Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2019 về đẩy mạnh công tác hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Số hiệu: 05/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Trần Văn Tân
Ngày ban hành: 22/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Quảng Nam, ngày 22 tháng 02 năm 2019

 

CHỈ THỊ

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC HỖ TRỢ XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

Trong 02 năm 2017 và 2018, tỉnh Quảng Nam xác định khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là mục tiêu, giải pháp năng động, tạo nền tảng phát triển bền vững, phù hợp với đặc trưng và thế mạnh của địa phương. Mặc dù không có những yếu tố thuận lợi như các trung tâm lớn của cả nước, song với sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của UBND tỉnh, phong trào khởi nghiệp sáng tạo của Quảng Nam đã được triển khai đồng bộ, dần đi vào thực chất, phát huy hiệu quả và bước đầu đạt được một số kết quả: Công tác thông tin, tuyên truyền, xây dựng văn hóa khởi nghiệp được quan tâm, duy trì rộng khắp trên các kênh báo chí trung ương và tỉnh; mạng lưới Câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo được thành lập tại nhiều địa phương; không gian làm việc chung (100% xã hội hóa) tại các huyện, thành phố: Hội An, Tam Kỳ, Duy Xuyên và Câu Lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam đã và đang phát huy hiệu quả; công tác đào tạo, tập huấn, hội thảo, diễn đàn về kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp sáng tạo triển khai đồng bộ, thường xuyên, rộng rãi tại các ngành, cấp huyện, qua đó tinh thần khởi nghiệp lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, nhất là thanh niên, phụ nữ, nông dân, sinh viên… Công tác khuyến khích, tôn vinh và công nhận dự án khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả; tổ chức thành công các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp tỉnh, đặc biệt nhiều dự án khởi nghiệp đạt giải cao tại các cuộc thi do các Bộ, ngành Trung ương tổ chức; chương trình hợp tác, kết nối khởi nghiệp triển khai đồng bộ; đào tạo chuyên gia nguồn tại chỗ được quan tâm; thực hiện xã hội hóa thành lập các Quỹ Đầu tư khởi nghiệp… Nhiều chỉ tiêu về xây dựng hệ sinh thái đến năm 2020 sớm đạt được trong năm 2018. Mô hình tổ chức triển khai xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tỉnh được các cơ quan Trung ương, các tổ chức và chuyên gia khởi nghiệp đánh giá thiết thực, khoa học, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Tuy nhiên, hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh vẫn còn rất nhiều khó khăn do nhận thức lẫn kiến thức về khởi nghiệp sáng tạo của các cấp, các ngành còn hạn chế; việc triển khai xây dựng Hệ sinh thái cấp huyện còn chậm; mô hình hoạt động của Câu lạc bộ chưa thật sự năng động, sáng tạo và kết nối với mạng lưới nhà đầu tư…

Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch thực hiện Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 - 2025 trên cơ sở tích hợp các Đề án 844, Đề án 939 và Đề án 1665 của Chính phủ; tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đến năm 2025, trước hết phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo vào năm 2019; yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và ban hành Kế hoạch hỗ trợ, xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tổ chức Ngày hội khởi nghiệp cấp huyện; nghiên cứu triển khai mô hình thành lập Tổ công tác Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp huyện hoặc bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho các Tổ giúp việc của UBND cấp huyện liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp, cải cách hành chính, hoàn thành trong Quý II/2019. Đồng thời, phối hợp với Tổ công tác Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh tích cực hỗ trợ và kêu gọi doanh nhân trẻ, cá nhân khởi nghiệp thành lập Câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo tại địa phương; định kỳ, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Đẩy mạnh và thực hiện xuyên suốt công tác thông tin, truyền thông, xây dựng văn hóa khởi nghiệp. Nâng cao chất lượng các chuyên mục về khởi nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, Cổng thông tin Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh; xây dựng các chuyên mục khởi nghiệp trên các cổng thông tin, trang thông tin điện tử các ngành, UBND cấp huyện; chuyên mục trên hệ thống phát thanh - truyền hình cấp huyện… góp phần tạo lập và phát triển tinh thần khởi nghiệp trong xã hội, nhất là trong phụ nữ, nông dân, thanh niên, học sinh, sinh viên… động viên kịp thời và chia sẻ, hướng dẫn các cá nhân khởi nghiệp vượt lên khó khăn, thách thức.

2. Các Sở: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm phối hợp với Tổ công tác Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh trong quá trình triển khai các nội dung xây dựng Hệ sinh thái Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh theo các Đề án của Chính phủ, Kế hoạch xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tỉnh, giai đoạn 2018 - 2025, cụ thể:

a) Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thuế tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, UBND cấp huyện hỗ trợ về thủ tục thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã khởi nghiệp; đào tạo lao động, quản trị nhân sự, hướng dẫn chính sách thuế… theo hướng cắt giảm tối đa thời gian hoàn thành.

b) Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ các dự án khởi nghiệp cấp tỉnh đối với các nội dung liên quan đến sở hữu trí tuệ, công cụ quản lý mới, đổi mới công nghệ, nghiên cứu khoa học… theo các chương trình, đề án hiện có.

c) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ các dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch, xúc tiến, quảng bá các dự án, sản phẩm khởi nghiệp trong lĩnh vực này; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ các dự án khởi nghiệp nông nghiệp gắn với du lịch.

d) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết nối, hỗ trợ dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp và phối hợp Sở Y tế hỗ trợ các dự án khởi nghiệp dược liệu; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ các dự án khởi nghiệp du lịch trong nông nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm làng nghề; chú trọng phát triển khởi nghiệp từ các sản phẩm nông nghiệp, dược liệu tiêu biểu, sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ tham gia các hội chợ, trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

đ) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hỗ trợ dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin; kết nối các dự án khởi nghiệp cấp tỉnh tham gia các diễn đàn công nghệ thông tin trong nước và quốc tế.

e) Sở Công Thương chủ trì hỗ trợ các dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực cơ khí và tự động hóa, công nghiệp phụ trợ; hỗ trợ các dự án khởi nghiệp tham gia kết nối trưng bày, triển lãm, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm; hỗ trợ gian hàng, kinh phí vận chuyển tham gia các hội chợ, triển lãm hằng năm.

g) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND cấp huyện trong việc nghiên cứu, hướng dẫn cắt giảm tối đa thời gian và các thủ tục liên quan đến thuê đất cho các dự án khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

3. Tổ công tác Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh chủ động xây dựng và ký kết các chương trình hợp tác, liên kết với các ngành, địa phương trong việc hỗ trợ công tác đào tạo kiến thức, kỹ năng, tăng tốc các dự án khởi nghiệp; tổ chức các sự kiện, diễn đàn khởi nghiệp chuyên sâu hằng năm; tham mưu tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp tỉnh hằng năm trên cơ sở lồng ghép các nội dung: Phụ nữ khởi nghiệp, thanh niên khởi nghiệp, nông dân khởi nghiệp, học sinh, sinh viên khởi nghiệp… để thu hút, kết nối và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp toàn tỉnh. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị tổ chức tốt công tác tham gia, bình xét, công bố và trao thưởng dự án khởi nghiệp sáng tạo tiêu biểu hằng năm; tổ chức các Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong thanh niên phụ nữ, nông dân, học sinh, sinh viên; hỗ trợ (vận chuyển, công tác phí, trưng bày…) cho các tập thể, cá nhân tham gia các sự kiện, Ngày hội khởi nghiệp, Cuộc thi liên quan về khởi nghiệp do Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)… tổ chức. Định kỳ, Báo Quảng Nam chủ trì, phối hợp Tổ Công tác Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh tổ chức cuộc thi báo chí viết về tấm gương khởi nghiệp tiêu biểu.

Đẩy mạnh các Chương trình hợp tác đã ký kết nhằm thu hút nguồn lực và chuyên gia khởi nghiệp bằng các việc làm cụ thể, có tổ chức tổng kết, đánh giá. Tiếp tục mở rộng chương trình hợp tác về Hệ sinh thái khởi nghiệp, Tổ Công tác Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh tham mưu UBND tỉnh tổ chức ký kết với Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nẵng, Đại học Huế trong việc hỗ trợ sinh viên người Quảng Nam hiện đang học tập tại đây về khởi nghiệp, ký kết với VCCI về hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại địa phương. Tổ Công tác Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh chủ trì thành lập các đoàn công tác, thường xuyên tổ chức học tập kinh nghiệm các tỉnh bạn, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trên toàn quốc để đúc kết kinh nghiệm triển khai tại địa phương.

4. Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên hiệp hội Khoa học Kỹ thuật Quảng Nam, Đại học Quảng Nam, các cơ sở đào tạo nghề, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh thường xuyên quan tâm, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp sáng tạo; cụ thể:

a) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức các diễn đàn về kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh trung học phổ thông; phối hợp với Tổ Công tác Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh trong việc kết nối đào tạo, thương mại hóa sản phẩm từ Cuộc thi khoa học và kỹ thuật học sinh.

b) Tỉnh đoàn chủ trì, phối hợp Tổ công tác Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đại học Quảng Nam… định kỳ tổ chức Chương trình sinh viên với khởi nghiệp sáng tạo và phối hợp với Hội đồng hương, Ban liên lạc sinh viên Quảng Nam tại Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội… tổ chức chương trình sinh viên Quảng Nam khởi nghiệp sáng tạo vì sự phát triển quê hương.

c) Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật Quảng Nam chủ trì tuyển chọn các dự án, sản phẩm đạt giải cao tại cuộc thi khoa học kỹ thuật tỉnh, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng để phối hợp Tổ công tác Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh trong việc đào tạo, kết nối, phát triển thành các dự án khởi nghiệp sáng tạo.

5. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp Tổ công tác Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh tiếp tục duy trì và phát triển các Quỹ Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo; hình thành và công bố mạng lưới nhà đầu tư khởi nghiệp thuộc Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; kết nối mạng lưới nhà đầu tư quốc gia, quốc tế; tham gia tổ chức đào tạo về kiến thức quản trị nhân sự, chiến lược kinh doanh, quản trị tài chính… cho các dự án khởi nghiệp để hình thành doanh nghiệp khởi nghiệp; xây dựng các không gian làm việc chung, mô hình hỗ trợ khởi nghiệp tại các doanh nghiệp. Sớm xây dựng và triển khai Chương trình phối hợp giữa Tổ công tác Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh. Tổ chức làm việc với Hội đồng hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội; các doanh nhân là người Quảng Nam hiện đang sinh sống trong và ngoài nước để kêu gọi hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm phối hợp Tổ công tác Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh trong việc triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tại địa phương; tạo điều kiện để các hội, đoàn thể thực hiện công tác hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn; lồng ghép hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo với các đề án, chương trình khác đang triển khai; bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để hỗ trợ thực hiện theo quy định.

Đề nghị Tổng Biên tập Báo Quảng Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn và yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh, Chủ tịch: Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Quảng Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ nhiệm các Câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện và thường xuyên báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- VPCP (b/c);
- Các Bộ: KH&CN, KH&ĐT, GD&ĐT (b/c);
- Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (b/c);
- Trung ương Đoàn TNCS HCM (b/c);
- Phòng TM&CN Việt Nam (b/c);
- TT TU, HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành của tỉnh;
- Tỉnh đoàn;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;
- Hội Nông dân tỉnh;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Báo Quảng Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Tổ công tác Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh;
- Trường Đại học Quảng Nam;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Câu lạc bộ KNST trên địa bàn tỉnh;
- CPVP;
- Các phòng chuyên viên;
- Lưu: VT, KTTH.
E:\Le Dang Quang KTTH\Dropbox\cong van di\2019\tháng 2\25-02-2019 CT Khởi nghiệp sáng tạo.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT . CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 22/02/2019 về đẩy mạnh công tác hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


482

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.227.97.219