Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 3089/KH-UBND năm 2017 về tổ chức gặp mặt, tiếp xúc với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Số hiệu: 3089/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Lưu Xuân Vĩnh
Ngày ban hành: 01/08/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3089/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 01 tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC GẶP MẶT, TIẾP XÚC VỚI DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp và ý kiến thống nhất của Tỉnh ủy tại văn bản số 1741-CV/TU ngày 25/7/2017 về việc tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp để giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo định kỳ hàng tháng; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức gặp mặt, tiếp xúc với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mc đích:

- Tạo sự gần gũi, thân thiện để doanh nghiệp, nhà đầu tư mạnh dạn, cởi mở, tích cực trao đổi kiến nghị, hiến kế trên tinh thần xây dựng và sự phát triển chung của tỉnh.

- Xây dựng kênh đối thoại trực tiếp để lãnh đạo tỉnh nắm bắt thông tin và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Tạo môi trường đầu tư kinh doanh thật sự thân thiện, hấp dẫn, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.

2. Yêu cầu: Tổ chức gặp mặt doanh nghiệp phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, trên tinh thần lắng nghe, chia sẻ và chung tay giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, đạt hiệu quả hoạt động tốt nhất.

II. NỘI DUNG:

1. Thời gian: Định kỳ mỗi tháng 01 lần, chiều Thứ sáu của Tuần đầu tháng.

2. Địa điểm: Nhà khách UBND tỉnh (Aniise Villa Resort), đường Yên Ninh, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải.

3. Thành phần:

- Về phía tỉnh: Tùy theo tình hình thực tế sẽ mời thành phần tham dự phù hợp, cụ thể: Thường trực tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Thường trực UBMTTQNV tỉnh, Tỉnh đoàn (Câu lạc bộ khởi nghiệp), các Sở, ngành, địa phương liên quan, các cơ quan Báo, Đài.

- Về phía doanh nghiệp: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ, các doanh nhân, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

4. Nội dung:

- Trao đổi thông tin về tình hình hoạt động, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp trên các lĩnh vực: đầu tư, kinh doanh, xây dựng, đất đai, khoáng sản, môi trường, lao động, bảo hiểm và các lĩnh vực khác liên quan đến quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, để có biện pháp giải quyết những tồn tại, kiến nghị, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

- Thông tin, phổ biến các cơ chế, chính sách, các quy định mới của Trung ương, của tỉnh liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp.

5. Kinh phí: Thực hiện theo quy định và các nguồn huy động hợp pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các S, ngành, UBND các huyện, thành phố:

- Thông báo rộng rãi nội dung Kế hoạch này trên Website của ngành, địa phương và các hình thức thông tin phù hợp để doanh nghiệp biết, kp thời gửi thông tin kiến nghị, đề xuất và tham dự.

- Chủ động trao đổi, nắm bắt kịp thời những vấn đề khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương mình.

- Khẩn trương, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; giải quyết và trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp. Đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định các trường hợp vượt thẩm quyền.

- Tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và kiến nghị, đề xuất giải đáp từng vấn đề kiến nghị cụ thể của doanh nghiệp, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25 hàng tháng, để tổng hợp.

2. Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ, các Hiệp hội ngành nghề khác và các doanh nghiệp, nhà đầu tư:

- Đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ, các Hiệp hội ngành nghề khác, các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh việc đồng hành, thường xuyên có tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp với các cấp chính quyền, phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp hoặc kiến nghị những nội dung quy định, cơ chế, chính sách của Nhà nước chưa phù hợp và đề xuất, hiến kế nhng biện pháp cụ thể, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà nhanh và bền vững như mục tiêu Tỉnh đã đề ra.

- Tích cực hợp tác, tăng cường trao đi với các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh, tạo cơ chế thông tin hiệu quả, góp phn xây dựng bộ máy chính quyền Ninh Thuận thân thiện và đồng hành cùng doanh nghiệp.

- Chủ động đánh giá, nắm bắt tình hình và xu hướng phát triển của doanh nghiệp, đề xuất kiến nghị các vấn đề liên quan, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25 hàng tháng, để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

3. Các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh:

- Chủ động liên hệ, trao đổi, phối hợp với các hiệp hội ngành nghề, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành để nắm bắt đầy đủ hơn các cơ chế, chính sách, quy định liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh.

- Doanh nghiệp có phản ánh, kiến nghị đề xuất liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, phải kịp thời có văn bản gửi trực tiếp đến Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành đồng thời gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể gửi ý kiến phản ánh những khó khăn, vướng mắc hoặc câu hỏi, kiến nghị .... qua Chuyên mục Hỏi - Đáp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo địa chỉ: hoidap.ninhthuan.gov.vn, để được hỗ trợ, giải đáp.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ, các nhà đầu tư, các cơ quan, đơn vị chủ động tiếp nhận, thu thập, tổng hợp các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp theo hàng tháng; trường hợp có nhiều kiến nghị, tham mưu đề xuất tổ chức đối thoại theo chuyên đề. Đồng thời xây dựng quy định tổ chức gặp mặt Doanh nghiệp để việc tổ chức thực hiện nề nếp, bài bản, quy củ, chu đáo.

- Tăng cường thường xuyên chuyển tải thông tin pháp luật, cơ chế, chính sách của Nhà nước đến với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh qua nhiều hình thức, bằng nhiều phương tiện, mục tiêu chuyển tải những thông tin nêu trên đến doanh nghiệp kịp thời, chẳng hạn như: thông tin qua chuyên mục Hỏi - Đáp trực tuyến của tỉnh hoặc qua Email của doanh nghiệp, qua kênh thông tin của các Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội ngành nghề của tỉnh ...

- Làm đầu mối, phối hợp các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức gặp mặt doanh nghiệp định kỳ hàng tháng. Thông báo nội dung, chương trình gặp mặt doanh nghiệp trên Website của Sở và các hình thức thông tin phù hợp để doanh nghiệp được biết, tham dự.

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp được các Sở, ngành, địa phương liên quan trả lời, giải quyết hàng tháng, trong đó nêu rõ kết quả thực hiện từng nội dung cụ thể, vấn đề còn tồn tại; các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Thời gian gửi báo cáo định kỳ trước ngày 30 hàng tháng.

5. Văn phòng UBND tỉnh:

- Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh sắp xếp lịch phù hợp để Thường trực tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh đều tham dự đầy đủ các buổi gặp mặt doanh nghiệp hàng tháng. Chỉ đạo Nhà khách tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết đảm bảo phục vụ buổi gặp mặt doanh nghiệp chu đáo.

- Thông báo nội dung Kế hoạch này đến các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, các doanh nghiệp để triển khai thực hiện và đăng tải thường xuyên trên Cng thông tin điện tử của tỉnh về thời gian, địa điểm gặp mặt doanh nghiệp định kỳ, đcác doanh nghiệp được biết, tham dự.

- Yêu cầu các Sở, ngành, địa phương làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, người dân theo phân cấp quản lý và chức năng, nhiệm vụ được giao.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tnh, Báo Ninh Thuận:

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch tổ chức gặp mặt, tiếp xúc định kỳ hàng tháng với doanh nghiệp trên Đài, Báo theo nhiệm vụ chính trị được giao.

- Tăng cường các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, đảm bảo truyền tải thông tin nhanh, chính xác, kịp thời đến cộng đồng doanh nghiệp về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan căn cứ nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, chủ động tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm yêu cầu nội dung và thời gian quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- TT.T
nh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan cấp t
nh;
- S
KH&ĐT;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: LĐ, Kh
i NCTH;
- Lưu: VT.
LTP
.

CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 3089/KH-UBND năm 2017 về tổ chức gặp mặt, tiếp xúc với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


162
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132