Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 13/CT-UB năm 1977 về việc duy trì sản xuất của các cơ sở tiểu công nghiệp thủ công nghiệp qua đăng ký kinh doanh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 13/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Võ Thành Công
Ngày ban hành: 28/03/1977 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 13/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 1977

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC DUY TRÌ SẢN XUẤT CỦA CÁC CƠ SỞ TIỂU CÔNG NGHIỆP THỦ CÔNG NGHIỆP QUA ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Qua kiểm tra tình hình sản xuất tiểu công nghiệp và thủ công nghiệp các Quận, Ủy ban nhận thấy có một số Quận nhiều cơ sở đã ngừng sản xuất sau đăng ký kinh doanh.

Tình hình đó gây ảnh hưởng không ít đến sản xuất của Thành phố, chủng loại sản phẩm trở nên nghèo nàn, gây thêm khó khăn cho việc giải quyết đời sống dân lao động.

Để sớm khắc phục tình trạng này, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ thị cho các Quận tiến hành gấp các công việc sau đây :

1.- Khẩn trương duy trì sản xuất ngay các cơ sở tiểu công nghiệp và thủ công nghiệp của Quận sau đăng ký kinh doanh, nhất thiết không được ngừng sản xuất khi chưa có lệnh của cấp trên. Trường hợp có cơ sở vắng chủ hoặc chủ cũ vì lý do nào mà từ chối sản xuất, Quận phải báo cáo ngay lên các sở và Ủy ban nhân dân Thành phố để tìm cách giải quyết. Nếu có khó khăn mà phạm vi Quận không giải quyết được phải ngừng sản xuất, phải báo cáo lên cấp trên.

2.- Các Quận báo cáo ngay lên Ủy ban về tình hình cơ sở sản xuất, nguyên nhân và biện pháp đã giải quyết của Quận tồn tại và đề nghị lên cấp trên.

Nhận được chỉ thị này, các Quận khẩn trương triển khai ngay các việc trên và báo cáo lên Ủy ban kết quả đã thực hiện.

 

 

Nơi gởi:
-A. 6 và a. 4 Bình
-Các Quận, Huyện
-Sở Công nghiệp
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Công

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 13/CT-UB năm 1977 về việc duy trì sản xuất của các cơ sở tiểu công nghiệp thủ công nghiệp qua đăng ký kinh doanh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.835

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91