Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 13-CT năm 1988 thực hiện Quyết định 217/HĐBT ban hành các chính sách đổi mới kế họach hóa và hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa đối với các doanh nghiệp quốc doanh do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 13-CT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Trần Đức Lương
Ngày ban hành: 07/01/1988 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13-CT

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 1988 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 217/HĐBT NGÀY 14/11/1987 BAN HÀNH CÁC CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI KẾ HỌACH HÓA VÀ HẠCH TOÁN KINH DOANH XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP QUỐC DOANH

Quyết định số 217-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ban hành đã hơn một tháng, nhưng việc chuẩn bị để vận dụng ngay vào năm kế hoạch 1988 còn chậm, làm cho các đơn vị sản xuất kinh doanh khối quốc doanh lúng túng và chờ đợi. Để quyết định trên sớm được thực hiện trong thực tế, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng chỉ thị các Bộ, ngành và Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương tiến hành khẩn trương một số việc như sau:

1. Các Bộ, Uỷ ban Nhà nước và ngành có trách nhiệm cụ thể hoá những điểm cần thiết trong Quyết định số 217-HĐBT đến ngày 15-1-1988 là chậm nhất phải ban hành xong Thông tư hướng dẫn và đưa văn bản cho Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương biên tập thành một tập sách tiện dùng khi vận dụng.

Những điểm chưa kịp đưa vào thông tư hướng dẫn lần này phải được hướng dẫn và ban hành xong trước ngày 15-2-1988

Những điểm cần có thông tư liên bộ để hướng dẫn thì các Bộ, ngành liên quan phải xúc tiến bàn bạc nhất trí để ban hành trong quý I năm 1988

2. Để việc vận dụng được nhất quán trong cả nước, các Bộ, ngành và Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương trong quý I năm 1988 phải tập huấn xong cho cán bộ trực thuộc ngành dọc để quán triệt nội dung Quyết định số 217-HĐBT và các thông tư hướng dẫn.

Riêng đối với các ngành và Bộ có ít đơn vị sản xuất kinh doanh, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương và Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng phối hợp với nhau để tổ chức tập huấn cho các Giám đốc xí nghiệp vào đầu tháng 2 năm 1988

3. Các Bộ, ngành, Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương phải chỉ đạo sát sao các đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc thực hiện nghiêm chỉnh Quyết định số 217-HĐBT; qua đấy tiến hành phân loại các đơn vị này theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh để kịp thời có biện pháp xử lý những đơn vị không chịu đựng được khi đi vào hoạt động theo cơ chế quản lý mới.

Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng phối hợp với Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức các nhóm công tác bao gồm cả chuyên viên các ngành liên quan (các Bộ, ngành có thông tư hướng dẫn và cơ quan chủ quản) đến một số đơn vị sản xuất kinh doanh được lựa chọn để kiểm tra việc vận dụng Quyết định số 217-HĐBT và phát hiện những vấn đề phát sinh mới để kiến nghị các biện pháp giải quyết trình Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

4. Các Bộ, ngành, Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương phải báo cáo hàng tháng, và báo cáo sơ kết vào cuối tháng 6, tháng 12 năm 1988 về tình hình và kết quả thực hiện Quyết định số 217-HĐBT trình Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG


 
 
 Trần Đức Lương  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 13-CT năm 1988 thực hiện Quyết định 217/HĐBT ban hành các chính sách đổi mới kế họach hóa và hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa đối với các doanh nghiệp quốc doanh do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.851

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102