Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 10/2000/NĐ-CP quy định tiền lương tối thiểu trong các doanh nghiệp

Số hiệu: 10/2000/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 27/03/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10/2000/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2000

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 10 /2000/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2000 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TIỀN LƯƠNG TỐI THIỂU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức tiền lương tối thiểu là 180.000 đồng/tháng áp dụng đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Điều 2.

1. Đối với các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước, mức đóng và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của công nhân, viên chức được tính căn cứ theo hệ số lương quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ và mức lương tối thiểu quy định tại Điều 1 của Nghị định này.

2. Đối với các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, mức lương làm cơ sở đóng và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ghi trong hợp đồng lao động được tính lại theo mức lương tối thiểu quy định tại Điều 1 của Nghị định này.

Điều 3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Điều 4. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2000.

Điều 5. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thực hiện Nghị định này.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom Happiness
--------------

No. 10/2000/ND-CP

Hanoi, March 27, 2000

 

DECREE

PROVIDING THE MINIMUM WAGE LEVEL IN ENTERPRISES

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Labor Code of June 23, 1994;
At the proposal of the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs,

DECREES:

Article 1.- To stipulate the minimum wage level of 180,000 VND/month applicable to the laborers working in enterprises operating under the State Enterprises Law and in enterprises operating under the Enterprises Law.

Article 2.-

1. For the State enterprises operating under the State Enterprises Law, the level of the social insurance and health insurance payment and enjoyment by the workers and employees shall be calculated according to the wage coefficients specified in the Governments Decree No. 26/CP of May 23, 1993 and the minimum wage level specified in Article 1 of this Decree.

2. For enterprises operating under the Enterprises Law, the wage level, which serves as basis for social insurance and health insurance payment and enjoyment inscribed in the labor contracts, shall be recalculated according to the minimum wage level specified in Article 1 of this Decree.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 10/2000/NĐ-CP quy định tiền lương tối thiểu trong các doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.472

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116