Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Chỉ thị 21/CT-BCT đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ trọng tâm ngành công thương 2015

Số hiệu: 21/CT-BCT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 11/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/CT-BCT

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG

Để góp phần đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, đảm bảo đạt được mức cao nhất chỉ tiêu xuất khẩu do Quốc hội đề ra; tăng cường cải cách hành chính để giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác cổ phần hóa, sắp xếp doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; và một số nhiệm vụ trọng tâm khác, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị chức năng thuộc Bộ, các Tập đoàn, Tổng công ty, các Sở Công Thương và các Hiệp hội ngành hàng tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể sau đây:

I. Đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm cuối năm của ngành Công Thương

1. Triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu

a) Cục Xuất nhập khẩu, các Vụ Thị trường ngoài nước, Vụ Thị trường trong nước, Cục Xúc tiến thương mại, Cục Công nghiệp địa phương phối hợp với các Hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp đôn đốc tiến độ giao hàng, hoàn thành thủ tục hải quan, nếu chưa xuất hàng có thể gửi kho ngoại quan; tận dụng tốt mọi cơ hội mang lại từ Hiệp định FTA Việt Nam - Hàn Quc có hiệu lực từ ngày 20 tháng 12 năm 2015.

b) Cục Xuất nhập khẩu chủ động làm việc với các doanh nghiệp lớn về xuất khẩu để tăng cường hoạt động xuất khẩu trong thời gian còn lại của năm 2015.

c) Cục Xuất nhập khẩu, Vụ Kế hoạch, các Cục, Vụ quản lý sản xuất phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, đặc biệt là Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Hải quan và cơ quan thuế tập trung tạo Điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu.

d) Cục Xuất nhập khẩu ch trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương làm việc với tỉnh Lạng Sơn về xây dựng Khu trung chuyển hàng hóa tại tỉnh Lạng Sơn nhằm khắc phục tình trạng ách tắc hàng nông sản tại cửa khẩu Tân Thanh.

đ) Cục Xuất nhập khẩu chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý cạnh tranh, các Cục, Vụ phụ trách sản xuất nghiên cứu, đề xuất các biện pháp kiểm soát nhập khẩu linh hoạt để vừa đảm bảo việc tuân thủ các cam kết quốc tế, vừa đảm bảo hỗ trợ phát triển sản xuất trong nước.

2. Đẩy mạnh công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, đề án của Bộ

a) Vụ Thị trường trong nước tích cực đôn đốc Văn phòng Chính phủ để sớm trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định về kinh doanh khí; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị định này để kịp ban hành khi Nghị định được ký ban hành.

b) Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp vi Vụ Công nghiệp nặng khẩn trương thống nhất với Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2013 về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu để trình Lãnh đạo hai Bộ ký ban hành trong năm 2015.

c) Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ chủ động đề xuất, rà soát các Văn bản quy phạm pháp luật đăng ký xây dựng trong năm 2016, đảm bảo các Văn bản đã đăng ký phải hoàn thành theo đúng tiến độ, khắc phục tình trạng đăng ký quá nhiều nhưng không thực hiện được hoặc đăng ký quá ít dẫn đến phát sinh nhiều văn bản, đề án ngoài chương trình.

3. Đẩy mạnh công tác cổ phần hóa doanh nghiệp

a) Vụ Công nghiệp nặng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc Văn phòng Chính phủ sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa Tổng công ty Giấy Việt Nam và Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM).

b) Thường trực Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp của Bộ:

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Công nghiệp nặng, Vụ Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ khẩn trương xem xét, thẩm định báo cáo Lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 12 năm 2015 phương án cổ phần hóa Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý các vấn đề còn vướng mắc, hỗ trợ Công ty TNHH MTV Xây lắp và Vật liệu xây dựng V và Công ty TNHH MTV Điện máy và Đầu tư hoàn thiện các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng trong năm 2015.

- Phi hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ kịp thời htrợ Công ty TNHH MTV Thực phẩm và Đầu tư Fococev tổ chức thành công việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào ngày 26 tháng 12 năm 2015.

- Đôn đốc Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh sớm hoàn thành quyết toán thuế đối với Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC để có cơ sở tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp và xây dựng phương án cổ phần hóa công ty ngay trong năm 2015.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị cho việc tổ chức buổi tọa đàm về công tác cổ phần hóa, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của Bộ vào ngày 23 tháng 12 năm 2015; triển khai công tác chuẩn bị cho việc tổ chức Hội nghị xúc tiến kêu gọi nhà đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp thuộc Bộ đã cổ phần hóa; sớm cùng Vụ Tổ chức cán bộ hoàn thiện dự thảo Quy chế hoạt động của Thường trực Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp trình Bộ xem xét, phê duyệt.

4. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính

a) Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị tiếp tục triển khai quyết liệt công tác ci cách thủ tục hành chính, phn đấu trong năm 2016, toàn bộ dịch vụ công được áp dụng theo hình thức trực tuyến cấp độ 3 trở lên.

b) Cục Thương mại điện tử và công nghệ thông tin tập trung triển khai việc nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động của Bộ, đặc biệt là hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến, kết nối ASEAN...

c) Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc bộ rà soát việc đăng ký xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật mới theo hướng hạn chế phát sinh thêm các thủ tục hành chính mới; nếu cần thiết phải ban hành các thủ tục hành chính mới thì phải đảm bảo đơn giản và phải áp dụng dịch vụ công trực tuyến.

5. Tăng cường triển khai các nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm khác của ngành Công Thương

a) Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tích cực triển khai công tác tuyên truyền về các Hiệp định FTA mà Việt Nam tham gia và các hoạt động hội nhập quốc tế về kinh tế theo Đán đã được phê duyệt nhằm đảm bảo hiệu quả, cung cấp thông tin chính xác, thiết thực và kịp thời đến các cơ quan chức năng, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

b) Vụ Chính sách thương mại đa biên, Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế, các Vụ thị trường ngoài nước khẩn trương triển khai các nhiệm vụ đối ngoại quan trọng của Ngành (công tác chuẩn bị cho các lễ ký các FTA, MOU; công tác đàm phán các FTA; tổ chức các Hội nghị đối ngoại...).

c) Cục Quản lý thị trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai Tháng cao Điểm về công tác quản lý thị trường phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

II. Tổ chức thực hiện

1. Các đơn vị thuộc Bộ căn cứ trách nhiệm được giao, khẩn trương triển khai thực hiện Chỉ thị này.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tham tán thương mại, Trưởng Chi nhánh Thương vụ, Chủ tịch, Tổng giám đốc, Giám đốc các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp thuộc Bộ, các Hiệp hội ngành hàng xuất khẩu chịu trách nhiệm thực hiện Chỉ thị này.

3. Giao Văn phòng Bộ làm đầu mối chủ trì, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Chỉ thị này; tổng hợp tình hình báo cáo Lãnh đạo Bộ.

4. Trong quá trình thực hiện Chỉ thị này, nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị các cơ quan, tổ chức có liên quan có báo cáo, phản ánh bằng văn bản gửi về Bộ Công Thương (Văn phòng Bộ) để tổng hợp, xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Thtướng Chính phủ (đ b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Lãnh đạo Bộ;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Các Sở Công Thương;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp thuộc Bộ;
- Các Hiệp hội ngành hàng;
- Lưu: VT, XNK.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 21/CT-BCT ngày 11/12/2015 về đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành công thương do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.208

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!