Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3690/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Quân Chính
Ngày ban hành: 14/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3690/KH-UBND

Quảng Trị, ngày 14 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2025

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị Quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2017- 2025;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 57/TTr-SKHCN ngày 31/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Tổ chức thực hiện các chương trình truyền thông, phổ biến các thông tin, kiến thức về Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (HST KNĐMST) đến các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần hình thành tinh thần khởi nghiệp, văn hóa khởi nghiệp trong cộng đồng;

2. Đào tạo nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn và kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) cho các chủ thể trong HST KNĐMST (cá nhân, nhóm cá nhân và doanh nghiệp khởi nghiệp, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, huấn luyện viên khởi nghiệp và nhà đầu tư mạo hiểm);

3. Tổ chức bình xét, đánh giá và công bố ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh hàng năm;

4. Hỗ trợ trực tiếp thông qua đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cho ít nhất 02 ý tưởng sáng tạo xuất sắc được bình xét hàng năm và được tham gia vào Vườn ươm KNĐMST.

5. Hỗ trợ đầu tư về cơ sở hạ tầng dành cho khởi nghiệp của các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp (cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ, tổ chức thúc đẩy kinh doanh). Hình thành Vườn ươm KNĐMST tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Trị.

II. NỘI DUNG

1. Đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng, năng lực về KNĐMST

a. Nội dung: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các mô hình ươm tạo khởi nghiệp đặc biệt là vườn ươm hợp tác công tư và quy trình ươm tạo các dự án khởi nghiệp; Trang bị một số kỹ năng về quản lý, vận hành các hoạt động hỗ trợ và đầu tư cho khởi nghiệp và kỹ năng tổ chức các sự kiện kết nối cộng đồng khởi nghiệp.

b. Tổ chức từ 1-2 lớp đào tạo/năm.

c. Cơ quan chủ trì tổ chức: Sở Khoa học và Công nghệ.

d. Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban ngành và huyện, thành phố, thị xã liên quan, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn.

e. Thời gian tổ chức: Hằng năm.

2. Tổ chức các Hội thảo, diễn đàn kết nối khởi nghiệp cấp tỉnh

a. Chủ đề:

Chủ đề các Hội thảo/diễn đàn tổ chức tại tỉnh tập trung vào xây dựng cơ chế, chính sách liên quan thúc đẩy, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tầm nhìn chiến lược; tư vấn, kết nối nhà đầu tư thiên thần; hỗ trợ pháp lý thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp; đổi mới công nghệ và bảo vệ tài sản trí tuệ, quảng bá, kết nối,... các sản phẩm khởi nghiệp; diễn đàn Phụ nữ, học sinh, sinh viên Quảng Trị với KNĐMST; quản trị rủi ro trong khởi nghiệp, phát triển sản phẩm mới trong khởi nghiệp,...Ưu tiên những chủ đề giúp nâng cao nhận thức, kỹ năng và năng lực của người khởi nghiệp.

b. Tổ chức từ 1 đến 2 Hội thảo/Diễn đàn theo chủ đề năm.

c. Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

d. Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn và các Sở, Ban ngành, địa phương liên quan theo chủ đề.

e. Thời gian tổ chức định kỳ: Nhân Ngày Thanh niên, Ngày KH&CN Việt Nam, Ngày Doanh nhân Việt Nam,..

f. Thời gian thực hiện: Hằng năm.

3. Xây dựng Vườn ươm khởi nghiệp và Không gian làm việc chung tại địa phương

a. Nội dung: Xây dựng Dự án hình thành và phát triển Vườn ươm KNDMST tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN thuộc Sở KH&CN để tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN, kết nối với các doanh nghiệp, tổ chức, nhà khoa học, tiếp cận công nghệ mới, sản phẩm mới, thông tin về thị trường, sở hữu trí tuệ,...

b. Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

c. Cơ quan phối hợp: Sở Công nghiệp, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan.

d. Thời gian: hoàn thành năm 2020.

4. Tổ chức hội đồng bình xét, đánh giá và công bố ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh hàng năm.

a. Nội dung: Tổ chức hội đồng bình xét, đánh giá, công bố và trao chứng nhận, hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo quy định của UBND tỉnh về tiêu chí, tiếp nhận và công bố các ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp tỉnh. Lựa chọn ít nhất 02 ý tưởng sáng tạo xuất sắc để hỗ trợ trực tiếp thông qua đặt hàng nhiệm vụ KH&CN.

b. Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

c. Cơ quan phối hợp: Câu Lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Câu Lạc bộ và các Start-up.

d. Thời gian thực hiện: Hằng năm.

5. Hỗ trợ ý tưởng sáng tạo cấp tỉnh xuất sắc KNĐMST thông qua đặt hàng nhiệm vụ KH&CN

a. Nội dung: Hỗ trợ trực tiếp cho các ý tưởng sáng tạo cấp tỉnh xuất sắc KNĐMST thông qua đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tạo động lực và cung cấp các điều kiện cần thiết hoàn thiện ý tưởng, sản phẩm và mô hình kinh doanh, từng bước hình thành Doanh nghiệp khởi nghiệp để bắt đầu quá trình gọi vốn từ các nhà đầu tư, quỹ đầu tư mạo hiểm,....

b. Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

c. Cơ quan phối hợp thực hiện: các Sở, Ban ngành, các tổ chức hội, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố liên quan.

d. Hình thức thực hiện: Thông qua tuyển chọn hoặc giao trực tiếp thực hiện dự án KH&CN.

e. Thời gian thực hiện: Hằng năm.

6. Hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp tỉnh tham gia các cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo cấp quốc gia, quốc tế và các chương trình ươm tạo khởi nghiệp

a. Nội dung: Khuyến khích cộng đồng KNĐMST tỉnh tham gia các cuộc thi ý tưởng sáng tạo cấp quốc gia, khu vực và quốc tế. Hỗ trợ kinh phí cho các tác giả, nhóm tác giả được nhận giải thưởng trong quá trình tham gia cuộc thi. Đồng thời có cơ chế hỗ trợ các nhóm khởi nghiệp tiềm năng của tỉnh tham gia đào tạo ngắn hạn và ươm tạo dài hạn tại các Vườn ươm doanh nghiệp thuộc các thành phố lớn (Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh).

b. Cơ quan chủ trì: Sở KH&CN, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

c. Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông; các Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Câu Lạc bộ và các Start-up.

d. Thời gian tham gia: Theo quy định của Ban Tổ chức cuộc thi/hội thi và đơn vị ươm tạo/ đào tạo khởi nghiệp.

e. Thời gian thực hiện: Hằng năm.

7. Tham gia Ngày hội khởi nghiệp Quốc gia, quốc tế.

a. Nội dung: Hỗ trợ kinh phí trưng bày các sản phẩm KNĐMST cho cộng đồng KNĐMST tỉnh tham gia Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, Ngày Phụ nữ khởi nghiệp do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức, Ngày học sinh sinh viên khởi nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội tổ chức; Ngày hội Khởi nghiệp vùng, địa phương trong nước và Ngày hội khởi nghiệp quốc tế.

b. Cơ quan chủ trì: Sở KH&CN, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

c. Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban ngành và địa phương liên quan.

d. Thời gian tham gia: Theo định kỳ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức hoặc theo Thư mời của các địa phương và các tổ chức quốc tế.

e. Thời gian thực hiện: Hằng năm.

8. Tổ chức sơ kết, tổng kết Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo

a. Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

b. Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thành, thị xã liên quan, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh; Tỉnh đoàn; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, Hội doanh nghiệp trên địa bàn.

c. Thời gian thực hiện:

- Sơ kết hàng năm theo quy định.

- Sơ kết giai đoạn I của Kế hoạch: Quý 4/2020.

- Tổng kết Kế hoạch: Tháng 6/2025.

III. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện kế hoạch đến năm 2025: 5.000 triệu đồng (Năm tỷ đồng).

2. Nguồn kinh phí: Nguồn sự nghiệp KH&CN được bố trí hàng năm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Khoa học và Công nghệ:

Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện hàng năm (trước 31/12 năm trước đó).

Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch hàng năm.

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; định kỳ 6 tháng và cả năm báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham mưu, trình UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí đầu tư phát triển KH&CN hàng năm để triển khai Kế hoạch.

3. Sở Tài chính: Tham mưu, trình UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN hàng năm để triển khai Kế hoạch.

4. Các Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thành phố, thị xã, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh; Tỉnh đoàn; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các Hội doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh theo phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với Sở KH&CN để triển khai thực hiện Kế hoạch hàng năm.

Định kỳ 06 tháng và cả năm các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện và những kiến nghị, đề xuất (nếu có) về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ KH&CN theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ KH&CN;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMT TQVN tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Các Hội, hiệp hội;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Lưu: VT, KH&CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quân Chính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 3690/KH-UBND ngày 14/08/2019 về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


617

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.247.88