Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Decree No. 26/1998/ND-CP of May 07, 1998, adjusting the legal capital levels of private companies, limited liability companies and joint-stock companies

Số hiệu: 26/1998/ND-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 07/05/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 26/1998/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 1998

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 26/1998/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 5 NĂM 1998 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC VỐN PHÁP ĐỊNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN, CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN, CÔNG TY CỔ PHẦN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Công ty và Luật Doanh nghiệp tư nhân ngày 21 tháng 12 năm 1990;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức vốn pháp định áp dụng cho việc thành lập doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần như sau:

Lĩnh vực,
ngành nghề hoạt động

Mức vốn pháp định (triệu đồng)

 

Danh nghiệp
tư nhân

Công ty TNHH

Công ty
cổ phần

- Nông, lâm, thuỷ sản

150

300

500

- Công nghệ và xây dựng

300

600

1000

- Thương mại và dịch vụ

250

500

800

Đối với doanh nghiệp kinh doanh nhiều ngành nghề, lấy mức vốn pháp định của ngành có mức vốn pháp định cao nhất.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký, thay thế cho Danh mục vốn pháp định đối với từng ngành, nghề ban hành kèm theo Nghị định số 221/HĐBT và Nghị định số 222/HĐBT ngày 23 tháng 7 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) cụ thể hóa một số điều quy định trong Luật Doanh nghiệp tư nhân và Luật Công ty để áp dụng cho việc thành lập mới các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần. Những quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 26/1998/ND-CP

Hanoi, May 07, 1998

 

DECREE

ADJUSTING THE LEGAL CAPITAL LEVELS OF PRIVATE COMPANIES, LIMITED LIABILITY COMPANIES AND JOINT-STOCK COMPANIES

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Law on Companies and the Law on Private Enterprises of December 21, 1990;
At the proposal of the Minister of Finance,

DECREES:

Article 1.- To prescribe the legal capital levels applicable to the establishment of private enterprises, limited liability companies and joint stock companies as follows:

 

Legal capital levels (million VND)

Business lines
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decree No. 26/1998/ND-CP of May 07, 1998, adjusting the legal capital levels of private companies, limited liability companies and joint-stock companies

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


708
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.227.92