Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 172-CP năm 1966 về việc miễn thủ tục cấp thị thực nhập cảnh, xuất cảnh và quá cảnh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa cho công dân nước Cộng hòa nhân dân Bun-ga-ri mang hộ chiếu thường có đóng dấu “Công vụ” hoặc mang hộ chiếu đi du lịch thành từng đoàn do Hội đồng Chính phủ ban hành.

Số hiệu: 172-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Đồng
Ngày ban hành: 08/09/1966 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 172-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 1966

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC MIỄN THỦ TỤC CẤP THỊ THỰC NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH VÀ QUÁ CẢNH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA CHO CÔNG DÂN NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN BUN-GA-RI MANG HỘ CHIẾU THƯỜNG CÓ ĐÓNG DẤU “CÔNG VỤ” HOẶC MANG HỘ CHIẾU ĐI DU LỊCH THÀNH TỪNG ĐOÀN

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Nghị định số 390-TTg ngày 27 tháng 10 năm 1959 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thị thực hộ chiếu;
Căn cứ vào kết quả việc trao đổi công hàm giữa nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và nước Cộng hòa nhân dân Bun-ga-ri;

Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong Hội nghị thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 31 tháng 8 năm 1966,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay miễn thủ tục cấp thị thực nhập cảnh, xuất cảnh và quá cảnh nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa cho công dân nước Cộng hòa nhân dân Bun-ga-ri mang hộ chiếu thường có đóng dấu “Công vụ” hoặc mang hộ chiếu đi du lịch thành từng đoàn.

Điều 2. - Để nhập cảnh, xuất cảnh, hoặc quá cảnh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, công dân nước Cộng hòa nhân dân Bun-ga-ri mang hộ chiếu thường có đóng dấu “Công vụ” chỉ cần có thị thực do Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa nhân dân Bun-ga-ri cấp hoặc do cơ quan được chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Bun-ga-ri ủy nhiệm cấp.

Điều 3. – Công dân nước Cộng hòa nhân dân Bun-ga-ri đi thành từng đoàn sang du lịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa chỉ cần mang theo hộ chiếu thường hoặc chứng chỉ căn cước do nước Cộng hòa nhân dân Bun-ga-ri cấp, nhưng cả đoàn phải có bản danh sách những người đi trong đoàn được cơ quan có thẩm quyền của nước Cộng hòa nhân dân Bun-ga-ri chứng thực, và ghi nhận là cuộc du lịch đó phù hợp với hiệp định du lịch đã ký kết giữa hai nước.

Điều 4. – Các ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Bộ Công an chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 172-CP năm 1966 về việc miễn thủ tục cấp thị thực nhập cảnh, xuất cảnh và quá cảnh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa cho công dân nước Cộng hòa nhân dân Bun-ga-ri mang hộ chiếu thường có đóng dấu “Công vụ” hoặc mang hộ chiếu đi du lịch thành từng đoàn do Hội đồng Chính phủ ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.595
DMCA.com Protection Status