Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 19/1999/CT-UB-KT sửa đổi Chỉ thị 07/1999/CT-UB-KT về đẩy mạnh chương trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thành phố năm 1999 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 19/1999/CT-UB-KT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Võ Viết Thanh
Ngày ban hành: 07/07/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 19/1999/CT-UB-KT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 7 năm 1999

 

CHỈ THỊ

SỬA ĐỔI BỔ SUNG CHỈ THỊ SỐ 07/1999/CT-UB-KT NGÀY 24 THÁNG 3 NĂM 1999 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CHƯƠNG TRÌNH CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ NĂM 1999

Ngày 24/3/1999 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có Chỉ thị số 07/1999/CT-UB-KT về việc đẩy mạnh chương trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thành phố năm 1999. Nay sửa đổi, bổ sung khoản 3 - mục 2 tại Chỉ thị số 07/1999/CT-UB-KT ngày 24/3/1999 của Ủy ban nhân dân thành phố như sau :

Việc áp giá để tính giá trị nhà xưởng, vật kiến trúc trên đất đối với các DNNN cổ phần hóa, trước mắt sử dụng bảng đơn giá theo Quyết định số 5184/QĐ-UB-KT ngày 09/11/1996 và Quyết định số 5675/QĐ-UB-KT ngày 24/10/1998 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Các phần mục, khoản khác trong Chỉ thị trên vẫn giữ nguyên như cũ./.

 

 

Nơi nhận :
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Tài chính
- Ban ĐMQLDN/TW
- TT/TU - TT/HĐND
- TT/UBND.TP
- VPTU và các Ban Đảng
- UBMTTQTP và các Đoàn thể TP
- Các Sở ngành TP
- UBND quận, huyện
- Các Tổng Công ty 90/TP 
- Ban ĐMQLDN/TP
- VPUB : CPVP, các tổ NCTH
- Lưu

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 19/1999/CT-UB-KT sửa đổi Chỉ thị 07/1999/CT-UB-KT về đẩy mạnh chương trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thành phố năm 1999 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.347

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.233.139