Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 11/1998/CT-UB-KT về việc tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu đối với các doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 11/1998/CT-UB-KT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thành Long
Ngày ban hành: 04/04/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 11/1998/CT-UB-KT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 1998

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TẠM THỜI ÁP DỤNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC HOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH

Căn cứ Nghị định số 28/CP ngày 28/3/1997 của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước ;
Căn cứ Thông tư số 13/LĐTBXH-TT ngày 10/4/1997 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp xây dựng đơn giá tiền lương và quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước ;
Xét đề nghị của liên Sở Giao thông công chánh - Lao động Thương binh và xã hội – Tài chính – Ban Tổ chức chính quyền thành phố tại tờ trình số 05/CV-LS ngày 09/02/1998 về việc tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu đối với các doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích.

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ thị như sau :

1- Cho phép các doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích được thành lập theo Nghị định số 56/CP ngày 2/10/1996 của Chính phủ và chỉ thị số 39/CT-UB ngày 2/12/1996 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện chế độ tiền lương theo Nghị định số 28/CP ngày 28/3/1997 của Chính phủ, cụ thể như sau :

+ Nếu doanh nghiệp có lợi nhuận thì điều kiện áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm như doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh.

+ Nếu doanh nghiệp hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận (áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động nhận kinh phí từ ngân sách thành phố cấp) thì điều kiện áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm là không làm giảm khối lượng nhiệm vụ, công việc được Nhà nước giao hoặc theo đơn đặt hàng. Mức lương tối thiếu được áp dụng là mức lương tối thiểu chung 144.000 đồng cộng với hệ số vùng 0,3 bằng 187.200 đồng.

2- Giao cho Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố làm thường trực phối hợp với các Sở quản lý ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, Sở Tài chánh và Ban Tổ chức chính quyền thành phố tổ chức xét duyệt định mức lao động, thẩm định và giao đơn giá tiền lương cho các doanh nghiệp đảm bảo các quy định chung và thu nhập của người lao động không giảm so với các năm trước.

3- Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố có trách nhiệm tổng hợp tình hình xét duyệt định mức lao động, thẩm định và giao đơn giá tiền lương cho các doanh nghiệp và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Lao động Thương binh Xã hội thành phố.

4- Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/1998.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, đề nghị các Sở quản lý ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các doanh nghiệp nhà nước phản ánh về Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết.-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thành Long

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 11/1998/CT-UB-KT về việc tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu đối với các doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.166
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.186.112