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 196-HĐBT năm 1985 về việc thành lập Xí nghiệp Liên hợp xây dựng nhà ở tấm lớn số 1 thuộc Bộ Xây dựng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 196-HĐBT Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Đỗ Mười
Ngày ban hành: 03/07/1985 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 196-HĐBT

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 1985 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÍ NGHIỆP LIÊN HỢP XÂY DỰNG NHÀ Ở TẤM LỚN SỐ 1 THUỘC BỘ XÂY DỰNG

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng tháng 4/1981;
Xét đề nghị của Bộ Xây dựng và ý kiến của Ban tổ chức Chính phủ.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Xí nghiệp Liên hợp xây dựng nhà ở tấm lớn số 1 thuộc Bộ Xây dựng.
Trụ sở của Xí nghiệp Liên hợp đặt tại Hà Nội.

Điều 2. Xí nghiệp Liên hợp xây dựng nhà ở tấm lớn số 1 có nhiệm vụ xây dựng nhà ở bằng phương pháp lắp ghép tấm lớn và công trình phục vụ công cộng tại Thủ đô Hà Nội theo kế hoạch Nhà nước giao.

Điều 3. Xí nghiệp Liên hợp xây dựng nhà ở tấm lớn số 1 là đơn vị sản xuất – kinh doanh, hạch toán kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng ở Ngân hàng, hoạt động theo điều lệ ban hành kèm theo Nghị định số 93-CP ngày 08/4/1977 của Hội đồng Chính phủ.

Điều 4.  Cơ cấu tổ chức của Xí nghiệp Liên hợp xây dựng nhà ở tấm lớn số 1 gồm có:

a) Đơn vị đặt tại tỉnh Hà Sơn Bình.

- Nhà máy bê tông tấm lớn Xuân Mai.

- Xí nghiệp khai thác đá, cát, sỏi.

b) Các đơn vị đặt tại thành phố Hà Nội.

- Cơ quan của xí nghiệp liên hợp nhà ở tấm lớn số 1.

- Xí nghiệp cung ứng đồng bộ hoá về công nghệ và sản xuất phục vụ việc lắp ghép.

- Xí nghiệp vận hành bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa ô tô.

- Xí nghiệp vận hành bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa xe máy xây dựng.

- Các đội (hoặc xí nghiệp) chuyên ngành phục vụ xây dựng nhà ở tấm lớn do Bộ trưởng Bộ xây dựng quyết định.

Việc lấy người để thành lập và bổ sung cho các đơn vị nói trên phải tuân theo các quy định về tuyển dụng lao động và việc quản lý hộ khẩu ở Thủ đô Hà Nội.

Điều 5. - Xí nghiệp liên hợp do một Tổng Giám đốc phụ trách, giúp việc Tổng Giám đốc có một số Phó Tổng Giám đốc.

Nhiệm vụ cụ thể và cơ cấu tổ chức của các đơn vị nói ở điều 4 do Bộ trưởng Bộ xây dựng quy định.

Điều 6. Bộ trưởng Bộ xây dựng, Trưởng Ban tổ chức của Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, tỉnh Hà Sơn Bình và thủ trưởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.
 

 

T.M. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
K.T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


 

 
Đỗ Mười

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 196-HĐBT năm 1985 về việc thành lập Xí nghiệp Liên hợp xây dựng nhà ở tấm lớn số 1 thuộc Bộ Xây dựng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.156

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.36.94