Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công điện 14/CĐ-TCT 2022 triển khai Thông tư 67/2022/TT-BTC sử dụng Quỹ phát triển khoa học

Số hiệu: 14/CĐ-TCT Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Xuân Bách
Ngày ban hành: 09/11/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CĐ-TCT

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2022

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 67/2022/TT-BTC NGÀY 7/11/2022 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VỀ NGHĨA VỤ THUẾ KHI DOANH NGHIỆP TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA DOANH NGHIỆP

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ điện:

 

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Cục, Vụ, Đơn vị thuộc và trực thuộc Tng cục Thuế.

Ngày 7/11/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 67/2022/TT-BTC hướng dn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

Nội dung Thông tư gồm 8 Điều hướng dn doanh nghiệp về nghĩa vụ thuế khi trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ; nguyên tắc sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ; nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp sử dụng không đúng mục đích, không sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% khoản trích Quỹ hng năm; quản lý tài sản hình thành từ Quỹ; quản lý Quỹ trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp; hướng dẫn báo cáo trích lập, điều chuyển và sử dụng Quỹ.

Thông tư số 67/2022/TT-BTC ngày 7/11/2022 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 12 năm 2022 và áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022.

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến cho người nộp thuế trên địa bàn đkịp thời thực hiện Thông tư số 67/2022/TT-BTC ngày 7/11/2022 của Bộ Tài chính./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- L
ãnh đạo Bộ Tài chính (đ báo cáo);
- UBND các tnh, thành phố trực thuộc TW
(để phối hp chỉ đạo thực hiện);
- Lưu: VT, CS (3b)
.

KT. TỔNG CỤC TRƯNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Xuân Bách

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công điện 14/CĐ-TCT ngày 09/11/2022 triển khai Thông tư 67/2022/TT-BTC hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp do Tổng cục Thuế điện

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.437

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!