Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 119-HĐBT năm 1990 về việc thành lập Tổng Công ty du lịch Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 119-HĐBT Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 09/04/1990 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 119-HĐBT

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 1990

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 119-HĐBT NGÀY 9-4-1990 VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY DU LỊCH VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Thực hiện quyết định số 244-NQ-HĐNN8 ngày 31 tháng 3 năm 1990 của Hội đồng Nhà nước giao Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch quản lý Nhà nước đối với ngành du lịch,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.

Thành lập Tổng công ty Du lịch Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại bộ máy của Tổng cục Du lịch cũ.

Tổng công ty Du lịch Việt Nam là tổ chức sản xuất, kinh doanh hoạt động theo Điều lệ Liên hiệp xí nghiệp ban hành kèm theo nghị định số 27-HĐBT ngày 22-3-1990 của Hội đồng Bộ trưởng, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và tài khoản riêng tại Ngân hàng, kể cả tài khoản ngoại tệ. Trụ sở của Tổng công ty Du lịch Việt Nam đóng tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Tổng công ty Du lịch Việt Nam chịu sự quản lý Nhà nước trực tiếp của Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch và chịu sự quản lý Nhà nước của các Bộ, Uỷ ban Nhà nước khác về những vấn đề có liên quan theo quy định của luật pháp hiện hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và bộ máy của Tổng công ty Du lịch Việt Nam.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các Bộ, Uỷ ban Nhà nước có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 119-HĐBT năm 1990 về việc thành lập Tổng Công ty du lịch Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.952
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.185