Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 39/CT-UB về việc chấn chỉnh tổ chức và hoạt động các hợp tác xã tín dụng nội thành do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 39/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Khắc Bình
Ngày ban hành: 24/10/1989 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 39/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 1989

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÁC HỢP TÁC XÃ TÍN DỤNG NỘI THÀNH.

Căn cứ quyết định số 07/NH-QĐ ngày 19 tháng 10 năm 1988 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định tạm thời về hoạt động hợp tác xã tín dụng đô thị và tình hình thực tế hoạt động của các hợp tác xã tín dụng trên địa bàn, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị :

1/ Nay tạm ngưng việc thành lập mới các tổ chức tín dụng cổ phần (hợp tác xã tín dụng, trung tâm tín dụng, trung tâm đầu tư và các tổ chức tín dụng cổ phần có tên gọi khác – gọi chung là hợp tác xã tín dụng) thuộc các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố.

2/ Ngân hàng Nhà nước khu vực I chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, Sở Tài chánh, Chi cục thuế và các ngành chức năng, tổ chức một đợt kiểm tra toàn diện về tổ chức, hoạt động và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước của các hợp tác xã tín dụng nội thành để hướng các hợp tác xã tín dụng hoạt động theo đúng quy chế.

Báo cáo kết quả kiểm tra từng đơn vị với Ủy ban nhân dân thành phố để có biện pháp uốn nắn kịp thời.

3/ Chi cục thuế công thương nghiệp thành phố thu thuế đủ, đúng, kịp thời theo qui định hiện hành.

4/ Các báo, đài phát thanh, đài truyền hình thành phố chỉ được đưa tin, quảng cáo cho những hợp tác xã tín dụng có giấy phép hoạt động hợp pháp. Nội dung quảng cáo phải đúng theo chức năng nhiệm vụ của hợp tác xã tín dụng qui định trong quyết định 07/QĐ-NH ngày 19/10/1988 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

5/ Căn cứ chỉ thị này các ngành, các cấp trong thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện. Các hợp tác xã tín dụng (quy định ở điểm 1) phải tạo điều kiện để Ngân hàng Nhà nước khu vực I và các ngành chức năng của thành phố có liên quan thực hiện tốt công tác kiểm tra.

Quá trình thực hiện có khó khăn kịp thời báo cáo với Ủy ban nhân dân thành phố.-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Khắc Bình

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 39/CT-UB về việc chấn chỉnh tổ chức và hoạt động các hợp tác xã tín dụng nội thành do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.663
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.75.115