Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2011 thực hiện Thông tư 33/2010/TT-BCA quy định cụ thể điều kiện về an ninh trật tự đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và Thông tư 52/2010/TT-BCA hướng dẫn luật cư trú do tỉnh Phú Yên ban hành

Số hiệu: 01/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Phạm Đình Cự
Ngày ban hành: 05/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 01/CT-UBND

Tuy Hòa, ngày 05 tháng 01 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 33/2010/TT-BCA NGÀY 05/10/2010 QUY ĐỊNH CỤ THỂ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH TRẬT TỰ ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ THÔNG TƯ SỐ 52/2010/TT-BCA NGÀY 30/11/2010 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CƯ TRÚ, CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Ngày 05/10/2010 và ngày 30/11/2010, Bộ trưởng Bộ Công an lần lượt ban hành 02 Thông tư: Thông tư số 33/2010/TT-BCA quy định cụ thể điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2010 và thay thế Thông tư số 02/2001/TT-BCA ngày 04/5/2001; Thông tư số 52/2010/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú, Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 và Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 về cư trú, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2011 và thay thế Thông tư số 06/2007/TT-BCA ngày 01/7/2007.

Để thực hiện nghiêm túc Thông tư số 33/2010/TT-BCA và Thông tư số 52/2010/TT-BCA ngày 30/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các lực lượng vũ trang và mọi công dân trên địa bàn tỉnh phải nghiêm túc thực hiện Thông tư số 33/2010/TT-BCA quy định cụ thể điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và Thông tư số 52/2010/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú, Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 và Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 về cư trú.

2. Công an tỉnh Phú Yên:

a) Có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc 02 Thông tư nêu trên; quán triệt và thực hiện đúng các quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; hướng dẫn thi hành Luật Cư trú; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, sơ tổng kết và báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác này trên địa bàn tỉnh cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công an theo quy định.

b) Quán triệt và tổ chức tập huấn cho cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân nắm vững nội dung cơ bản được quy định trong 02 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an. Liên hệ với thực tiễn hoạt động trong các lĩnh vực công tác công an để mọi cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân, nhất là cán bộ ở các đơn vị trực tiếp làm công tác đăng ký, quản lý cư trú; quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, nâng cao ý thức chấp hành, thực hiện nghiêm túc những quy định tại hai Thông tư nêu trên, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

c) Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, lựa chọn, bố trí cán bộ có đủ năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức để làm công tác đăng ký, quản lý cư trú; đăng ký, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đặc biệt là cán bộ trực tiếp tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký cư trú, hồ sơ ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của công dân; chấn chỉnh kịp thời thái độ, tác phong, lời nói, cử chỉ của những cán bộ làm công tác này thiếu nghiêm túc hoặc sách nhiễu, gây phiền hà cho cơ quan, tổ chức, cá nhân. Bảo đảm các điều kiện cần thiết cho việc tiếp công dân. Công khai, minh bạch thủ tục, cải tiến phương pháp, lề lối làm việc, giải quyết kịp thời kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Kiên quyết điều chuyển sang công tác khác những cán bộ thiếu năng lực; xử lý nghiêm những cán bộ có thái độ, lời nói, cử chỉ thiếu nghiêm túc, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân.

3. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Đài phát thanh Phú Yên, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Phú Yên, Báo Phú Yên đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định của Thông tư số 52/2010/TT- BCA và Thông tư số 33/2010/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an.

4. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã:

a) Nghiêm túc triển khai thực hiện Thông tư số 33/2010/TT-BCA quy định cụ thể điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và Thông tư số 52/2010/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú, Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 và Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 về cư trú.

b) Bố trí cán bộ có năng lực, phẩm chất, đạo đức tốt để làm công tác đăng ký, quản lý cư trú ở cấp xã, bảo đảm trình tự thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú đơn giản, kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm chứng thực các loại giấy tờ xác nhận chỗ ở hợp pháp cho công dân theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Chính phủ và chứng thực bản khai lý lịch của người đứng đầu doanh nghiệp được quy định tại Điều 6 Thông tư số 33/2010/TT-BCA ngày 05/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an.

c) Không được tự ý ban hành thêm thủ tục, đặt ra việc thu phí, lệ phí không đúng quy định của nhà nước.

Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp và công dân cư trú trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2011 thực hiện Thông tư 33/2010/TT-BCA quy định cụ thể điều kiện về an ninh trật tự đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và Thông tư 52/2010/TT-BCA hướng dẫn luật cư trú do tỉnh Phú Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.220
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.39.106