Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 19/1999/CT-BTM về việc thực hiện quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước do Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 19/1999/CT-BTM Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Trương Đình Tuyển
Ngày ban hành: 22/05/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 19/1999/CT-BT

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 1999

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Thực hiện Nghị định số 07/1999/NĐ-CP ngày 13/2/1999 của Chính phủ về việc Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong doanh nghiệp nhà nước, trong tháng 4 và tháng 5 năm 1999, lãnh đạo Bộ Thương mại đã tổ chức 2 Hội nghị ở 2 khu vực Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh họp với Giám đốc, Bí thư Đảng, Chủ tịch Công đoàn các doanh nghiệp thuộc Bộ để triển khai, phổ biến nhằm quán triệt việc thực hiện dân chủ ở các doanh nghiệp thuộc Bộ.

Để bảo đảm thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, phát huy quyền làm chủ thông qua tổ chức công đoàn và dân chủ trực tiếp trong doanh nghiệp, Bộ yêu cầu các Tổng công ty, Công ty trực thuộc Bộ thực hiện tốt những việc sau đây:

1. Cấp ủy Đảng, Ban giám đốc và Ban chấp hành công đoàn đơn vị tổ chức phổ biến quán triệt Nghị định 07/1999/NĐ-CP ngày 13/2/1999 của Chính phủ về Quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước đến từng cán bộ, công nhân, viên chức trong đơn vị.

2. Hội đồng quản trị, Giám đốc chịu trách nhiệm xây dựng Quy chế thực hiện dân chủ trong doanh nghiệp và phối hợp với Chủ tịch Công đoàn đơn vị tổ chức thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ ở đơn vị.

Việc xây dựng Quy chế thực hiện dân chủ ở từng doanh nghiệp phải bảo đảm phù hợp với đặc điểm ngành nghề kinh doanh của đơn vị và cụ thể hóa các nội dung của Nghị định 07 về những doanh nghiệp phải công khai trong toàn doanh nghiệp; những việc cần công khai và lấy ý kiến trong diện hẹp đến cán bộ chủ chốt; những việc người lao động có quyền quyết định, những việc người lao động tham gia ý kiến trước khi Hội đồng quản trị, Giám đốc doanh nghiệp quyết định; và quyền giám sát, kiểm tra của người lao động về những nội dung đã được công khai ở doanh nghiệp.

3. Tổ chức Đại hội công nhân viên chức thảo luận, thông qua nội dung Quy chế thực hiện dân chủ ở đơn vị.

Việc xây dựng Quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp phải hoàn thành chậm nhất vào 30 tháng 6 năm 1999.

Định kỳ 6 tháng các doanh nghiệp gửi báo cáo về Bộ Thương mại và Công đoàn Thương mại – Du lịch Việt Nam về việc thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ ở đơn vị.

4. Giao Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện, tổng hợp báo cáo Bộ trưởng và báo cáo Chính phủ theo định kỳ 6 tháng một lần về việc thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ ở các Tổng công ty và Công ty thuộc Bộ.

Nhận được Chỉ thị này, Bộ yêu cầu các Tổng công ty, Công ty, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ khẩn trương triển khai và thực hiện tốt Quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp, tạo động lực mạnh mẽ để thúc đẩy, phát triển và nâng cao hiệu lực quản lý của doanh nghiệp./.

 

 

Nơi nhận:
- Các TCTy, CTy thuộc Bộ (để thực hiện);
- Các Vụ chức năng thuộc CQ Bộ.
- Ban TCCB CP, Ban ĐMQLDNTƯ (để báo cáo);
- ĐU khối: CĐTM-DL Việt Nam.
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
Trương Đình Tuyển

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 19/1999/CT-BTM về việc thực hiện quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước do Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.746
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118