Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 55/KH-UBND tổ chức đối thoại, tiếp xúc doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

Số hiệu: 55/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Lê Văn Hưởng
Ngày ban hành: 13/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 13 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI, TIẾP XÚC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2017

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển Doanh nghiệp đến năm 2020; Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 27/12/2016 của Tỉnh ủy về lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang xây dựng kế hoạch tổ chức đối thoại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH.

Nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

II. NỘI DUNG.

1. Tổ chức Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp: Tổ chức 04 (bốn) hội nghị đối thoại doanh nghiệp trong năm 2017, cụ thể như sau:

a) Thời gian và địa điểm.

- Thời gian:

+ Quý I: Đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; tổ chức trong tuần cuối tháng 3/2017.

+ Quý II: Đối thoại với các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Tân Hương và Khu công nghiệp Long Giang; tổ chức trong tuần cuối tháng 6/2017.

+ Quý III: Đối thoại với các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Mỹ Tho, Cụm công nghiệp Trung An và Cụm công nghiệp Tân Mỹ Chánh; tổ chức trong tuần cuối tháng 9/2017.

+ Quý IV: Đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; tổ chức trong tuần cuối tháng 12/2017.

- Địa điểm:

+ Đối với Hội nghị đối thoại Quý I và Quý IV: Tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang (Số 6C đường Rạch Gầm, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

+ Đối với Hội nghị đối thoại Quý II: Tổ chức tại Hội trường của đơn vị khai thác hạ tầng Khu công nghiệp là Công ty TNHH Nhựt Thành Tân (Khu công nghiệp Tân Hương, xã Tân Hương, huyện Châu Thành, Tiền Giang).

+ Đối với Hội nghị đối thoại Quý III: Tổ chức tại Hội trường Công ty Phát triển Hạ tầng các Khu công nghiệp Tiền Giang (Cụm Công nghiệp Trung An, Xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang).

b) Thành phần:

- Hội nghị đối thoại Quý I và Quý IV:

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh - Chủ trì.

+ Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh.

+ Giám đốc các sở, ban ngành tỉnh gồm: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Ngoại vụ, Tài chính, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Lao động Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Cục thuế tỉnh, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

+ Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã.

+ Lãnh đạo: Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch; Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tiền Giang, Liên minh Hợp tác xã Tiền Giang, Điện lực tỉnh, Văn phòng đại diện VCCI - Chi nhánh Cần Thơ tại Tiền Giang.

+ Cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đối thoại (thông qua thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng và qua tổng hợp từ các doanh nghiệp gửi kiến nghị qua các sở, ngành, địa phương,…và liên lạc qua số điện thoại, email để mời tham dự).

+ Các cơ quan báo, đài: Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Tiền Giang; Báo Ấp Bắc; Báo Diễn đàn Doanh nghiệp…

- Hội nghị đối thoại Quý II:

+ Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì.

+ Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh.

+ Giám đốc các sở, ban ngành tỉnh gồm: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Ngoại vụ, Tài chính, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Lao động Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Cục thuế tỉnh, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

+ Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, huyện Tân Phước.

+ Các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Tân Hương, Khu công nghiệp Long Giang có nhu cầu đối thoại.

+ Các cơ quan báo, đài: Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Tiền Giang; Báo Ấp Bắc; Báo Diễn đàn Doanh nghiệp…

- Hội nghị đối thoại Quý III:

+ Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì.

+ Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh.

+ Giám đốc các sở, ban ngành tỉnh gồm: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Ngoại vụ, Tài chính, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Lao động Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Cục thuế tỉnh, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

+ Chủ tịch UBND thành phố Mỹ Tho.

+ Các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Mỹ Tho; Cụm công nghiệp Trung An, Cụm công nghiệp Tân Mỹ Chánh có nhu cầu đối thoại.

- Các cơ quan báo, đài: Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Tiền Giang; Báo Ấp Bắc; Báo Diễn đàn Doanh nghiệp…

c) Về tài liệu và việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị.

- Về tài liệu Hội nghị:

+ Đối với Hội nghị đối thoại Quý I:

. Báo cáo kết quả, tiến độ giải quyết các vướng mắc, khó khăn, kiến nghị của tất cả doanh nghiệp tại 03 cuộc Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tổ chức năm 2016;

. Tập hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các doanh nghiệp thông qua các kênh: Phát thanh và truyền hình tỉnh Tiền Giang; Báo Ấp Bắc; Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang; Trang Thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh; Doanh nghiệp gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh và email: hoinghidoithoaidntg2017@gmail.com; thông tin từ các Sở, ngành có liên quan. Các sở, ngành, địa phương có liên quan chuẩn bị nội dung để giải quyết.

+ Đối với Hội nghị đối thoại Quý II:

. Báo cáo kết quả giải quyết các vướng mắc, khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp Tân Hương, KCN Long Giang (nếu có) tại Hội nghị đối thoại tổ chức Quý I;

. Tập hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các doanh nghiệp trong KCN Tân Hương, Long Giang gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Ban quản lý các Khu Công nghiệp; thông tin từ các Sở, ngành có liên quan. Các sở, ngành, địa phương có liên quan chuẩn bị nội dung để giải quyết.

+ Đối với Hội nghị đối thoại Quý III:

. Báo cáo kết quả giải quyết các vướng mắc, khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp Mỹ Tho, Cụm công nghiệp Trung An và Cụm công nghiệp Tân Mỹ Chánh (nếu có) tại Hội nghị đối thoại tổ chức Quý I;

. Tập hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các doanh nghiệp trong KCN Mỹ Tho, CCM Trung An, Cụm công nghiệp Tân Mỹ chánh gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Ban quản lý các Khu Công nghiệp; thông tin từ các Sở, ngành có liên quan. Các sở, ngành, địa phương có liên quan chuẩn bị nội dung để giải quyết.

+ Đối với Hội nghị đối thoại Quý IV:

. Báo cáo kết quả giải quyết các vướng mắc, khó khăn, kiến nghị của tất cả doanh nghiệp (trong và ngoài Khu công nghiệp) tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tổ chức Quý I, Quý II, Quý III;

. Tập hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các doanh nghiệp thông qua các kênh: Phát thanh và truyền hình tỉnh Tiền Giang; Báo Ấp Bắc; Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang; Trang Thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh; Doanh nghiệp gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh và email: hoinghidoithoaidntg2017@gmail.com; thông tin từ các Sở, ngành có liên quan.

- Việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị:

+ Xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung chương trình Hội nghị và gửi Công văn đến Sở, ngành, địa phương để tổng hợp kết quả giải quyết và thu thập các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp.

+ Thông báo trên kênh Phát thanh Tiền Giang và Kênh Truyền hình Tiền Giang, Báo Ấp Bắc, Cổng thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang, Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang và Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Tiền Giang.

+ Tổng hợp các kiến nghị khó khăn, vướng mắc của Doanh nghiệp, trong đó có phân loại các nhóm lĩnh vực. Tổ chức họp với các Sở, ngành, địa phương để phân công đề xuất, tham mưu giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp báo cáo UBND tỉnh. Phát thư mời đại biểu đến dự Hội nghị, kể cả qua email.

Khi tổ chức từng Hội nghị cụ thể sẽ quy định thời gian phù hợp đối với các công việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị nêu trên.

2. Tiếp xúc Doanh nghiệp, nhà đầu tư, hộ kinh doanh…

a) Tiếp xúc hàng tuần:

- Thời gian và địa điểm:

Hàng tuần, UBND tỉnh dành 01 ngày (01 Phó Chủ tịch tiếp) và đưa vào lịch công hàng tuần của UBND tỉnh (có thông báo trên Website của tỉnh, Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh) tiếp xúc với doanh nghiệp, nhà đầu tư, hộ kinh doanh… tại Văn phòng UBND tỉnh.

- Thành phần:

+ 01 Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

+ Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan.

b) Tiếp xúc tháng:

- Thời gian và địa điểm:

Hàng tháng, vào ngày thứ Bảy của tuần cuối tháng tại Phòng tiếp xúc doanh nghiệp, nhà đầu tư (Phòng số 4, Trung tâm Hội nghị tỉnh). Thông tin được thông báo, công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

- Thành phần:

+ Chủ tịch UBND tỉnh;

+ Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;

+ Lãnh đạo các sở, ban ngành và địa phương có liên quan.

Có thiết lập hệ thống thông tin kết nối trực tiếp với các Thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch UBND cấp huyện, TP, thị xã để kịp thời báo cáo, giải quyết các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư…tại cuộc tiếp xúc.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tổ chức thực hiện Hội nghị đối thoại doanh nghiệp Quý I và Quý IV, như sau:

- Chủ trì, phối hợp Ban quản lý các Khu công nghiệp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị Kế hoạch và Chương trình Hội nghị.

- Đón tiếp đại biểu.

- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết khó khăn, vướng mắc của tất cả các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại tất cả các cuộc đối thoại, tiếp xúc (kể cả trong và ngoài Khu công nghiệp) và báo tại các cuộc Hội nghị đối thoại doanh nghiệp hàng quí.

- Tổng hợp các kiến nghị khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và danh sách doanh nghiệp tham dự hội nghị. Mời các Sở, ngành có liên quan họp để phân công trả lời, tham mưu trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp.

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương để tham mưu UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

- Lên danh sách và mời đại biểu dự họp.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

a) Thông báo nội dung Kế hoạch này đến các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; các cơ quan thông tin truyền thông…để triển khai thực hiện.

b) Đối với công tác tổ chức Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp:

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp chuẩn bị Kế hoạch và Chương trình của các Hội nghị đối thoại doanh nghiệp trong năm 2017.

- Làm đơn vị đầu mối kiểm tra, đôn đốc và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác chuẩn bị, phân công và phối hợp tổ chức phục vụ các Hội nghị.

- Đón tiếp đại biểu.

- Chuẩn bị Hội trường, khẩu hiệu bên ngoài, trang trí bên trong Hội trường. Riêng hai cuộc đối thoại tại Khu công nghiệp Mỹ Tho, Tân Hương, Long Giang và các Cụm công nghiệp, phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý các Khu công nghiệp chuẩn bị.

- Chuẩn bị Thư mời Hội nghị (Sở, ban, ngành và doanh nghiệp).

- Lập dự toán kinh phí trình Ủy ban nhân dân tỉnh để tổ chức thực hiện.

c) Đối với công tác tiếp xúc Doanh nghiệp, nhà đầu tư, hộ kinh doanh hàng tuần, hàng tháng:

- Chuẩn bị phòng làm việc và các phương tiện vật chất phục vụ cho việc tiếp xúc, làm việc giữa Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ UBND, Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và các doanh nghiệp.

- Phối hợp với Sở Thông tin Truyền Thông và VNPT thiết lập hệ thống thông tin kết nối trực tiếp với các Thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch UBND cấp huyện, TP, thị xã.

3. Ban quản lý các Khu công nghiệp: Tổ chức thực hiện Hội nghị đối thoại doanh nghiệp Quý II và Quý III, như sau:

- Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị Kế hoạch và Chương trình chi tiết Hội nghị; đón tiếp đại biểu.

- Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp các kiến nghị khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong Khu công nghiệp và danh sách doanh nghiệp tham dự hội nghị. Mời các sở, ngành có liên quan họp để phân công trả lời, tham mưu trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ban, ngành, địa phương để tham mưu UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

- Lên danh sách doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp và mời đại biểu dự họp.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị Hội trường, khẩu hiệu bên ngoài, trang trí bên trong Hội trường Hội nghị tại Công ty Phát triển Hạ tầng các Khu Công nghiệp; Hội trường Công ty TNHH Nhựt Thành Tân (trong Khu công nghiệp Tân Hương).

4. Sở Tài chính: Thẩm định, trình kinh phí cho các Hội nghị.

5. Các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã:

- Báo cáo kết quả, tiến độ giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp (nếu có). Tiếp xúc, nắm bắt, phản ánh tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong phạm vi lĩnh vực quản lý và trên địa bàn quản lý.

- Trả lời, hỗ trợ các doanh nghiệp trong giải quyết các khó khăn, vướng mắc trước, trong và sau Hội nghị đối thoại doanh nghiệp, tiếp xúc doanh nghiệp, nhà đầu tư, hộ kinh doanh...

Trên đây là Kế hoạch tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để b/c);
- Phòng Thương mại và CN VN (để b/c);
- VCCI chi nhánh Cần Thơ (để b/c);
- Văn phòng Đại diện Tiền Giang của VCCI Cần Thơ (để phối hợp);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, TP, TX;
- Báo Ấp Bắc, Đài PTTH tỉnh (đưa tin);
- BBT Website tỉnh (đưa tin);
- VPUB: CVP, các PCVP, các phòng NC;
- Lưu: VT, (Hiếu).

CHỦ TỊCH
Lê Văn Hưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 55/KH-UBND tổ chức đối thoại, tiếp xúc doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


705
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144