Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 87-TTg/VG năm 1967 thi hành Nghị định 186-CP về bảng đơn vị đo lường hợp pháp của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 87-TTg/VG Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Đồng
Ngày ban hành: 26/05/1967 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 87-TTG/VG

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 1967 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 186-CP NGÀY 26-12-1964 BAN HÀNH BẢNG ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG HỢP PHÁP CỦA NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Ngày 26 tháng 12 năm 1964, Hội đồng Chính phủ đã ra Nghị định số 186-CP ban hành bảng đơn vị đo lường hợp pháp của nước ta.

Sau 2 năm chuẩn bị, Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, các Bộ, các ngành và các địa phương đã có nhiều cố gắng làm công tác tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn việc áp dụng bảng đơn vị đo lường và đã củng cố một bước các cơ quan quản lý đơn vị đo lường ở trung ương và địa phương.

Do tình hình có chiến tranh và việc chuẩn bị có một số mặt chưa đạt yêu cầu, Thủ tướng Chính phủ thấy cần phải bổ sung và hướng dẫn việc thi hành nghị định nói trên như sau:

1. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1967, trong mọi hoạt động hàng ngày, các cơ quan, xí nghiệp trường học, các tổ chức kinh tế, chính trị, văn hóa các đơn vị vũ trang, trong việc giao dịch với nhau và giao dịch với nhân dân hoặc ngược lại, phải dùng những đơn vị đo lường hợp pháp theo Nghị định số 186-CP ngày 26-12-1964. Để cho cán bộ và nhân dân quen dần với những tên và ký hiệu của các đơn vị đo lường mới, trong một số tài liệu có thể chú thích đơn vị cũ hoặc viết tên đơn vị theo nhiều âm, thí dụ 1 kilôgam (1 kg).

2. Từ nay cấm không được sản xuất, bán và sử dụng những dụng cụ đo lường không hợp pháp. Những dụng cụ đo lường mới sản xuất phải ghi khắc ký hiệu theo đơn vị đo lường hợp pháp. Đối với một số dụng cụ đo lường cũ chưa có thể thay thế được ngay hàng loạt như cân thuốc đông y, cân vàng bạc, v.v… thì Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước cần nghiên cứu và đề nghị với Chính phủ quy định thời gian cụ thể cho việc thay thế những dụng cụ này.

3. Việc xây dựng hệ thống cơ quan quản lý đo lường ở trung ương, ở các tỉnh, thành phố và các xí nghiệp cần được tiến hành ngay. Ở trung ương cần mua sắm các chuẩn gốc của đơn vị đo lường hợp pháp, xây dựng các phòng thí nghiệm của Viện đo lường và tiêu chuẩn thuộc Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước. Ở các tỉnh, thành phố cần thành lập cơ quan quản lý đo lường của địa phương. Các xí nghiệp cần trang bị đầy đủ và quản lý tốt những dụng cụ đo lường của xí nghiệp.

4. Trong giao dịch với nước ngoài, có thể dùng những đơn vị đo lường khác đơn vị đo lường hợp pháp của Nhà nước. Ở trên các sản phẩm xuất khẩu có thể ghi, khắc những đơn vị đo lường theo yêu cầu của thị trường thế giới. Bộ Ngoại thương và các Bộ có cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu cần phối hợp với Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước nghiên cứu lập các bảng đơn vị đo lường thích ứng với yêu cầu xuất khẩu hàng hóa.

5. Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước cùng với các Bộ, các ngành có trách nhiệm nghiên cứu và đề nghị Chính phủ ban hành những đơn vị đo lường cần thiết chưa được quy định trong bảng đơn vị đo lường hợp pháp.

Mặc dầu trong hoàn cảnh có chiến tranh, chúng ta vẫn thi hành tốt Nghị định số 186-CP ban hành bảng đơn vị đo lường hợp pháp. Các cơ quan tuyên truyền, báo chí, các Bộ, các ngành, các cấp có trách nhiệm tiếp tục tuyên truyền giải thích lợi ích và sự cần thiết áp dụng bảng đơn vị đo lường hợp pháp trong đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của nước ta, làm cho mọi người hiểu và thi hành đúng đắn, đồng thời cần xúc tiến xây dựng các cơ quan quản lý công tác đo lường.

Các ông Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và kỹ thuật, Bộ trưởng các Bộ, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, các cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, các ông Chủ tịch Ủy ban hành chính các khu, tỉnh, thành phố có trách nhiệm hướng dẫn thi hành và thi hành Nghị định số 186-CP của Hội đồng Chính phủ và chỉ thị này.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 


 
Phạm Văn Đồng

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 87-TTg/VG năm 1967 thi hành Nghị định 186-CP về bảng đơn vị đo lường hợp pháp của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.895
DMCA.com Protection Status