Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch số 83/KH-UB về việc hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn đăng ký, bảo hộ thương hiệu, thiết kế logo thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm chủ lực và chiến lược phát triển thương hiệu của doanh nghiệp trong năm 2006 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 83/KH-UB Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Quang
Ngày ban hành: 30/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 83/KH-UB

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2005

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN ĐĂNG KÝ, BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU, THIẾT KẾ LOGO THƯƠNG HIỆU, NHÃN HIỆU SẢN PHẨM CHỦ LỰC VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NĂM 2006

Thực hiện Quyết định số 7896/QĐ-UB ngày 22/11/2004 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình “Hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu”; kế hoạch số 16/KH-UB ngày 25/2/2005 của UBND Thành phố Hà Nội triển khai chương trình “Hỗ trợ Doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu”; Quyết định số 7483/QĐ-UB ngày 10/11/2005 của UBND Thành phố ban hành Quy chế “Hỗ trợ Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố xây dựng, phát triển và quản lý thương hiệu”; Sở Thương mại xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động hỗ trợ Doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố đăng ký bảo hộ và thiết kế thương hiệu theo các nội dung sau:

1. Nội dung hỗ trợ:

- Hỗ trợ tư vấn cho các Doanh nghiệp về thủ tục pháp lý đăng ký, tra cứu, bảo hộ thương hiệu của Doanh nghiệp và nhãn hiệu của một số nhóm sản phẩm chủ lực; tư vấn về chiến lược phát triển thương hiệu doanh nghiệp.

- Hỗ trợ Doanh nghiệp thiết kế logo Thương hiệu của Doanh nghiệp.

2. Đối tượng Hỗ trợ:

Theo Điều 3 – Chương II tại Quy chế “Hỗ trợ Doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố xây dựng, phát triển và quản lý thương hiệu” kèm theo Quyết định số 7483/QĐ-UB ngày 10/11/2005 của UBND Thành phố quy định về đối tượng hỗ trợ và các điều kiện sau:

- Các Doanh nghiệp đã có và đang sử dụng logo Doanh nghiệp, nhãn hiệu sản phẩm trên thị trường nhưng chưa đăng ký, bảo hộ Thương hiệu.

- Các Doanh nghiệp có nhu cầu xây dựng và đăng ký bảo hộ Thương hiệu.

- Các Doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ thiết kế logo thương hiệu Doanh nghiệp.

- Các Doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn về xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu doanh nghiệp.

3. Tổ chức thực hiện:

- Tổ chức tuyên truyền về nội dung kế hoạch hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn: đăng ký bảo hộ thương hiệu, thiết kế logo và nhãn hiệu sản phẩm chủ lực và chiến lược phát triển thương hiệu đến các Sở, Ban, Ngành và các Doanh nghiệp.

- Các Sở, Ban, Ngành đề xuất danh sách doanh nghiệp tham gia hỗ trợ trên cơ sở kết quả điều tra doanh nghiệp về xây dựng và phát triển thương hiệu của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2005.

- Các Doanh nghiệp đăng ký nội dung hỗ trợ: đăng ký bảo hộ Thương hiệu và nhãn hiệu hàng hóa hay phát triển thương hiệu; nộp Hồ sơ cho Sở Thương mại để tổng hợp, xem xét nhu cầu hỗ trợ.

a/ Đơn đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp: xác định rõ nội dung đăng ký bảo hộ (kèm logo nếu có).

b/ Hồ sơ giới thiệu tóm tắt về Doanh nghiệp, kết quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần đây nhất, những thành tích đã đạt được …

- Sở Thương mại tổng hợp danh sách các doanh nghiệp, lựa chọn các doanh nghiệp được đề nghị hỗ trợ.

- Sở Thương mại ký kết Hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị tư vấn; đơn vị tư vấn được lựa chọn dựa trên năng lực, uy tín và quá trình hoạt động của đơn vị về lĩnh vực thương hiệu trên thị trường; phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ về các thủ tục pháp lý liên quan.

- Sở Thương mại, các doanh nghiệp và đơn vị tư vấn thống nhất các nội dung hỗ trợ cần được triển khai; thực hiện hoạt động hỗ trợ đạt hiệu quả.

- Cuối mỗi quý, Sở Thương mại tổng hợp kết quả, báo cáo lên Ban Chỉ đạo Chương trình “Hỗ trợ Doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng, phát triển và quản lý thương hiệu” về các công việc đã được triển khai.

4. Phân công nhiệm vụ:

Các Sở, Ban, Ngành có trách nhiệm thực hiện các công việc được quy định tại Chương III của Quy chế “Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu” ban hành kèm theo Quyết định số 7483/QĐ-UB ngày 10/11/2005 của UBND Thành phố Hà Nội; thực hiện triển khai các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp tại phần 1 như sau:

- Sở Thương mại: Đầu quý I/2006, Sở Thương mại có trách nhiệm phối hợp với các Sở, Ngành có liên quan khảo sát và tổng hợp danh sách các Doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ đăng ký, bảo hộ Thương hiệu, thiết kế logo thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm chủ lực; xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu; lựa chọn doanh nghiệp căn cứ theo Hồ sơ đăng ký của Doanh nghiệp phù hợp với tiêu chí do Ban Chỉ đạo đề ra. Làm việc với Đơn vị tư vấn pháp luật và đơn vị thiết kế logo thương hiệu trong việc cung cấp danh sách doanh nghiệp hỗ trợ về đăng ký, bảo hộ Thương hiệu, hỗ trợ thiết kế và xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp triển khai các nội dung hỗ trợ; đề xuất với Ban Chỉ đạo Chương trình các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung và hoạt động hỗ trợ.

- Các Sở, Ngành: Các Sở - Ngành trong quý IV/2005 có trách nhiệm phối hợp Sở Thương mại đề xuất với Ban Chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngành mình quản lý để hỗ trợ đăng ký, bảo hộ thương hiệu, thiết kế logo thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm chủ lực và xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu doanh nghiệp. Ngoài ra, trong quý I/2006, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế Đô thị có trách nhiệm tuyên truyền nội dung hỗ trợ để các doanh nghiệp có nhu cầu đạt tiêu chuẩn tham gia. Trong quý I/2006, các Sở - Ngành phối hợp với Sở Thương mại kiểm tra hồ sơ các doanh nghiệp và giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện; đồng thời, đề xuất và tham mưu với Ban Chỉ đạo các vấn đề triển khai các hoạt động hỗ trợ đạt kết quả.

- Đơn vị Tư vấn Luật: Trong năm 2006, đơn vị Tư vấn luật có trách nhiệm triển khai có hiệu quả các nội dung được thỏa thuận trong hợp đồng tư vấn: phối hợp với Sở Thương mại xem xét, đánh giá Hồ sơ đăng ký của các Doanh nghiệp; triển khai các hoạt động tư vấn, nắm bắt nhu cầu của Doanh nghiệp để tư vấn các thông tin về đăng ký, bảo hộ thương hiệu theo quy định của pháp luật; phối hợp với các Doanh nghiệp tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình đăng ký bảo hộ; phối hợp Sở Thương mại đề xuất các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp về chiến lược phát triển thương hiệu doanh nghiệp.

- Đơn vị tư vấn thiết kế: Ngay khi nhận được danh sách doanh nghiệp từ Sở Thương mại, đơn vị Tư vấn luật có trách nhiệm triển khai có hiệu quả các nội dung được thỏa thuận trong hợp đồng tư vấn: tư vấn các thông tin cần thiết liên quan đến việc thiết kế và xây dựng logo, Thương hiệu của Doanh nghiệp; phối hợp với các Doanh nghiệp thiết kế logo theo nhu cầu của Doanh nghiệp và đảm bảo có hiệu quả; quá trình tư vấn, thiết kế đảm bảo không vi phạm các quy định hiện hành của pháp luật (trong năm 2006).

- Các Doanh nghiệp: Trong quý I/2006 tiếp tục có trách nhiệm chủ động cung cấp thông tin, hoàn thiện hồ sơ đăng ký; kết hợp chặt chẽ với Sở Thương mại và Đơn vị tư vấn nhằm triển khai hoạt động hỗ trợ có hiệu quả; thực hiện đầy đủ, đúng theo quy định và quy chế tài chính của UBND Thành phố.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Chủ tịch UBND.TP (để báo cáo)
- Các đ/c PCT UBND.TP
- Các Sở, Ban, Ngành TP;
- Các thành viên BCĐ Chương trình.
- V1, V2, CNq, THKT.
- Lưu: VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH
Nguyễn Thế Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch số 83/KH-UB về việc hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn đăng ký, bảo hộ thương hiệu, thiết kế logo thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm chủ lực và chiến lược phát triển thương hiệu của doanh nghiệp trong năm 2006 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.434
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.25.74