Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 165-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Côn
Ngày ban hành: 10/06/1971 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 165-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 1971 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP QUỐC DOANH

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Hội đồng Chính phủ đã ban hành điều lệ tạm thời phân phối lợi nhuận xí nghiệp công nghiệp quốc doanh số 236-CP ngày 10-12-1970.

Điều lệ tạm thời phân phối lợi nhuận xí nghiệp công nghiệp quốc doanh sẽ được áp dụng rộng dần ra cho những xí nghiệp có đủ những điều kiện sau đây:

- Sản xuất tương đối ổn định và có lãi.

- Có kế hoạch sản xuất - kỹ thuật – tài chính được duyệt.

- Đã thực hiện hạch toán kinh tế tương đối tốt, nhất là hạch toán giá thành, có giá bán buôn xí nghiệp được cơ quan có thẩm quyền quy định.

- Đã thực hiện nghiêm chỉnh chế độ hợp đồng kinh tế.

Bốn điều kiện nói trên bảo đảm cho các chế độ mới thực sự có tác dụng khuyến khích “tăng cường quảnl ý kinh tế tài chính, nâng cao trình độ hạch toán kinh tế, tăng tích lũy xã hội chủ nghĩa, làm cho xí nghiệp quan tâm đến kết quả của sản xuất, làm ăn có tính toán, sử dụng vật tư, lao động, tiền vốn có hiệu quả kinh tế cao”.

Cho nên xí nghiệp nào muốn được áp dụng chế độ phân phối lợi nhuận mới, nhất thiết phải có đủ 4 điều kiện nói trên. Các Bộ, các ngành, các Ủy ban hành chính địa phương cần quán triệt ý nghĩa, mục đích của chế độ phân phối lợi nhuận mới ban hành, giải thích thật kỹ cho giám đốc các xí nghiệp hiểu để tránh sự suy nghĩ lệch lạc như chỉ thấy mặt quyền lợi của Nhà nước dành cho xí nghiệp mà không thấy những điều kiện xí nghiệp cần phải bảo đảm để được hưởng những quyền lợi đó.

Chỉ có hiểu đúng như trên, thì chế độ phân phối lợi nhuận mới có tác dụng thúc đẩy tăng cường quản lý kinh tế tài chính trong ngành công nghiệp quốc doanh của ta, góp phần xây dựng ngày càng nhiều xí nghiệp tiên tiến về mặt quản lý kinh tế tài chính.

Căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể hiện nay là còn nhiều xí nghiệp chưa có đủ bốn điều kiện để được áp dụng chế độ phân phối lợi nhuận mới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, Tổng cục chủ quản:

- Kiểm tra, đôn đốc các xí nghiệp ra sức chấp hành tốt Chỉ thị số 11-TTg ngày 09-01-1971 của Thủ tướng Chính phủ về “ổn định tình hình sản xuất và cải tiến một bước công tác quản lý xí nghiệp công nghiệp quốc doanh”.

- Thông qua việc chấn chỉnh công tác kế toán và việc thi hành điều lệ kế toán trưởng số 176-CP ngày 10-9-1970 mà nắm vững những xí nghiệp có triển vọng tiến bộ về mặt quản lý, để bồi dưỡng, giúp đỡ cho xí nghiệp đạt được đủ bốn điều kiện nói trên để đăng ký với Bộ, Tổng cục chủ quản và Bộ Tài chính để xin được áp dụng điều lệ phân phối lợi nhuận mới (mẫu đăng ký do Bộ Tài chính quy định).

- Tùy theo trình độ tiến bộ của từng xí nghiệp, Bộ chủ quản và Bộ Tài chính bàn bạc nhất trí xét duyệt cho xí nghiệp đăng ký để được áp dụng chế độ phân phối lợi nhuận trong năm 1971 hay chuyển sang năm 1972 mới áp dụng.

Riêng đối với các xí nghiệp địa phương, vì hiện nay phần lớn các xí nghiệp còn ở trong tình hình sản xuất chưa ổn định, quản lý chưa có nền nếp, kinh doanh bị lỗ hay tích lũy còn ít, nên nói chung, các Ủy ban hành chính tỉnh và thành phố cần phải thận trọng trong việc xét duyệt đăng ký để xin được áp dụng chế độ mới.

Bộ Tài chính được giao trách nhiệm, căn cứ vào điều kiện tạm thời về phân phối lợi nhuận mà nghiên cứu và định các tỷ lệ phân phối áp dụng cho từng loại quỹ đối với xí nghiệp địa phương.

 

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
 
 


Nguyễn Côn 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 165-TTg ngày 10/06/1971 thực hiện chế độ phân phối lợi nhuận xí nghiệp công nghiệp quốc doanh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.158

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!