Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 35/CT-UB năm 1989 về việc thực hiện công tác kiểm kê và đánh giá lại vốn sản xuất kinh doanh các đơn vị kinh tế quốc doanh và công tư hợp doanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định 101/HĐBT do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 35/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Khắc Bình
Ngày ban hành: 28/09/1989 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 35/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 9 năm 1989

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM KÊ VÀ ĐÁNH GIÁ LẠI VỐN SẢN XUẤT KINH DOANH CÁC ĐƠN VỊ KINH TẾ QUỐC DOANH VÀ CTHD TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HCM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 101/HĐBT NGÀY 01/8/1989 CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG.

Thực hiện quyết định số 101/HĐBT ngày 01 tháng 8 năm 1989 của Hội đồng Bộ trưởng về việc tiến hành kiểm kê và đánh giá lại vốn sản xuất kinh doanh của các cơ sở sản xuất kinh doanh; Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các ngành các cấp thực hiện ngay các việc sau đây :

1/ Các Sở ban ngành, công ty trực thuộc thành phố, các quận huyện và các đơn vị sản xuất kinh doanh trung ương, địa phương trên địa bàn thành phố cần quán triệt mục đích yêu cầu của kỳ kiểm kê lần này theo tinh thần quyết định 101/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng và phương án kiểm kê số 01/KK của Ban chỉ đạo kiểm kê và đánh giá lại vốn sản xuất kinh doanh của trung ương để khẩn trương chuẩn bị việc kiểm kê xác định đúng vốn sản xuất kinh doanh từng đơn vị và tiến hành trao quyền sử dụng tài sản cho đơn vị tạo điều kiện cho đơn vị thực hiện quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh.

2/ Thành lập các Ban chỉ đạo kiểm kê ở các sở ban ngành công ty trực thuộc thành phố, các quận huyện và các đơn vị cơ sở quốc doanh và công tư hợp doanh.

3/ Ban chỉ đạo kiểm kê thành phố và Ban chỉ đạo kiểm kê các cấp nói trên cần tổ chức chỉ đạo cho các đơn vị sản xuất kinh doanh sưu tầm, chỉnh lý hồ sơ sổ sách kế toán đầy đủ tạo điều kiện cho công tác kiểm kê được tiến hành thuận lợi.

4/ Ban chỉ đạo kiểm kê và đánh giá lại vốn sản xuất kinh doanh của thành phố căn cứ vào việc hướng dẫn của Ban chỉ đạo kiểm kê đánh giá lại vốn sản xuất kinh doanh của trung ương để hướng dẫn cụ thể cho các sở ban ngành, công ty và Ủy ban nhân dân quận huyện thực hiện.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Ban chỉ đạo kiểm kê và đánh giá lại vốn sản xuất kinh doanh của thành phố và lãnh đạo các sở ban ngành, công ty, Ủy ban nhân dân các quận huyện trực thuộc thành phố và các đơn vị tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt chỉ thị này.-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Khắc Bình

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 35/CT-UB năm 1989 về việc thực hiện công tác kiểm kê và đánh giá lại vốn sản xuất kinh doanh các đơn vị kinh tế quốc doanh và công tư hợp doanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định 101/HĐBT do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.144

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.56.184