Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2017 về tăng cường thực hiện biện pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

Số hiệu: 09/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 26/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Vĩnh Long, ngày 26 tháng 4 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH (PCI) CỦA TỈNH VĨNH LONG

Trong thời gian qua, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh có những bước cải thiện và chuyển biến tích cực, theo kết quả công bố PCI năm 2016 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), tỉnh Vĩnh Long đạt 62,76 điểm, xếp hạng 6/63 tỉnh, thành phố, tăng 13 bậc so với năm 2015 và vượt lên đứng thứ 2 trong 13 tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nằm trong 6 vị trí thuộc nhóm rất tốt của cả nước. Tuy nhiên, bên cạnh 5 chỉ số tăng điểm, tăng hạng (Gia nhập thị trường; Tính minh bạch; Tính năng động; Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; Đào tạo lao động) vẫn còn 3 chỉ số giảm điểm, tăng hạng (Tiếp cận đất đai; Chi phí thời gian; Thiết chế pháp lý); 1 chỉ số tăng điểm, giảm hạng (Cạnh tranh bình đẳng) và 1 chỉ số giảm điểm, giảm hạng (Chi phí không chính thức).

Để tiếp tục cải thiện PCI của tỉnh Vĩnh Long trong năm 2017 và những năm tiếp theo cả về điểm số và thứ hạng của tất cả các chỉ số thành phần, nhất là 4 chỉ số giảm điểm (Tiếp cận đất đai; Chi phí thời gian; Thiết chế pháp lý và Chi phí không chính thức), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thủ tục hành chính, rà soát, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

- Các Sở ban ngành tỉnh, UBND các huyện thị xã thành phố: Đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát, kịp thời thay thế, bổ sung hoặc bãi bỏ những thủ tục hành chính liên quan đến khởi sự doanh nghiệp, đăng ký đầu tư, chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn theo hướng tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, người dân. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ trực tiếp tiếp xúc với doanh nghiệp, cán bộ làm việc tại bộ phận một cửa, đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ, năng lực phẩm chất, am hiểu, nắm vững chuyên môn, phương châm “thân thiện, chuyên nghiệp và phục vụ” nhằm tạo tâm lý thoải mái, thân thiện khi nhà đầu tư, doanh nghiệp đến liên hệ làm việc. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm cán bộ, công chức và người đứng đầu có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, quan liêu, hách dịch trong thực thi công vụ và tiếp xúc với doanh nghiệp.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: thực hiện tốt Quy chế phối hợp cơ chế một cửa liên thông trong đăng ký thành lập doanh nghiệp; Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập. Phối hợp với Sở Lao động thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh nghiên cứu xây dựng mở rộng cơ chế liên thông với cơ quan quản lý về lao động, bảo hiểm xã hội nhằm rút ngắn thời gian khởi sự kinh doanh cho doanh nghiệp.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh: Rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục về cấp chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm giải quyết nhanh có hiệu quả các thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký thành lập doanh nghiệp.

- Sở Nội vụ: phối hợp các Sở, ngành có liên quan: tham mưu thành lập Trung tâm dịch vụ hành chính công của tỉnh gắn với việc thành lập Cổng tiếp nhận thông tin trợ giúp doanh nghiệp nhằm hỗ trợ hỏi đáp, cung cấp thông tin, đồng hành cùng doanh nghiệp; đánh giá tiến độ xử lý thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến của các đơn vị; đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân khi thực hiện thủ tục hành chính. Tham mưu thực hiện tốt các giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao chỉ số Cải cách hành chính (PAR index) và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI của tỉnh).

- Sở Thông tin và Truyền thông: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, triển khai thực hiện dự án Chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Long; tham mưu xây dựng và vận hành hệ thống một cửa liên thông hiện đại cấp tỉnh phục vụ hoạt động Trung tâm dịch vụ hành chính công của tỉnh; tham mưu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu nền về doanh nghiệp phục vụ công tác lãnh chỉ đạo của Lãnh đạo; Vận hành Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và hệ thống một cửa liên thông hiện đại cấp tỉnh, huyện sau khi hoàn thành; Chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương có liên quan hiệu chỉnh kịp thời các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và hệ thống một cửa liên thông hiện đại cấp tỉnh, huyện; phối hợp Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh đánh giá tiến độ xử lý thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến của các đơn vị, đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân khi thực hiện thủ tục hành chính.

- Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Xây dựng: Thực hiện kết nối điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận sở hữu công trình xây dựng. Thủ tục rút ngắn thời gian xác định giá đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thiết kế xây dựng, cấp phép xây dựng, xử lý kịp thời các vướng mắc còn tồn đọng về đất đai của doanh nghiệp.

- Cục Thuế tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng: thực hiện quy trình liên thông giữa Cơ quan thuế và Văn phòng đăng ký đất đai/Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để tạo thuận lợi, rút ngắn thời gian hoàn thành nghĩa vụ tài chính trong thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký sở hữu công trình xây dựng.

- Thanh tra tỉnh: Xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra, thanh tra trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra liên quan đến doanh nghiệp, đảm bảo không chồng chéo, hạn chế số lần thanh tra, kiểm tra nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

- Bảo hiểm xã hội tỉnh: Rà soát, đơn giản hồ sơ, quy trình và thủ tục kê khai thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và chi trả các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN; Rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục về tham gia và giải quyết chính sách BHXH, BHYT, BHTN đối với doanh nghiệp, người lao động. Tập trung phối hợp với các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền những quy định, chính sách BHXH, BHYT, BHTN đối với các doanh nghiệp trên địa bàn. Thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử đối với các thủ tục kê khai, thu nộp và giải quyết các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, giảm chi phí về thời gian giao dịch BHXH, BHYT, BHTN.

2. Công khai, minh bạch thông tin, xây dựng và quảng bá hình ảnh của địa phương.

- Các Sở ban ngành tỉnh, UBND các huyện thị xã thành phố: Cải tiến các website của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Nâng cao chất lượng các dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực phụ trách. Công khai, minh bạch thông tin cho doanh nghiệp về định hướng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, ngành, lĩnh vực, các danh mục dự án kêu gọi đầu tư, chính sách ưu đãi đầu tư, thủ tục hành chính, công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh,…trên Cổng thông tin điện tử, trang web của các sở, ngành, địa phương.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngành có liên quan: Rà soát, đánh giá các chương trình chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đang triển khai thực hiện. Tham mưu xây dựng, điều chỉnh, bổ sung hoặc bãi bỏ các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp để ban hành chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư theo quy định phù hợp với thực tế tại địa phương và quy định của Trung ương.

- Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành tỉnh: rà soát, cập nhật kịp thời các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, quy hoạch, kế hoạch của tỉnh, của các Sở, ngành trên trên cổng thông tin điện tử của tỉnh để kịp thời phổ biến rộng rãi nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận các chính sách hỗ trợ mới được ban hành phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

- Sở Thông tin truyền thông, Đài Phát thanh truyền hình Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long: tăng cường các giải pháp truyền thông về chính quyền, xây dựng hình ảnh chính quyền phục vụ, Vĩnh Long là địa điểm đáng để đầu tư ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

- Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp; Trung tâm xúc tiến Thương mại; Trung tâm thông tin Xúc tiến du lịch: Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch. Tăng cường xây dựng và quảng bá hình ảnh, thông tin về cơ chế chính sách của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch trong và ngoài nước.

3. Cải thiện các dịch vụ hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, giảm các chi phí không chính thức.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: chủ trì, tổ chức khảo sát nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, những khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp. Tham mưu nâng cao dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt đối với các doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trên địa bàn. Đổi mới hoạt động của bộ phận hỗ trợ doanh nghiệp nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp từ khâu khởi nghiệp đến đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Thí điểm thực hiện dịch vụ tư vấn, hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực khởi sự kinh doanh,thành lập doanh nghiệp và các thủ tục đầu tư.

- Sở Tài nguyên và môi trường, Ban quản lý các Khu công nghiệp, UBND các huyện thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan: Thực hiện tốt công tác bồi hoàn, giải phóng mặt bằng. Tập trung giải quyết dứt điểm khiếu nại, khiếu kiện về đất đai trong các Khu, cụm, tuyến công nghiệp cũng như tại các công trình, dự án đầu tư khác trên địa bàn tỉnh, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà đầu tư và người dân trong vùng dự án, sớm bàn giao quỹ đất sạch cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu tốt cho UBND tỉnh về công tác thu hồi, bồi hoàn về đất, tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác định giá đất để tổ chức đấu giá hoặc giao đất, giao mặt bằng cho nhà đầu tư thực hiện dự án. Tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận đất đai.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Long: Phấn đấu 60% thủ tục hành chính liên quan đến ngân hàng được giải quyết sớm hơn thời gian quy định. Tiếp tục thực hiện chương trình kết nối ngân hàng với doanh nghiệp, chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng cường, chủ động tiếp cận doanh nghiệp, đơn giản, minh bạch hóa các chính sách, thủ tục nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn vay với lãi suất hợp lý để phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương: theo chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường thực hiện các giải pháp kết nối giữa nông dân, hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp liên kết, sử dụng chung các sản phẩm của nhau nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Sở Tư pháp: tham mưu thực hiện tốt Nghị định của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp để góp phần giúp các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hội nhập kinh tế quốc tế. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế liên quan đến quản lý hoạt động đầu tư kinh doanh nhằm tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

- Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp; Trung tâm xúc tiến Thương mại; Trung tâm thông tin Xúc tiến du lịch: Cải thiện và nâng cao chất lượng và khả năng cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp như tìm kiếm thông tin thị trường, đối tác kinh doanh, dịch vụ tư vấn về pháp luật, giới thiệu việc làm, xúc tiến thương mại, đào tạo về quản trị doanh nghiệp,…

4. Tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh:

- Các Sở ban ngành tỉnh, UBND các huyện thị xã, thành phố:

+ Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 05/9/2016, của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 29/3/2016, của Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 14/12/2016 của Tỉnh ủy về thực hiện cải cách hành chính, chấn chỉnh đạo đức công vụ hướng vào phục vụ nhân dân.

+ Tăng cường công tác phối kết hợp trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp. Hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp tiếp cận được các hồ sơ quy hoạch, địa điểm đầu tư cũng như hỗ trợ nhà đầu tư trong giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư khi triển khai thực hiện dự án cũng như quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

+ Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động chuyên đề của Tỉnh ủy về Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và Chương trình phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Trong đó tập trung đào tạo nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức trong việc thực thi công vụ đồng thời tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và kết cấu hạ tầng trong các khu, cụm, tuyến công nghiệp.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, các Chương trình hành động, kế hoạch của UBND tỉnh về nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình khởi nghiệp tỉnh giai đoạn 2016-2020, trong đó tập trung vào các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp cũng như các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

- Sở Công thương: Triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành công thương, phát triển thương mại điện tử, phát triển chợ - siêu thị; các đề án phát triển thương mại điện tử, hệ thống thu mua nông sản, đề án hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực xuất khẩu, hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu...Kịp thời nắm bắt các quy định của pháp luật quốc tế về đầu tư, kinh doanh, nhằm bảo vệ tối đa lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp trong tỉnh.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: tập trung đẩy nhanh thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch phát triển các sản phẩm nông sản chủ lực.Triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp trong sản xuất hàng hóa, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản tạo điều kiện thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo: xây dựng chương trình đào tạo phù hợp đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và từng bước đào tạo, cung cấp lao động có chất lượng cao cho doanh nghiệp. Tăng cường gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp. Củng cố và tổ chức hoạt động tốt hơn nữa sàn giao dịch, giới thiệu việc làm tại tỉnh, tạo điều kiện cho người sử dụng lao động và người có nhu cầu việc làm tiếp cận giao dịch. Phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp và các ngành có liên quan khảo sát, nắm bắt nhu cầu sử dụng lao động bậc cao, lao động quản lý để có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tuyển dụng lao động.

- Sở Khoa học và Công nghệ: Tăng cường công tác thông tin và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại, kịp thời triển khai các qui định về hình thành và phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo và vườn ươm công nghệ đến người dân và doanh nghiệp. Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các chương trình đổi mới công nghệ, ứng dụng các công cụ quản lý,….

5. Tăng cường tham vấn, đối thoại doanh nghiệp, phát huy vai trò của các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp.

- Định kỳ vào ngày thứ 6 hằng tuần, Thường trực UBND tỉnh ưu tiên giải quyết khó khăn vướng mắc, những vấn đề phát sinh liên quan đến doanh nghiệp (đột xuất theo đề nghị của doanh nghiệp hoặc do các Sở ban ngành tỉnh, các địa phương đề xuất).

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh định kỳ ít nhất 04 lần/năm. Kịp thời thông báo kết quả giải quyết những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, làm đầu mối theo dõi, báo cáo tiến độ thực hiện giải quyết theo kết luận của lãnh đạo tỉnh tại các kỳ gặp gỡ, đối thoại.

- Các Sở ban ngành tỉnh, UBND các huyện thị xã thành phố và các cơ quan đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao và địa bàn quản lý: tập trung tổ chức gặp gỡ, đối thoại, kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trên địa bàn theo thẩm quyền.

- Văn phòng UBND tỉnh công bố, công khai trên cổng thông tin điện tử tỉnh 02 số điện thoại của lãnh đạo tỉnh (Chủ tịch và Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh) để tiếp nhận, phản ánh thông tin của doanh nghiệp.

- Đài phát thanh và truyền hình Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long phối hợp Sở Kế hoạch Đầu tư: tổ chức đưa tin, thông báo, tuyên truyền, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin về hội nghị đối thoại với doanh nghiệp của UBND tỉnh.

- Hiệp hội Doanh nghiệp, Hiệp hội Du lịch, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và các đơn vị liên quan: Tích cực tham gia đóng góp chính sách hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp theo quy định pháp luật và phù hợp điều kiện thực tế ở địa phương; Trong tháng 5/2017, nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ xây dựng các mô hình hoạt động phù hợp như tọa đàm chính sách, hội nghị chuyên đề,…để lãnh đạo tỉnh tham gia, gặp gỡ,nắm bắt kịp thời đề xuất, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

6. Tổ chức thực hiện và chế độ báo cáo:

- Các Sở ban ngành tỉnh, địa phương căn cứ vào những nội dung được giao tại Chỉ thị và nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể. Tổ chức triển khai quán triệt nội dung Chỉ thị đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến thật sự về vai trò, tầm quan trọng của Chỉ thị, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trong quá trình thực hiện phải có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ để đạt hiệu quả cao nhất, đồng thời khắc phục tư tưởng cục bộ ngành, cục bộ địa phương dẫn đến trì trệ trong giải quyết công vụ, trên tinh thần vì sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh không ngừng phát triển, đồng thời thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước mới đến Vĩnh Long phát triển sản xuất kinh doanh.

- Định kỳ 6 tháng một lần (trước ngày 15/6 và trước ngày 15/12 hằng năm), các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào những nội dung được giao tại Chỉ thị báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức kiểm tra, theo dõi, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện, xây dựng các giải pháp công cụ để tham mưu, giúp lãnh đạo tỉnh quản lý, điều hành nâng cao chỉ số PCI, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, kết nối các chỉ số thành phần của PCI với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

- Người đứng đầu, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong việc tổ chức thực hiện theo các nội dung nêu trên.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các ngành, các cấp báo cáo kịp thời cho Chủ tịch UBND tỉnh để có ý kiến chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU, HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT.UBT;
- LĐVP.UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, TP;
- Các phòng NC;
- Lưu: VT, 5. 13.02.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2017 về tăng cường thực hiện biện pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.221

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250