Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 33/1998/CT-UB-KT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 11/09/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 33/1998/CT-UB-KT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 9 năm 1998

 

CHỈ THỊ

VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 07/1998/NĐ-CP NGÀY 15-01-1998 CỦA CHÍNH PHỦ.

Nghị định số 07/1998/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) đã tạo thêm nhiều thuận lợi cho sản xuất-kinh doanh trong nước phát triển. Để thực hiện tốt việc cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 07/1998/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Chỉ thị các sở-ngành thành phố, các quận-huyện như sau :

1. Giao sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Khu chế xuất thành phố (đối với đầu tư vào các Khu công nghiệp) tiếp nhận hồ sơ trình Ủy ban nhân dân thành phố cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

2. Khi chuẩn bị hồ sơ trình Ủy ban nhân dân thành phố cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cho các loại hình doanh nghiệp, cơ sở sản xuất-kinh doanh, sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Khu chế xuất thành phố, không phải có văn bản xin ý kiến Cục thuế thành phố và Cục Đầu tư phát triển thành phố mà chỉ cần đối chiếu chính xác từng ngành nghề sản xuất-kinh doanh, địa bàn, mức ưu đãi đầu tư, mức hỗ trợ đầu tư mà doanh nghiệp hoặc cơ sở sản xuất-kinh doanh được hưởng để đề xuất đúng quy định của Nghị định số 07/1998/NĐ-CP.

3. Về thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, đối với doanh nghiệp hoặc cơ sở sản xuất-kinh doanh hiện có, chỉ cần nộp đơn theo mẫu và bản sao giấy chứng nhận đã đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư hoặc quyết định đầu tư. Việc cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đồng thời với thành lập mới doanh nghiệp và xin phép đầu tư, chủ đầu tư chỉ cần nộp đủ hồ sơ theo quy định về thành lập doanh nghiệp và xin phép đầu tư, không cần làm đơn xin ưu đãi đầu tư như Thông tư số 02/1998/TT-BKH ngày 16 tháng 3 năm 1998 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các cơ quan thụ lý hồ sơ nếu xét thấy trong diện ưu đãi thì làm thủ tục trình Ủy ban nhân dân thành phố cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư.

4. Thời hạn cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư tối đa là 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày nhận đơn xin hợp lệ (nếu doanh nghiệp đã được cấp phép đầu tư hoặc có quyết định đầu tư) hoặc kể từ ngày được cấp phép đầu tư (nếu việc xin ưu đãi đầu tư đồng thời với việc thành lập doanh nghiệp, xin phép đầu tư) ; trong đó, thời gian xử lý tại Ủy ban nhân dân thành phố là 5 ngày. Trong thời hạn 3 (ba) ngày, sau khi ký nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho chủ đầu tư bổ túc đầy đủ hồ sơ và chỉ được thông báo 1 (một) lần.

5. Hàng tháng trước ngày 20 mỗi tháng, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Khu chế xuất thành phố báo cáo tình hình cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư về sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố để sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào ngày 25 mỗi tháng.

Cải cách thủ tục hành chánh trong việc cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư là một công tác quan trọng để tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất-kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội. Do đó, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các ngành liên quan phối hợp tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị nầy, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, yêu cầu các sở-ngành, quận-huyện báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố để xem xét giải quyết kịp thời./.

 

 

Nơi nhận :
- Thường trực UBND.TP           
- Các Sở-Ngành thành phố    
- UBND các Quận-Huyện
- VPUB : CPVP, các Tổ NCTH
- Lưu

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 33/1998/CT-UB-KT ngày 11/09/1998 về cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo Nghị định 07/1998/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.059

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!