Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 109/2002/QĐ-UBND sửa đổi Chi thị 25/2001/CT-UB tổ chức triển khai Nghị định 75/2000/NĐ-CP về công chứng, chứng thực do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Số hiệu: 109/2002/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Phạm Văn Chi
Ngày ban hành: 25/09/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 109/2002/QĐ-UB

Nha Trang, ngày 25 tháng 9 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI CHI THỊ SỐ: 25/2001/CT-UB NGÀY 09/05/2001 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ VỀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 75/2000/NĐ-CP NGÀY 08//2/2000 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 21/06//994;

Căn cứ Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08//2/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực.

Căn cứ Quyết định số 2625/QĐ-UB ngày 09/08/2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà về việc giải thưởng Công chứng số.

Theo đề nghị của ông Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hoà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay sửa đổi nội dung tại điểm 2 của Chỉ thị số 25/2001/CT-UB ngày 09/05/2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà về tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực như sau:

2/ Thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản được quy định như sau:

a- Phòng Công chứng số 1 thực hiện việc công chứng tất cả các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản tại địa bàn thành phố Nha Trang và những hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản có yếu tố nước ngoài tại địa bàn các huyện, thị xã thuộc tỉnh.

b- Uỷ ban nhân dân thị xã Cam Ranh và các huyện Vạn Ninh, Ninh Hoà, Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn thực hiện tất cả các việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản tại địa bàn của huyện, thị xã mình, trừ những trường hợp có yếu tố nước ngoài. .

Điều 2: Các nội dung khác của Chỉ thị số 25/2001/CT-UB ngày 09/05/2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3: Các ông, bà Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan ban ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Trưởng Phòng Công chứng số 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KHẢNH HOÀ
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Chi

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 109/2002/QĐ-UBND sửa đổi Chi thị 25/2001/CT-UB tổ chức triển khai Nghị định 75/2000/NĐ-CP về công chứng, chứng thực do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.165
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.28.212