Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 166/2003/QĐ-UB thành lập Phòng công chứng số 5 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 166/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 02/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 166/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

“VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 5”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực;
Căn cứ Quyết định số 22/2002/QĐ-UB ngày 25/02/2002 của UBND Thành phố Hà Nội cho phép các Phòng công chứng làm thí điểm dịch vụ hành chính công;
Căn cứ Công văn số 2599/TP-CC ngày 07/11/2003 của Bộ Tư pháp thỏa thuận để UBND Thành phố thành lập Phòng công chứng số 5;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Phòng công chứng số 5 với nội dung sau:

- Tên gọi: Phòng công chứng số 5 trực thuộc Sở Tư pháp Thành phố; có tư cách pháp nhân được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản theo quy định hiện hành của Nhà nước;

- Trụ sở làm việc của Phòng công chứng đặt tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn Thành phố Hà Nội.

1. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng:

- Phòng công chứng số 5 hoạt động công chứng tuân theo các qui định tại Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp; của UBND Thành phố.

- Phòng công chứng số 5 được thực hiện quyết định số 22/2002/QĐ-UB ngày 25/2/2002 của UBND Thành phố Hà Nội cho phép các Phòng công chứng làm thí điểm dịch vụ hành chính công.

2. Tổ chức bộ máy của Phòng:

- Phòng có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Kế toán, thủ quỹ; Công chứng viên và cán bộ nghiệp vụ khác.

3. Biên chế của Phòng là 10 (mười) người. Hợp đồng các công việc khác như: giúp việc công chứng viên, bảo vệ, tạp vụ ... tùy theo nhu cầu thực tế Trưởng phòng công chứng số 5 trực tiếp ký hợp đồng lao động theo luật pháp hiện hành sau khi có ý kiến của Giám đốc Sở Tư pháp.

Điều 2. Việc xác định địa hạt công chứng giao Giám đốc Sở Tư pháp quy định tại phù hợp quy định hiện hành của Bộ Tư pháp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố, Trưởng phòng công chứng số 5, Chủ tịch UBND quận, huyện, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành có liên quan thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT/ CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 166/2003/QĐ-UB thành lập Phòng công chứng số 5 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.687

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64