Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 21/2002/QĐ-UB thành lập thí điểm Trung tâm dịch vụ hành chính công huyện Từ Liêm do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 21/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 25/02/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 21/2002/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

 CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC THÀNH LẬP THÍ ĐIỂM TRUNG TÂM DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG  HUYỆN TỪ LIÊM

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu;
Căn cứ Quyết định số 5152/QĐ-UB ngày 5/9/2001 của UBND thành phố Hà Nội về việc xây dựng đề án thí điểm dịch vụ hành chính công tại thành phố Hà Nội
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố và Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Thành lập thí điểm Trung tâm dịch vụ hành chính công trực thuộc UBND huyện Từ Liêm :

1. Tên gọi : Trung tâm dịch vụ hành chính công Từ Liêm.

 - Địa điểm làm việc của Trung tâm tại trụ sở UBND huyện Từ Liêm.

 - Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu tiền dịch vụ hành chính đảm bảo tự trang trải chi phí hoạt động của Trung tâm, chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của UBND huyện Từ Liêm. Có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho Bạc nhà nước và Ngân hàng thương mại theo qui định hiện hành.

2. Chức năng của Trung tâm :

 2.1. Nhận tư vấn cho công dân và tổ chức xã hội về các thủ tục hành chính; giúp họ thực hiện những việc làm được pháp luật hiện hành cho phép.

 2.2. Nhận làm dịch vụ : giúp công dân và tổ chức xã hội tự nguyện thuê dịch vụ trong việc hoàn thiện các thủ tục hành chính, trình cấp có thẩm quyền giải quyết các nhu cầu hợp pháp của họ.

 2.3. Thực hiện các công việc khác do UBND huyện Từ Liêm giao.

3. Nhiệm vụ của Trung tâm :

 Nhận làm tư vấn và nhận làm dịch vụ trong việc chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục hành chính, giúp công dân và tổ chức xã hội, trình cấp có thẩm quyền giải quyết các công việc.

 3.1. Cấp giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ.

 3.2. Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

 3.3. Giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; chuyển dịch nhà, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất theo Nghị định 60/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị.

 3.4. Giúp Chủ đầu tư lập dự án đầu tư, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán ...

 3.5. Công chứng, chứng thực : lấy nhanh, trong ngày nghỉ; trả kết quả tại nhà theo yêu cầu của khách.

Điều 2 : Tổ chức của Trung tâm :

 - Trung tâm có Giám đốc, phó Giám đốc, kế toán: giao UBND huyện Từ Liêm bổ nhiệm ba chức danh này.

 - Tổ chức nội bộ của Trung tâm giao UBND huyện Từ Liêm quyết định thành lập theo qui định hiện hành.

 - Biên chế của Trung tâm trước mắt UBND huyện Từ Liêm điều động công chức giỏi tại các phòng chức năng của huyện về Trung tâm từ 6 đến 8 nguời.

 - Khi cần người làm việc, Giám đốc Trung tâm được ký hợp đồng lao động theo luật pháp hiện hành với những người có đủ tiêu chuẩnh nghiệp vụ sau khi xin ý kiến UBND huyện Từ Liêm.

 Giao Giám đốc Trung tâm xây dựng qui chế hoạt động của Trung tâm trình UBND huyện Từ Liêm phê duyệt, sau khi có ý kiến tham gia của Ban Tổ chức chính quyền Thành phố và tổ chức thực hiện.

Điều 3: Chế độ tài chính của Trung tâm

 - Chế độ tài chính của Trung tâm thực hiện theo Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp có thu.

 - Giao Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá hướng dẫn các đơn vị làm thí điểm dịch vụ hành chính công thực hiện Nghị định này.

 - Giao Giám đốc Trung tâm xây dựng đơn giá tiền công việc tư vấn, tiền công dịch vụ, trình UBND huyện Từ Liêm phê chuẩn theo nguyên tắc bù đắp mọi chi phí và xã hội chấp nhận.

Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố, Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm, Thủ trưởng các cấp, các Ngành có liên quan, Giám đốc Trung tâm dịch vụ hành chính công Từ Liêm thi hành quyết định này sau 15 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 21/2002/QĐ-UB thành lập thí điểm Trung tâm dịch vụ hành chính công huyện Từ Liêm do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.464

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32