Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 20/2002/CT-UB thực hiện Nghị định 92/2001/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 20/2002/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Phan Văn Vượng
Ngày ban hành: 26/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 20/2002/CT-UB

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2002 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 92/2001/NĐ-CP NGÀY 11/12/2001 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG Ô TÔ

Ngày 11/12/2001, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2001/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô.

Để triển khai thực hiện tốt quy định của Chính phủ, UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các ngành, các cấp, các đoàn thể, tổ chức xã hội và cán bộ nhân dân Thủ đô thực hiện nghiêm túc các nội dung sau :

1. Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn; Giám đốc, thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và các doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định của Chính phủ và các quyết định của Bộ Giao thông vận tải cho mọi cán bộ, nhân dân, mọi thành viên trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý để mọi người hiểu rõ các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô nhằm đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, văn minh đô thị và góp phần phát triển kinh tế xã hội ở Thủ đô.

2. Sở Văn hoá Thông tin, Sở Giao thông Công chính, Công an Thành phố, các báo, đài của Hà Nội, UBND các quận, huyện có kế hoạch cụ thể tuyên truyền liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng,  hệ thống loa truyền thanh... với những nội dung thiết thực, cụ thể giúp cho cán bộ, nhân dân hiểu, tham gia hoạt động và giám sát việc thực hiện của các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải bằng ô tô.

3. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng bằng ô tô phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông và kinh doanh vận tải. Trước hết tự tổ chức rà soát, kiểm tra, không được phép lưu hành và tham gia kinh doanh vận tải tất cả các xe ô tô không đảm bảo an toàn, không đủ điều kiện theo quy định.

4. Sở Giao thông Công chính có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình tiến hành xem xét, duyệt cấp đăng ký có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức, cá nhân xin đăng ký kinh doanh vận tải bằng ô tô thực hiện nghiêm túc các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đô thị; Phối hợp với Công an Thành phố tổ chức các đợt kiểm tra, thanh tra, phát hiện xử lý các vi phạm ở tất cả các cơ quan, đơn vị và cá nhân có tham gia kinh doanh vận tải bằng ô tô và việc quản lý bến xe ô tô khách trên địa bàn Thành phố; Có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

UBND Thành phố giao cho Giám đốc Sở Giao thông Công chính tổ chức theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chỉ thị này, báo cáo kết quả thường xuyên về UBND Thành phố để báo cáo Chính phủ và các ngành Trung ương./.

 

 

T/M. ỦY BAN  NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Vượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 20/2002/CT-UB thực hiện Nghị định 92/2001/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.938

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41