Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 23/2002/CT-UB thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ ba - Ban chấp hành trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Số hiệu: 23/2002/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Quang
Ngày ban hành: 29/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 23/2002/CT-UB

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2002 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BA - BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA IX VỀ TIẾP TỤC SẮP XẾP, ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC.

Thực hiện Nghị quyết lần thứ ba Ban chấp hành trung ương Đảng khóa IX quyết định số 183/2001/QĐ-TTg ngày 20/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết lần thứ ba - Ban chấp hành trung ương Đảng khóa IX và Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 - Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố (khoá XIII). Ngày 24/5/2002, Ban đổi  mới và phát triển doanh nghiệp Thành phố đã tổ chức cuộc họp với lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện có các doanh nghiệp nhà nước để triển khai đề án tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội thành lập.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu của đề án, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội  yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện có doanh nghiệp Nhà nước khẩn trương thực hiện một số việc sau đây :

1. Căn cứ nội dung đề án của Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp Thành phố, các Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện có doanh nghiệp Nhà nước khẩn trương  tiến hành xây dựng Đề án sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp thuộc ngành mình trong giai đoạn 2002 - 2005 (có ý kiến của Cấp uỷ cùng cấp). Đề án được gửi về Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp Thành phố. Chi cục tài chính doanh nghiệp (thường trực Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp Thành phố) trước ngày 20/6/2002.

2. Sau khi nhận được Đề án sắp xếp các Sở, Ngành, Quận, Huyện có doanh nghiệp, Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp Thành phố sẽ thành lập Đoàn công tác để làm việc với các Sở, Quận, Huyện về Đề án sắp xếp của các đơn vị.

3. Để hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch sắp xếp năm 2002, Uỷ ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện và các doanh nghiệp nhà nước phối hợp với các cơ quan chức năng của Thành phố: Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp Thành phố, Chi cục tài chính doanh nghiệp, Sở Lao động thương binh và xã hội, Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thành phương án cổ phần hóa, xác định giá trị doanh nghiệp của các doanh nghiệp thuộc đơn vị mình để sớm trình Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp Thành phố thẩm định; Phấn đấu hoàn thành trong quí III, đầu quí IV năm 2002.

Trên đây là một số công việc Uỷ ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc./.

 

 

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 23/2002/CT-UB thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ ba - Ban chấp hành trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.016

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.102.38