Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1963/QĐ-UBND năm 2014 chuyển giao việc chứng thực hợp đồng, giao dịch từ Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên và thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc sang các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện

Số hiệu: 1963/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Vũ Chí Giang
Ngày ban hành: 16/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1963/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 16 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO VIỆC CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH TỪ UBND THÀNH PHỐ VĨNH YÊN VÀ UBND THỊ XÃ PHÚC YÊN SANG CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG THỰC HIỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số: 412/STP-BTTP ngày 23/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ UBND thành phố Vĩnh Yên và UBND thị xã Phúc Yên sang các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện.

Điều 2. Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc chuyển giao và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Giao UBND thành phố Vĩnh Yên, UBND thị xã Phúc Yên phối hợp với Sở Tư pháp để chỉ đạo về quản lý, lưu trữ hồ sơ, sổ sách chứng thực các hợp đồng, giao dịch đã được UBND thành phố Vĩnh Yên và UBND thị xã Phúc Yên chứng thực trước đây theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 29/12/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc Về việc chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên và thị xã Phúc Yên sang cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện; Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 29/01/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc Về việc chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn các huyện: Bình Xuyên, Tam Đảo, Lập Thạch, Vĩnh Tường, Tam Dương, Yên Lạc sang các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện; Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 18/5/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Sông Lô sang các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Các tổ chức hành nghề công chứng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Chí Giang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1963/QĐ-UBND năm 2014 chuyển giao việc chứng thực hợp đồng, giao dịch từ Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên và thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc sang các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.542

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.161