Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2017 về tăng cường vai trò của các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế tập thể và mô hình hợp tác xã trên địa bàn do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

Số hiệu: 04/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Lê Minh Ngân
Ngày ban hành: 02/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Quảng Bình, ngày 02 tháng 3 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ CỦA CÁC SỞ, NGÀNH, CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ VÀ MÔ HÌNH HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã đẩy mạnh chỉ đạo việc phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh, bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực. Kinh tế tập thể đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; nhiều mô hình hợp tác xã (HTX) mới đã hình thành, hoạt động có hiệu quả, góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tuy nhiên, nhiều HTX còn lúng túng trong việc xác định phương hướng sản xuất kinh doanh và các giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ; thiếu năng động, sáng tạo trong việc mở mang ngành nghề, đa dạng hóa sản phẩm phù hợp với cơ chế thị trường. Một số cấp ủy, chính quyền địa phương còn thiếu quan tâm đến phát triển kinh tế tập thể.

Để tăng cường vai trò của các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương trong lĩnh vực phát triển kinh tế tập thể và mô hình HTX trong tình hình mới, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh tăng cường chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể trên tất cả các lĩnh vực; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế tập thể.

2. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình phát triển kinh tế tập thể; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh ban hành những cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, HTX, liên hiệp HTX trên lĩnh vực được phân công quản lý; tích cực nghiên cứu, tham mưu các mô hình HTX mới, cách thức quản lý mới để góp phần phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh triển khai các nội dung của Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014.

4. Sở Tài Chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh HTX tỉnh nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh về chủ trương thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh.

5. Liên minh HTX tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX đến các tầng lớp nhân dân. Chú trọng phổ biến các mô hình mới, điển hình tiên tiến, hiệu quả cao để phát triển, nhân rộng ra các ngành, các địa phương trong tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện các nhiệm vụ trên.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Minh Ngân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2017 về tăng cường vai trò của các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế tập thể và mô hình hợp tác xã trên địa bàn do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


453

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250