Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 121/2001/QĐ-UB về việc cho phép thành lập Trung tâm Tư vấn đầu tư và xây dựng; Xí nghiệp Xây dựng số 1, trực thuộc Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Đô thị do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 121/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành: 04/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 121/2001/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

"VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DÙNG; XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG SỐ 1, TRỰC THUỘC CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Quyết định số: 317/QĐ-UB ngày 19/01/1993 của UBND Thành phố về việc thành lập Công ty Xây dựng công trình kỹ thuật hạ tầng; Quyết định số 47/QĐ-UB ngày 05/01/1996 của UBND Thành phố Hà Nội về việc đổi tên và xác định lại nhiệm vụ của Công ty Xây dựng công trình kỹ thuật hạ tầng thành Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Đô thị;
Xét Tờ trình số 1297/TTr-SXD, ngày 07/9/2001 của Sở Xây dựng về việc đề nghị cho phép Công ty được thành lập đơn vị hạch toán phụ thuộc;
XĐt ®Ò nghÞ cña Tr­ëng Ban Tæ chøc chÝnh quyÒn thµnh phè.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều I. Cho phép Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Đô thị, thuộc Sở Xây dựng được thành lập 02 đơn vị trực thuộc Công ty như sau:

1. Trung tâm Tư vấn đầu tư và xây dựng, trụ sở đặt tại số 29 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội.

2. Xí nghiệp xây dựng số 1, trụ sở đặt tại xã Vĩnh Tuy, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

- Trung tâm Tư vấn đầu tư và xây dựng; Xí nghiệp Xây dựng số 1, là tổ chức kinh tế trực thuộc Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Đô thị, hạch toán nội bộ, được mở tài khoản chuyên thu và chuyên chi theo sự ủy quyền của Công ty và được sử dụng con dấu riêng theo quy định của Nhà nước.

Điều II: Giao cho Giám đốc Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Đô thị ra quyết định thành lập, xác định chức năng, nhiệm vụ của 02 đơn vị. Trên cơ sở chức năng – nhiệm vụ của Công ty được Thành phố giao cho, cử cán bộ điều hành và xây dựng quy chế họat động theo quy định của Nhà nước hiện hành.

Điều III: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng ban Tổ chức chính quyền Thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các các Sở, Ban, Ngành có liên quan và Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Đô thị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 121/2001/QĐ-UB về việc cho phép thành lập Trung tâm Tư vấn đầu tư và xây dựng; Xí nghiệp Xây dựng số 1, trực thuộc Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Đô thị do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.842

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.148.211