Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 90/2001/CT-BNN Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thiện Luân
Ngày ban hành: 06/09/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 90/2001/CT-BNN

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2001 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC BỘ

Từ khi đất nước thực hiện đổi mới, sản xuất nông nghiệp tăng trưởng liên tục và ổn định. Nhưng việc tiêu thụ nông lâm sản, nhất là xuất khẩu gặp nhiều khó khăn Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là công tác nghiên cứu thị trường và xúc tiến thương mại ở trong và ngoài nước chưa đáp ứng yêu cầu của sản xuất và kinh doanh.

Để góp phần đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá nông lâm sản, phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu, Bộ trưởng chỉ thị cho Giám đốc tổng giám đốc các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng nông lâm sản trực thuộc Bộ triển khai một số việc sau:

1. Phổ biến và quán triệt cho cán bộ, công nhân viên trong toàn doanh nghiệp nắm vững mục đích, yêu cầu về phát triển thị trường, xúc tiến thương mại nhằm tìm kiếm cơ hội mua bán, trao đổi hàng hoá và cung ứng dịch vụ. Đây là nhiệm vụ quan trọng của doanh nghiệp và là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công nhân viên.

2. Tổ chức nghiên cứu, điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, phân tích và dự báo thị trường hàng nông lâm sản trong nước và ngoài nước. Trên cơ sở đó, xây dựng chiến lược phát triển thị trường, thiết lập mối quan hệ bạn hàng bền chặt và vững chắc trên thị trường trong và ngoài nước.

3. Có kế hoạch và biện pháp bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kinh doanh về kiến thức thị trường và xúc tiến thương mại, kịp thời nắm bắt và cập nhật được tình hình biến động của thị trường.

4. Thường xuyên cung cấp cho người sản xuất, người cung ứng nguyên liệu về tình hình giá cả, tiêu chuẩn, chủng loại, phương thức mua bán, chính sách ưu đãi và nhu cầu hàng hoá để họ chủ động trong việc sản xuất và cung ứng cho thị trường trong nước và ngoài nước.

5. Chủ động tham gia các cuộc triển lãm, hội chợ ở trong nước và ngoài nước; Tổ chức các cuộc thi sản phẩm, trưng bày hàng hoá; Phát hành các ấn phẩm ( tờ gấp, tranh ảnh, bài viết, sách...); Giới thiệu về sản xuất và kinh doanh hàng hoá nông lâm sản trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang Web của Bộ.

Tổ chức các hội nghị, hội thảo giữa các doanh nghiệp để trao đổi về xúc tiến thương mại, về sản xuất và kinh doanh hàng nông lâm sản trong từng ngành, từng vùng hoặc toàn quốc.

6. Chủ động mở rộng quan hệ hợp tác quốc tê, thiết lập mối quan hệ bạn hàng tin cậy và ổn định.

7. Thành lập Bộ phận Thị trường và Xúc tiến thương mại của doanh nghiệp; phân công một đồng chí Lãnh đạo phụ trách; bố trí cán bộ có kiến thức và năng lực và kinh phí mua sắm thiết bị, nối mạng Intemet, bảo đảm cho hoạt động thị trường và xúc tiến thương mại đạt kết quả như mục đích, yêu cầu đã đặt ra.

8. Vụ Kế hoạch và Quy hoạch giúp Bộ trưởng triển khai Chỉ thị này, theo

dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng kết hoạt động thị trường và xúc tiến thương mại.

Định kỳ 3 tháng hay khi Bộ yêu cầu, các doanh nghiệp làm báo cáo về tiến độ triển khai hoạt động thị trường và xúc tiến thương mại của doanh nghiệp gửi về Bộ. Riêng danh sách cán bộ của doanh nghiệp làm công tác Thị trường và Xúc tiến thương mại gửi về Bộ trước ngày 30 tháng 9 năm 2001 .

Địa chỉ: Tổ Kinh tế đối ngoại (Vụ Kế hoạch và Quy hoạch) Nhà B6-Phòng 106, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: (04 ) 8.234.277; Fax: (04) 8.233811

9. Nhận được Chỉ thị này, Giám đốc (Tổng giám đốc) các doanh nghiệp có

kế hoạch triển khai rộng rãi trong cán bộ, công nhân viên quán triệt nội dung của

Chỉ thị hướng dẫn các đơn vị cấp dưới triển khai thực hiện và thường xuyên báo cáo kết quả về Bộ.

 

 

KT BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG   
Nguyễn Thiện Luân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 90/2001/CT-BNN ngày 06/09/2001 về việc tăng cường hoạt động thị trường và xúc tiến thương mại đối với các doanh nghiệp thuộc Bộ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.217

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!