Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 75/CT-UB năm 2001 thực hiện Nghị định 75/2001/NĐ-CP về công chứng, chứng thực do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 75/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Mễ
Ngày ban hành: 10/04/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/CT-UB

Huế, ngày 10 tháng 4 năm 2001

 

CHỈ THỊ

V/V TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 75/NĐ-CP NGÀY 8/12/2001 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC, CHỦ TỊCH UBND TỈNH YÊU CẦU.

1/ UBND các huyện, thành phố Huế tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị định 75/NĐ-CP ngày 08//2/2000 của Chính phủ và các văn bản có liên quan về công chứng, chứng thực.

Các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương cớ kế hoạch tổ chức tuyên truyền rộng rãi Nghị định 75/NĐ-CP của Chính phủ về công chứng, chứng thực trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ và nhân dân hiểu và thực hiện nghiêm túc.

2/ Ban chỉ đạo rà soát văn bản của tỉnh, huyện tiến hành rà soát các văn bản hiện hành do UBND các cấp, các ngành ban hành có liên quan đến công chứng, chứng thực để sửa Đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ các văn bản không còn phù hợp và báo các kết quả về UBND tỉnh trước ngày / 5/5/2001.

3/ Sở Tư pháp:

a/ Phối hợp với Sở Giáo dục- Đào tạo, Sở Lao động-thương binh xã hội, Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh và các cơ quan liên quan tiến hành rà soát để hủy bỏ các quy định bắt buộc người dân phải nộp bản sao giấy tờ do Phòng Công chứng chứng nhận trong hồ sơ tuyển sinh, bổ nhiệm, tuyển lao động, giải quyết chính sách.

b/ Phối hợp với Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh tiến hành rà soát lại tổ chức biên chế của Phòng Công chứng, chứng Tư pháp cấp huyện, đảm bảo cho Chứng Công chứng cơ quan chứng thực cấp huyện cớ đủ nhân lực đáp ứng yêu cầu công chứng chứng thực của cá nhân, tổ chức tại địa phương.

c/ Phối hợp với Sở Kế hoạch-đầu tư và Sở Tài chính vật giá hoàn tất các thủ tục về đầu tư, dự toán kinh phí xây dựng mở rộng trụ sở Phòng Công chứng báo cáo UBND tỉnh phê duyệt, chuẩn bị cơ sở vật chất, kinh phí, kể cả đội ngũ cán bộ cho việc thực hiện tin học hóa về công chứng.

4./ Sở Giáo dục - Đào tại có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc công chứng, chứng thực các văn bằng, chứng chỉ do Sở cấp và hướng dẫn các trường học, cơ sở giáo dục và đào tạo trong tỉnh về việc cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ khác từ sổ gốc, không dồn việc cho cơ quan Công chứng, chứng thực. Cơ quan, tổ chức khi tiếp nhận giấy tờ xét thấy cần bản chính để đối chiếu thì phải tự mình đối chiếu bản chụp với ban chính.

5/ UBND các huyện và thành phố Huế:

a/ Ban hành quyết định ủy quyền cho Trưởng phòng, Trưởng Ban Tư pháp thực hiện chứng thực, đồng thời bố trí cán bộ làm công tác Tư pháp có trình độ đủ tiêu chuẩn theo Nghị định 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 và Nghị định số 83/1998/NĐ-CP ngày 10/1/1998 của Chinh phủ nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác.

b/ Chỉ đạo Trưởng phòng Tư pháp, Chủ tịch UBND cấp xã khẩn trương đăng ký chữ ký tại Sở Tư pháp để phục vụ kịp thời yêu cầu chứng thực của nhân dân.

c/ Bảo đảm cơ sở vật chất cần thiết cho hoạt động chứng thực của cấp mình từ huyện, thành phố Huế và UBND xã, phường, thị trấn.

6/ Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố cớ trách nhiệm chấn chỉnh hoạt động công chứng, chứng thực đáp ứng yêu cầu của công dân và tổ chức, tuyệt đối không được để xảy ra hiện tượng ùn tắc, quá tải về hoạt động công chứng, chứng thực. Đồng thời phải nếu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, không gây phiền hà, sách nhiễu khi thực thi công vụ.

7/ Giao Sở Tài chính-vật giá, Cục Thuế tỉnh cớ trách nhiệm kiểm tra, quản lý việc thu lệ phí công chứng, chứng thực ở các đơn vị trong toàn tỉnh một cách thống nhất theo Thông tư 84/TT-LB ngày 08/12/1992 của Bộ Tài chính.

8/ UBND các huyện và thành phố Huế hàng tháng, quý, 6 tháng, năm tổng hợp tình hình về công tác công chứng, chứng thực báo các về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để tổng hợp báo các Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tư pháp./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp.
- T. Tỉnh Ủy.
- TT.HĐND tỉnh.
- Chủ tịch và Phó Chủ tịch, UBND Tỉnh.
- Các Sớ ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cơ quan TW đóng trên địa bàn.
- UBND các huyện, TP. Huế.
- VP: LĐ và các CV:
- Lưu VT

TM. UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Mễ

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 75/CT-UB năm 2001 thực hiện Nghị định 75/2001/NĐ-CP về công chứng, chứng thực do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.731

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125