Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 41/CT-UB-KT năm 1995 thực hiện nghĩa vụ nhận nợ và hoàn trả vốn ngân sách nhà nước của các bên Việt Nam trong Xí nghiệp liên doanh và hợp đồng hợp tác kinh doanh với nước ngoài theo Thông tư 19/TC-TCĐN do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 41/CT-UB-KT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Minh Châu
Ngày ban hành: 09/08/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 41/CT-UB-KT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 8 năm 1995

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHĨA VỤ NHẬN NỢ VÀ HOÀN TRẢ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA CÁC BÊN VIỆT NAM TRONG XNLD VÀ HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH VỚI NƯỚC NGOÀI THEO THÔNG TƯ SỐ 19/TC-TCĐN NGÀY 9/6/1992 CỦA BỘ TÀI CHÁNH.

Thi hành Thông tư số 19/TC-TCĐN ngày 9/6/1992 của Bộ Tài chánh, hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ nhận nợ và hoàn trả vốn ngân sách Nhà nước của các bên Việt Nam trong Xí nghiệp liên doanh và hợp đồng hợp tác kinh doanh với nước ngoài. Công văn số 1119/TC-TCĐN ngày 23/6/1992 của Bộ Tài chánh về việc giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc ngành tài chánh thực hiện Thông tư số 19/TC-TCĐN của Bộ Tài chánh. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các Tổ chức của bên Việt Nam trong Xí nghiệp liên doanh và hợp đồng hợp tác kinh doanh với nước ngoài thực hiện ngay các việc sau đây :

1/ Triển khai thực hiện nghĩa vụ nhận nợ và hoàn trả vốn ngân sách theo tinh thần và nội dung quy định tại Thông tư số 19/TC-TCĐN ngày 9/6/1992 và công văn số 1119/TC-TCĐN ngày 23/6/1992 của Bộ Tài chánh.

2/ Ủy ban nhân dân thành phố sẽ ra quyết định thành lập hội đồng giao nhận nợ do Giám đốc Sở Tài chánh làm chủ tịch ; Hội đồng thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại điểm 3, 4, mục II của Thông tư số 19/TC-TCĐN ngày 9/6/1992 của Bộ Tài chánh. Quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc khó khăn, Sở Tài chánh tổng hợp tình hình, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để chỉ đạo giải quyết.

3/ Việc quản lý và báo cáo tình hình của các bên Việt Nam trong Xí nghiệp liên doanh và hợp đồng hợp tác kinh doanh với nước ngoài được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chánh : Thông tư số 95/TC-CN ngày 11/11/1993, Thông tư số 04/TC-CĐKT ngày 12/01/1994, công văn số 1666/TC-CN ngày 9/7/1994 và Chỉ thị số 37/CT-UB-THĐN ngày 5/9/1994 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Quận-Huyện và Giám đốc các Tổ chức của các bên Việt Nam trong Xí nghiệp liên doanh và hợp đồng hợp tác kinh doanh với nước ngoài thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị này.-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Châu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 41/CT-UB-KT năm 1995 thực hiện nghĩa vụ nhận nợ và hoàn trả vốn ngân sách nhà nước của các bên Việt Nam trong Xí nghiệp liên doanh và hợp đồng hợp tác kinh doanh với nước ngoài theo Thông tư 19/TC-TCĐN do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.535
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.100.123