Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 115-HĐBT năm 1990 về việc chuyển Tổng cục Bưu điện thành Tổng Công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 115-HĐBT Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 07/04/1990 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 115-HĐBT

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 1990

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 115-HĐBT NGÀY 7-4-1990 VỀ VIỆC CHUYỂN TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN THÀNH TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Thực hiện quyết định số 244-NQ-HĐNN8 ngày 31-3-1990 của Hội đồng Nhà nước giao Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện quản lý Nhà nước đối với ngành Bưu điện,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.

Chuyển Tổng cục Bưu điện thành Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam.

Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam là tổ chức sản xuất kinh doanh hoạt động theo Liên hiệp xí nghiệp quốc doanh đặc thù quy định ở Điều lệ Liên hiệp xí nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 27-HĐBT ngày 22-3-1989 của Hội đồng Bộ trưởng, được sử dụng con dấu và tài khoản riêng, kể cả tài khoản ngoại tệ tại Ngân hàng.

Trụ sở của Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam đóng tại thành phố Hà Nội.

Điều 2.

Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam chịu sự quản lý Nhà nước trực tiếp của Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện và chịu sự quản lý Nhà nước của các Bộ, Uỷ ban Nhà nước khác về những vấn đề có liên quan theo quy định của luật pháp hiện hành.

Đứng đầu Tổng công ty là Tổng giám đốc Tổng công ty do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng bổ nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện.

Điều 3.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện chịu trách nhiệm:

Quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam.

Chỉ định bộ máy giúp Bộ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước của Bộ đối với ngành Bưu điện để thực hiện việc chấm dứt mọi hoạt động của ngành Bưu điện dưới danh nghĩa Tổng cục Bưu điện.

Điều 4.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện, Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước và Thủ trưởng cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 115-HĐBT năm 1990 về việc chuyển Tổng cục Bưu điện thành Tổng Công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.326
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240